Policii - řidičák

Policii ČR
Sdělte, který policejní orgán pod jakým číslem jednacím šetří níže uvedený podnět ze dne 12.8.2016 ve věci TČ útisku, eventuálně přestupek dle § 49 odst 1 pís, e)
Sděluji, že ani FNOL, ani nemocnice Prostějov dosud nezaslali předmět plnění (lékařská zpráva-posudek) a FNOL mi v rozporu s ústavními garancemi sděluje, že si pro něj mám přijít.Podle neověřených zjištění lékařskou zprávu nemocnice Prostějov dělala neatestovaná osoba, což žádám rovněž prověřit.
Děkuji
Dne 1.9.2016

Dušan Dvořák, nar.  12.1.1962, trvale bytem 79855 Ospělov 6Poštovní korespondenční adresa: Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc---------- Přeposlaná zpráva ----------
Od: Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz>
Datum: 12. srpna 2016 14:16
Předmět: Re: žádost o informace dle infozákona
Komu: epodatelna.policie@pcr.cz
Kopie: info@konopijelek.cz, tomas.uvizl@smn.agel.cz, reditel@fnol.czDušan Dvořák, nar.  12.1.1962, trvale bytem 79855 Ospělov 6Poštovní korespondenční adresa: Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
Trestní podnět na pracovníky Fakultní nemocnice v Olomouci a Nemocnice v Prostějově
Uvedené nemocnice mi od května zasílají upomínky k zaplacení za služby,
které jsem si u nich neobjednal, ani nedostal žádné plnění (např. písemný výsledek vyšetření apod.)
Nyní dokonce nemocnice vyhrožují, že podají žaloby- důkaz, viz přílohy
Na žádost, aby své jednání nemocnice vyvětlily a doložili důkazy nereagují, důkaz, viz níže
Domnívám se, že je títmo naplněna skutkováného činu  podstata trestného činu útisku.
Plnění za služby pravděpodobně obdržela Policie v Konici, já nikoli
Protože jde pravděpobně o věc týkající se zjištění THC v krvi a řízení v této věci není pravomocně skončeno, domnívám se, že si nemocnice tímto nezákonným postupem usnadňují práci, protože zjištění, zda jednání je přestupkem či nikoliv není odvislé jen a pouze z obsahu THC v krvi.
Copak v případě, že se neprokáže splnění přestupku začně nemocnice vymáhat náklady za služby od správního orgánu, aby mi je vrátila?
Takové jednání je rovněž porušením celé řady ustanovení Listiny základních práv a svobod, porušením zákona o zdravotních službách, stejně tak občanského zákoníku. Nebo snad by policiejní komisař hradil někomu náklady za služby které si neobjednal a o jejich plnění ani nic neví a nic od fakturujícího ano neobdržel?
Pokud se nemocnice cítí poškozeny na neuhrazených nákladech, nic jim nebrání zaslat faktury do správního řízení u MěU Konice (čj. KON 7175/2016 sp. zn. DOP 103/2016 DOL)

Dne 12.8.2016
Dušan Dvořák
Přílohy: Faktury FNOL a NP s vymahačskými komentáři

Dne 30. července 2016 21:35 Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz> napsal(a):

Fakultní nemocníce Olomouc                                     Nemocnice Prostějov
reditel@fnol.cz                                                               tomas.uvizl@smn.agel.cz

Věc: žádost o informace dle infozákona podaná v souladu s judikaturou elektronicky se všemi identifikačními údaji, popř. stížnost dle zákona o zdravotních službách

K ždosti/stížnosti: Opakovaně mi vaše nemocnice zasílají k úhradě faktury, které vám vracím, aniž by doložily
1.    Že jsem si u vás něco objednal
2.    Plnění toho, co je předmětem objednávky a k tomu vztažné faktury
Sdělte,
1.    Kdy jsem si u vás něco objednal  -doložte kopii
2.    Předmět plnění  - doložte výsledek plnění objednávky
Dodávám, že se domnívám, že objednatelem je Policie ČR (Konice) ev. Přestupková komise Konice - odbor dopravy.  Já osobě si nejsem vědom, že bych si něco u vás objednal a na základě této objednávky přijal nějaké plnění.
Děkuji a jsem s pozdravem
Dne 30-7-2016
Dušan Dvořák, nar.  12.1.1962, trvale bytem 79855 Ospělov 6, poštovní korespondenční adresa: Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc