LSD a Hanácký večerník

Zdroj: Hanácký  Večerník, autor Vlastimil Blaťák - žalovaný 5 nevládními organizacemi  asociace Open Royal Academy (VS  v Olomouci, sp.  zn. Ncp 43/ 2017,  OSZ v Olomouci č.j. ZN 6057/2017-30 a Policie č j. PPR-8369-6/ČJ-2017-990100)