Policie ČR dne 5.10.2017 č.j. PPR-25557-11/ČJ-2017-990140 uvádí pod jakými č.j. jako obykle nešetří (odkládá) trestní podněty a dne 20.10. 2017 č.j. PPR-25557-11/ČJ-2017-990140 vysvětluje, proč je odložila

Rozhodnutí Policie ČR dne 5.10.2017 č.j. PPR-25557-11/ČJ-2017-990140  a rozhodnutí Policie ČR dne 20.10.2017 č.j.  PPR-25557-11/ČJ-2017-990140 dokládá, jak policie odůvodňuje, proč trestní podněty odkládá jako nedůvodné. 
Dne 18.10.2017 Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje č.j. KRPM -117117-9/ČJ-2017-140066-S-MK po prošetření stížnosti na střet zájmů sděluje, že trestní podněty na prostějovské soudce a státní zástupce bude šetřit prostějovská policie,která není podjatá.


x

x

x