Ombudsman Českého rozhlasu dne 1.9.2014

Od: Ombudsman Českého rozhlasu <ombudsman@rozhlas.cz>
Datum: 1. září 2016 13:24
Předmět: Re: Žádost o informace dle zákona o informacích
Komu: "dusandvorak@seznam.cz" <dusandvorak@seznam.cz>Vážený pane Dvořáku,

sděluji Vám, že odpověď na Váš podnět ze dne 29. 7. 2016, týkající se údajné cenzury informací o léčebných účincích konopí, Vám byla odeslána dne 1. 8. 2016. Jiný Vámi odeslaný, doposud nezodpovězený dotaz kancelář ombudsmana Českého rozhlasu neregistruje.

Dále bych Vás chtěl upozornit, že tento podnět ani žádný jiný dopis adresovaný kanceláři ombudsmana Českého rozhlasu, ať už jako hlavnímu adresátovi, nebo uvedením v kopii, nemůže být Českým rozhlasem považován za žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „Zákon“), neboť nebyl doručen na elektronickou adresu podatelny Českého rozhlasu v souladu s § 14 odst. 3 Zákona. Elektronická adresa podatelny Českého rozhlasu je spolu s dalšími informacemi týkajícími se poskytování informací dle Zákona zveřejněna na stránkách Českého rozhlasu:


Chcete-li požádat Český rozhlas o poskytnutí informací dle Zákona, učiňte tak prosím v souladu s tímto Zákonem. Bližší informace o postupu při podávání žádosti naleznete především v § 14 Zákona a také na výše uvedených stránkách Českého rozhlasu.

S pozdravem

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D.
ombudsman

Český rozhlas
Kancelář ombudsmana
Vinohradská 12 | 120 99 Praha 2
tel.: 221 551 240 | mobil: 602 237 721
e-mail: milan.pokorny@rozhlas.cz | http://www.rozhlas.cz/

IČ 45245053 | DIČ CZ45245053
Zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Prosím, než vytisknete tento e-mail, vzpomeňte si na životní prostředí.
Please consider the environment before printing this e-mail.

Od: artlanguagefactory@gmail.com <artlanguagefactory@gmail.com> za uživatele Dušan Dvořák <dusandvorak@seznam.cz>
Odesláno: 26. srpna 2016 20:56
Komu: Rada ČT; Info; ctnamety@ceskatelevize.cz; openroyalacademy@gmail.com; redakce@legalpub.cz; rp@pirati.cz; olomouc@ctk.cz; Kancelář veřejného ochránce práv; podatelna@nsoud.cz; Elektronicka Podatelna; nkezniklova@osz.pro.justice.cz; JUDr. Petr Vrtěl; posta@msp.justice.cz; Posta; Ombudsman Českého rozhlasu; Radiožurnál; zpravy@nova.cz; tip@blesk.cz
Předmět: Re: Žádost o informace dle zákona o informacích

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, trvale 798 55 Ospělov 6, korespondenčně Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
Rada ČT
Česká televize


Věc: Dodatek žádosti o informace dle zákona o informacích k cenzuře České televize a stejně tak Českého rozhlasu, když rada televize a ombudsman rozhlasu neumí česky

Sděluji, že zákonná lhůta k odpovědi pro řešení letité cenzury ČT a Radu ČT končí 15 dnem od podání (12.8.2016, viz níže), poté podávám v právním zastoupení stížnost a poté žalobu s náhradou škody tzv. veřejnoprávní ČT a a vzápětí na Čro, pokud ombudsman nezjedná nápravu.

Když se opětovně zločinci a podvodníci v talárech na Nejvyšším soudu dne 31.5.2016 pod č.j. 6 Tdo 323/2016-330 (rozhodnutí právě čtu, resp. jsem 2x nevěřícně přečetl. dnes jsem je obdržel poštou nikoliv od advokáta) nevyjádřili ani k jednomu z klíčových důkazů justičně exkutivního kartelu a tvrdí stále na svou obranu jako dementi, že konopí je prekurzor a ztracených 90% zkonfiskovaného majetku a likvidace občanů doložená soudním znalcem zakázaná šetřit se šetřit nebude (budeme mlčet) stejně jako zákaz svědků a znalců, nelze něž těm dementům v talárech pořádně zatopit. Od toho je zejména ČT, aby odkrývala v publicistice nepříjemná témata a ukazovala na mafii v justici a exekutivě a zločiny z toho plynoucí, od čeho jiného platíme poplatky za ČT a ČRo.

Na zákonnosti svého požadavku trvám, zde máte v příloze mafiány vybarvené i s čísly jednacími a těmi, co je kryjí a odmítaje na tento hnuj české justice a exekutivy podat kárná řízení.Proč mne ti talároví podvodníci a zločinci co vedou justici a exekutivu něžalují za pomluvu a nedávají pokuty za zneuctění taláru?

Protože by v civilním a správním řízení došli k finanční ujmě a trestnímu stíhání, pokud by soudce nebyl bolševik a zjistil, že tato talárová cynická prasata kryla vraždy a útok na samou podstatu lidskosti, protože jinak se doložení zabití a zmrzačení občanů pojmenovat nedá.

Zločiny spáchané za mlčení veřejnoprávní ČT a Čro jsou nepromlčitelné a dokud budu žít, tak po pachatelích tohoto zločinu zejména z řad justice  a exekutivy půjdu, než se veřejně omluví předseda Ústravního soudu, premiér a předseda NS a vedoucí SZ, pokleknou na kolena a udělají vše, aby spáchané zločiny odčinili. V kapli Nanebevzetí v Ospělově je nejideálnější místo k odpuštění a nalezení řešení a inspirací nám může být Mandelovo řešení po konci apartheidu, že to spáchané konání zla a nezměrného utrpení každý přizná, sepíše a odevzdá do schránky odpuštění. Pokud to však nepřizna a bude viněn za doložený zločin, bude to k jeho tíži. Po přiznání a sepsání viny bude každý ze zločinců zcela osvobozen, protože v tom porušování právního řádu je namočeno mnoho mnoho občanů a soudců a státních zástupců a ministrů a premiérů a nelze rozvrátit celý systém, lze se poučit a najít řešení takové zlo napříště nikdy nepáchat. ..

To, že již nyní výše usvědčení soudci a státní zástupci musí bezvýhradně svléknout talár je nabíledni a jediná cesta k očistě justice, pilíře právního státu.

Dušan Dvořák

Dne 12. srpna 2016 10:05 Dušan Dvořák <dusandvorak@seznam.cz> napsal(a):

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, trvale 798 55 Ospělov 6, korespondenčně Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
Rada ČT
Česká televize
Věc: Žádost o informace dle zákona o informacích

Přes naše upozornění, stížnosti a náměty České televizi a stížnosti Radě ČT od roku 2008 (judikát netrestnosti cannabisterapie) Česká televize ve věci konopí dlouhodobě mate veřejnost, šíří poplašné zprávy a cenzuruje.

ČT mj. odmítá hovořit o právní situaci, justičně exekutivní mafii a zločincích, viz vyjádření soudního znalce MUDr. Radka Matlacha z 11. 5. 2011 justiční a exekutivní mafii: „….. v důsledku jednání (justice/exekutivy) zemřeli, byli zmrzačeni, okradeni a kriminalizováni nevinní lidé“, důkaz viz společné stanovisko zřizovatelů Edukativní konopné kliniky http://soudniznalec.blogspot.cz/2016/07/soudni-znalec-v-oboru-soudniho.html
Žádost: Sdělte informace, zda jediným opravným prostředkem této cenzury je pouze žaloba na Radu ČT, která tohle svinstvo České televize roky kryje, nebo existuje jiný správní prostředek, který jsme k nápravě popření veřejnoprávního charakteru ČT nevyužili.

Využili jsme, důkazy, viz http://respekt-blog.blogspot.cz/  
-      Stovky či spíše tisíce elektronických a poštovních podání ČT a na vědomí Radě ČT s důkazy o justiční a exekutivní mafii a spáchaných zločinech dle § 149 ve čtvrtém odstavci trestního zákoníku
-      Opakované stížnosti Radě ČT na manipulaci a cenzuru ČT (odpovědí je jen slovná vata, nikoliv vyrovnání se s cenzurou)
Je tedy nějaký správní prostředek, který jsme před podáním žaloby na Radu ČT nevyužili? Dovoluji si upozornit, že nejde o právní názor, ale informace povinného, který je musí znát. Uveďte konkrétní ustanovení konkrétního předpisu, které o stížnostech na Radu ČT pojednává.

V Olomouci dne 12. 8. 2016                         Dušan Dvořák, MMCA

PS: Postačí, když vaše rozhodnutí obdržím v zákonné lhůtě elektronicky

--------------------------------------------------Od: Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz>
Datum: 29. července 2016 10:31
Předmět: Cenzura
Komu: ombudsman@rozhlas.cz


Dobrý den
Obracím se na Vás s prosbou k odstranění cenzury veci výzkumu a léčby konopím v Českém rozhlase.
K pořadům s tímto tématem si vždy ČRo stejně jako ČT vybere zkorumpované podvodníky spojené se zákonem konopí do lékáren,

viz letité protesty České televizi na http://respekt-blog.blogspot.com
Naposledy zde http://www.rozhlas.cz/plus/proaproti/_zprava/ideologicky-odpor-zmizel-a-lecbu-konopim-stat-podporuje-rika-zastupce-pacientu-je-o-ni-ale-zajem--1636648
Přitom paní Kalenská je vzdělaná žena, nechápu, jaktože tak nabíhá farmamafii a explicitním podvodníkům, jako např. Pavel Kubů
Viz příloha

Přeji vám hezký den, pevné zdraví a stálou pohodu

Dušan Dvořák, MMCA
http://dusandvorak.blogspot.com/
Konopí léčí nejen rakovinu
http://www.konopijelek.cz/


-----------------------------
Vážený pane Dvořáku,
děkuji Vám za podnět týkající se problematiky léčby konopím v České republice. Český rozhlas je vázaný Kodexem ČRo, který ho zavazuje k podpoře veřejné diskuse s ohledem na široké spektrum názorů a k poskytování nezávislého a nestranného zpravodajství. Ve způsobu informování o současném stavu konopí v lékárnách jsem porušení těchto pravidel neshledal.
V souladu s kodexem Český rozhlas neuvaluje na žádné tematické okruhy cenzuru. O neexistenci cenzury v problematice léčebných účinků konopí a jejich výzkumu svědčí i následující články:

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D.
ombudsman
Český rozhlas
Kancelář ombudsmana
Vinohradská 12 | 120 99 Praha 2
tel.: 221 551 240 | mobil: 602 237 721
e-mail: milan.pokorny@rozhlas.cz | http://www.rozhlas.cz/Od: Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz>
Datum: 1. srpna 2016 13:51
Předmět: Re: Cenzura
Komu: Ombudsman Českého rozhlasu <ombudsman@rozhlas.cz>

Dobrý den
Mluvím o vědomém zabíjení a mrzačení lidí, které justice a exekutiva odmítá projednat, viz nejen soudní znalec Matlach, který to doložil již 11.5.2011 na http://soudniznalec.blogspot.com
a aby zločiny soudců a státních zástupců nebyly šetřeny, vymýšlí si, že konopí je prekurzor, což má ČRo doloženo opakovaně a roky, stručně v žalobě na MZ na http://soudniznalec.blogspot.com a měl jste doloženo v návrhu nezastavení zločinů a vy mi píšete ,že umíte v ČRo mluvit
Děkuji za Váš zájem

Přeji vám hezký den, pevné zdraví a stálou pohodu

Dušan Dvořák, MMCA
http://dusandvorak.blogspot.com/
Konopí léčí nejen rakovinu
http://www.konopijelek.cz/