Předmět: Žádost o informace - stanovisko ÚS, NS, NSZ a MSP, MZ, PČR, MV, ČT, ČRo, RRTV a Parlamentu dle zákona č. 106/1999 Sb. , na vědomí participanti


Komu: Elektronicka Podatelna <podani@usoud.cz>, podatelna@rrtv.cz, podatelna@nsz.brn.justice.cz, podatelna@nsoud.cz, posta@msp.justice.cz, Posta <posta@vlada.cz>, Elektronická podatelna MV ČR <posta@mvcr.cz>, Rada ČT <radact@ceskatelevize.cz>, ctnamety@ceskatelevize.cz, info@rozhlas.cz, Ombudsman Českého rozhlasu <ombudsman@rozhlas.cz>, epodatelna.policie@pcr.cz, ePodatelna@mzcr.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz
Kopie: openroyalacademy@gmail.com, olomouc@ctk.cz, brno@ctk.cz


Městský soud v Brně po dohodě s Městským státním zastupitelstvím v Brně dne 12 prosince 2016 č.j, 24 Nc 909/2016 -112 ve věci svéprávnosti předsedy Nejvyššího soudu ČR prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D a a dne 22.listopadu 2016 (doručeno do datové schránky dne 16.12.2016) č. j, 22 Nc 904/2016 -72 ve věci svéprávnosti nositele ceny Františka Palackého JUDr. Pavla Rychetského, předsedy ústavního soudu, rozhodl, viz přílohy, že řízení stejně jako MSZ ukončí, zde však nikoliv z důvodu neochoty stíhat důkay doložený  organizovaný zločin v justici a kartel s prekurzorovou exekutivou, ale z důvodu nedodání zdravotní dokumentace a zprávy o duševním zdraví a přesných identifikačních datech potenciálně nezpůsobilých vedoucích. Lze očekávat, že stejně tak Městský soud a státní zastupitelství v Brně rozhodne ve věci svéprávnosti nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana, Ph.D

Sdělte vaše stanovisko: 
1) Je tento postup MS a MSZ v Brně v souladu se zákonem, jakým konkrétně? Pokud ano, protože vedoucí soudruzi na MS a KS v Brně v tom kárný postih a půlroční nečinnost nevidí, proč tedy nevydají vedoucí ÚS, NS a NSZ své osobní data a přehled, jak dlouho udrží v paměti, že  konopí není prekurzor, nebo že země je kulatá, ne placatá. Jak tomu vedoucí rozumí z hlediska vztahu k Soudnímu dvoru, kde se o prekurzorech nerozhoduje, ale o normách k výrobě přírodních produktů (k léčbě) ano,   a notifikovat v naléhavém režimu holandské konopí vyhláškou 221/2013 sb. s výdejem za 2 roky v lékárně za 300 kč/gram je nejen (mylně) nezákonné, natož v taláru nepravdivě tvrdit, že notifikovat netřeba, protože máme razítko. 

2) Sdělte, kolik Kč bude stát tato informace 
Kolikrát a pod jakým č.j. či sp. zn. vás v příloze uvedené právnické a fyzické osoby asociace Open Royal Academy uvedené ve zmocnění pro veřejnou moc a Sbírku listin u rejstříku jen od Tří králů Jezulátka pravoslavného dne 6.ledna 2015 požádali o
a) informace /stanovisko (včetně odvolání či stížnosti)
b) podali stížnost, podnět týkající se nezákonné činnosti, včetně nepř. stížnosti na nepodání kárného podnětu, rozkladu atd.  
c) jiný typ podání jako např. návrh na předběžné opatření, předběžnou otázku, návrh na naléhavé řízení,  na přijetí opatření, žádost o obnovu či přezkum či stížnost pro porušení zákona 
(Pozn. k MSp, kde poslední informace k přezkumům, viz odborné společnosti Konopí je lék,z.s. http://ministerstvo-spravedlnosti.blogspot.com/  nebyla pravdivá a dodnes není rozhodnuto o nezákonném porušení rozsudku NS ČR 3 Tz 1/2012 (viz poslední odstavec) soudkyní OS v Prostějově jednající za vydatné podpory SZ a předsedů OS, KS v Brně a VSZ v Olomouci a v rámci dovolání u NS, NSZ a ÚS rovněž, kdy stížnost panu ministrovi byla podána na podatelně MSp dne 7.7.2016  a podala ji nevládní organizace Art Language Factory, z.s. v zastoupení předsedy Josefa Pospíšila, MCA, kdy tuto NNO olomoucký krajský rejstříkový soud od 1.7.2016 opakovaně v přeregistračním řízení nutí používat neexistující IČ s koncovkou 003, nikoliv 303, jak bylo v roce 2008 statistickým úřadem přiděleno a mnoho dalších radostí, které uvedené doložili, jinak prý nedojde k přeregistraci, což je konáno s vědomí předsedy KS v Olomouci, že prý jde o právní názor, viz justiční morytáty na http://artlanguagefactory.blogspot.cz/2016/12/krajsky-soud-v-olomouci-k-mezinarodnimu.html

3) Sdělte,zda ke dni podání vedete (označte) řízení s nějakou fyzickou či právnickou osobou asociace Open Royal Academy, viz příloha. 
Pozn. Ode dne 24.12.2016 vám poslalo více než 77 Čechů a Slováků 8 otázek ze zákona 106/1999 Sb (viz text  na http://respekt-blog.blogspot.com/) ve věci cenzury, šíření poplašných zpráv a podpory zločinu. Prozatím ani jedna instituce řádně neodpověděla a naprostým výsměchem je odpověď  Úřadu vlády (adresováno premiérovi, ne úředníkům) nebo České televize s tradiční vatou a dokonce a nepravdou, že před žalobní výzvu neobdrželi, viz výše odkaz
Přeji vám pěkný den a děkuji za váš zájem a čas, který jste žádosti věnovali 
Žadatel: Cannabis is The Cure, z.s., IČ: IČ: 266 70 232 Datová schránka: ID 4ex7c9p. Poštovní adresa od 14.5.2016 Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc v zastoupení předsedy Dušana Dvořáka, MMCA