Podání od 21.3.2008 do 31.12.2016

Žadadatel o informaci dle zákona o svobodném přístupu k informacím č.106/1999 Sb. dle judikatury NSS ČR: Dušan Dvořák, MMCA, 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6

Přeji vám úspěch a pevné zdraví v novém roce

Sdělte prosím v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím, podání mne jako fyzická osoby (byliště alternativně Bořivojova 90, Praha 3, nebo Olomouc, Tylova 2) a od 10.12.2008 jako níže uvedená právnická (5x) osoba nebo další níže uvedení členové asociace Open Royal Academy výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) jako právnické osoby nebo členové European Cannabis Church (Konopné církve) podali na vaši podatelnu od 21.3.2008 a nejprve sdělte před označení datumu, sp.zn, č.j. , počtu a druhu podání výše a níže označených osob (dále jen podatelé) na vaši podatelnu dle kategorie a kriterií I – III.


I) Cenu za vyhledání informací dle kategorie I
II) Cenu za vyhledání informací dle kategorie II
III) Stanovisko k předmětným informacím dle ceníku

Kategorie I dle sepecifikace podání v bodech III a - f)
Vyřeší: Sdělte cenu za vyhledání podání dle specifikace podavatele podání v otázce číslo jedna včetně dat podání a dat vašich rozhodnutí případně opravných rozhodnutí/podání, je.li to příhodně a s přesným označením č.j. a sp. zn.
a) Od 21.3.2008
b) Od 1.1.2010
c) Od 18.5.2012
d) Od 14.7.2013
e) Od 1.1.2016
Kategorie II
Vyřeší: Sdělte cenu počet podání (evidováno Open Royal Academy) od 21.3.2008, pokud by celková cena za vydání všech informací převyšovala 500,- Kč a označte níže uvedené tvrzení - stanovisko Open Royal Academy za
a) pravděpodobné
b) nepravděpodobně
Kategorie III
Vyřeší: Máte-li, zašlete platný ceník za vyhledání a poskytnutí informace zachycené vaší podatelnou dle judikatury NSS pro podání a- f)
a) oznámení a tiskové zprávy (evidujete-li je od podavatelů v podáních),
b) legislativní návrhy a petice (evidujete-li je od podavatelů v podáních),
c) žádosti o vydání povolení, žádosti o informace, žádosti o vydání osvědčení nebo vydání stanoviska, žádostí o vydání opatření, žádost o policejní ochranu, žádosti o umístění v CPZ nebo nebo PZS, evidenci na úřadu práce a zajištění asistence, průkazu ZTP nebo , včetně opravných prostředků a žalob nebo žádostí o zrušení nezákonných rozhodnutí a cenzury (evidujete-li je v podáních nebo jste sami podání proti podatelům učinili)
d) návrhy na partnerství, návrhy na provedení domovní prohlídky a konfiskace majetku, návrhy na změny svéprávnosti, návrhy na změny opatření nebo změny právnické osoby, návrhy na rozklady, přezkumy, nebo stížností a opravných prostředků (evidujete-li je v podáních nebo jste sami podání proti pořadatelům učinili) včetně stížností na nevhodné chování, průtahy-nečinnost,
e) podání s návrhy trestních / kárných / přestupkových podnětů, předběžných opatření nebo položení předběžných otázek, nebo podání civilních či správních žalob, protinávrhů žalob nebo obhajob, náhrad škod a návrhů na obnovu (evidujete-li je v podáních nebo jste sami podání proti podatelům učinili)
f) jiná evidovaná podání podavatelů (členů Open Royal Academy výzkumu Cannabis is The Cure / Konopí je lék) nebo proti podatelům spojená s vydáním rozhodnutí, usnesení nebo rozsudku (evidujete-li).

Seznam podavatelů a členů Open Royal Academy jako fyzických osob (6) k 31.12.2016
  • Jednatel Cannabis is The Cure, z.s., Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6
  • Ex jednatelka Konopí je lék, z.s. Radomíra Dvořáková, nar. 18.5.1963, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc
  • Jednatel Konopí je lék, z.s. Miloslav Tetour, nar. 23.3.1957, trvalé bydliště Třešovice 25, 38601 Strakonice .
  • Ex jednatelka Art Language Factory,z.s. Jana Dvořáková, nar. 20.3.1939, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
  • Jednatel Ateliér ALF,z.s. Slavomil Boudný, nar. 16. 06. 1992, Poděbradova 662, Lomnice nad Popelkou

Seznam podavatelů jako právnických osob a členů Open Royal Academy(6) k 31.12.2016

  • Ateliér ALF, z.s. IČ 226 80 101 (registrováno ČR po 31.1.2008). Sp. zn. L 18762 je ke dni 31.12.2016 vedena u Městského soudu v Praze. Právní zástupce dle §§ 441 o.z. Cannabis is The Cure,z.s. Datová schránka právního zástupce ID 4ex7c9p Adresa sídla od 14.5.2016 je Konopná apatyka královny koloběžky první, CZ 798 55 Ospělov 6. Jednatelé od 14.5.2016: František Slavík (Všetaty), předseda, Slavomil Boudný (Lomnice nad Popelkou), místopředseda Vladimír Dopita (Olomouc), člen správní rady. Jednatelé do 14. 5. 2016: Dušan Dvořák (Olomouc/Ospělov/Praha), Radúz Šmahel (Praha), Jalub Balabán (Praha), Hana Mullerová (Praha), Veronika Bartoňová (Praha), Zbyněk Kopřiva (Praha), Jan Marie Bém (Praha) a Naomi Zamazalová (Praha). Sídlo do 31.12.2013 v Praze, do 14.5.2016 v Olomouci.

  • Art Language Factory, z.s., IČ: 227 24 303 (registrováno ČR po 31.1.2008) Sp. zn. L 8187 je ke dni 31.12.2016 vedena u Krajského soudu v Ostravě. Právní zástupce dle §§ 441 o.z. Cannabis is The Cure,z.s. Datová schránka právního zástupce ID 4ex7c9. Adresa sídla od 14.5.2016 je Konopná apatyka královny koloběžky první, CZ 798 55 Ospělov 6. Jednatelé od 14.5.2016: Josef Pospíšil (Olomouc), předseda, Jan Prokeš (Postřelmov), místopředseda /od 28.9.2016 zastoupen v době zahraniční stáže jednatelem Ateliér ALF, z.s. Vladimírem Dopitou (Olomouc)/, Marek Rybář (Praha), člen správní rady. Jednatelé do 14.5.2016: Dušan Dvořák a Radomíra Dvořáková (Olomouc/Ospělov/Praha), Luboš Smékal (Olomouc), Robert Nováček (Moravičany), Veronika Prágerová (Olomouc/Praha), Milan Šimeček (Moravská Třebová), Martina Sedláčková (Přerov), Jana Dvořáková a František Dvořák (Olomouc). Sídlo do 10.12.2011 v Praze, do 14.5.2016 v Olomouci.

  • Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281 (registrováno ČR po 31.1.2008).). Sp. zn. L 22019 je ke dni 31.12.2016 vedena u Krajského soudu v Brně. Právní zástupce dle §§ 441 o.z. Cannabis is The Cure,z.s. Datová schránka právního zástupce ID 4ex7c9p Adresa sídla od 14.5.2016 je Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6. Jednatelé od 14.5.2016: Miloslav Tetour (Třešovice), předseda Aleš Skřivánek (Olomouc), místopředseda, Vojtěch Karban (Ústí nad Labem), člen správní rady. Jednatelé do 14.5.2016: Dušan Dvořák a Radomíra Dvořáková (Olomouc/Ospělov/Praha), Marek Saktor (Ostrava), Jana Budařová (Brno), Radek Matlach (Liberec), Juraj Kořínek (Praha) a Irina Hubeňáková (Frýdek – Místek). Sídlo do 14.7.2010 v Ospělově, do 14.5. 2016 v Praze (interně od 10.12.2013 do 14.5.2016 v Olomouci).

Supervize Open Royal Academy
Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s., IČ: 706 31 298 (registrováno ČR po 14.7.2000). Společenství je vedeno pod sp. zn. L 4845 u Krajského soudu v Ostravě. Právní zástupce dle §§ 441 o.z. Cannabis is The Cure,z.s. Datová schránka právního zástupce ID 4ex7c9p Sídlo od 14.5.2016: Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Jednatelé Společenství od 14. 5.2016: Martin Očenášek (Lutín), předseda, Vanda Dvořáková (Olomouc), místopředseda /od 28.9.2016 Vandu Dvořákovou zastupuje v době zahraniční stáže předseda Art Language Factory, z.s. Josef Pospíšil (Olomouc)/ a Vlastimil Blaťák, člen správní rady (Olomouc, Hanácký Večerník o.s. Lucy Team /od 15.19.2016 Vlastimila Blaťáka do konání Valné hromady zastupuje od jeho odstoupení z funkce předseda Cannabis is The Cure, z.s. Dušan Dvořák/). Jednatelé do 14.5.2016: Eva Klučková (Ústín), Miluše Přibylová (Olomouc), Zuzana Majerová (Olomouc) a Aleš Skřivánek (Olomouc). Sídlo od založení v Olomouci.
Právní zástupce členů Open Royal Academy
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232 (registrováno ČR po 14.7.2004). Datová schránka: ID 4ex7c9p. Jednatelé od 14.5.2016: Dušan Dvořák, předseda od 14.7.2006, Ivan Chalaš, místopředseda od 10..12.2013, Hana Langová, člen správní rady od 14.5.2016. Sídlo od 14.5.2016 Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc. Jednatelé do 14.5.2016: Nicolae Maxiuta (Moldávie), Matthew Zahradnik (Kanada), Štěfan Bakoš (Slovensko). Sídlo od založení v Olomouci.


Open Royal Academy (IČ: 22749250)
Sídlo Open Royal Academy v letech 2012 -2013: Tylova 963/2, 779 00 Olomouc Jednatel: František Dvořák (Olomouc). Registrováno ČR dne 12. 03. 2012 (do 4.6.2013) po předložení nenotifikovaného zákona č. 50/2013 Sb. Sněmovně dne 5.2.2012 a po podání první ústavní stížnosti sp. zn. II.ÚS 664/12 dne 20.2.2012 vedoucího výzkumu Cannabis is The Cure Dušana Dvořáka napadající nevymahatelnost ustanovení §§ 283 – 287 tr.z. ve věci cannabisterapie z evropského práva a práva OSN, netrestnosti výzkumu a produkce produktů pro cannabisterapii z unijního a českého práva a s návrhem na zrušení trestních ustanovení §§ 283 – 287 tr.z. (rozhodnuto s odkazem na prekurzor odmítnutím dne 13.4.2012).. Regrace ukončena třetí den po (první) předložené notifikací konopné vyhlášky č. 221/2013 Sb dne 30.5.2013 v naléhavém režimu (v databázi TRIS pod vedena čj. 2013/0288/CZ od 19.6.2013, tzn. 2 měsíce po schválení nenotifikovaného zákona č. 50/2013 Sb. dne 1.4.2013. Registrace Open Royal Academy ukončena po podání daňového přiznání FÚ v Olomouci ke dni 1.6.2013. Ke dni 31.12.2016 je od 14.5.2016 František Dvořák exdozorčí rada Open Royal Academy a společně s manželkou Janou Dvořákovou, expředsedkyní Art Language Facory,z.s. jsou spoluzakladatelé ECC (21.8.2015) a staří KC (14.7.2016).