III.ÚS 1076/07 ze dne 21. 1. 2008, kárné podněty

III.ÚS 1076/07 ze dne 21. 1. 2008
N 14/48 SbNU 145
K aplikaci práva na spravedlivý proces v kárném řízení proti soudci
     Poznámka: Abstrakt a právní věty nejsou součástí rozhodnutí Ústavního soudu; jejich význam je pouze anotační a informativní.
Abstrakty vybraných rozhodnutí vytváří analytický odbor Ústavního soudu.
Právní věty formuluje soudce zpravodaj, resp. jeho kancelář pro rozhodnutí publikovaná ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu.

ABSTRAKT
 
Analytická právní věta

Soudy musí v kárném řízení rozhodovat podle pravidel spravedlivého procesu ve smyslu hlavy páté Listiny a musí respektovat základní procesní práva kárně stíhaného soudce v rozsahu analogickém základním procesním právům osoby obviněné ze spáchání trestného činu (právo stíhaného soudce znát, co se mu klade za vinu, být seznámen s důvody svého obvinění, mít prostor pro obhajobu).

Ustanovení o trestním řízení se použijí s přihlédnutím ke smyslu a podstatě kárného řízení, jímž je mimo jiné ochrana integrity soudcovského sboru, nezávislosti a nestrannosti soudců a soudní moci a důvěry veřejnosti v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudců.