Policii k úřednické mafii na ministerstvu kultury Cannabis is The Cure, z.s., IČO: 266 70 232, Tylova 963/2, korespondence na Open Royal Academy, Přichystalova 964/14, 77900 Olomouc 
 


 Policie ČR, Strojnická 27, 17089 Praha

Na vědomí Ministerstvo kultury

Č. j. MK 51095/2016 OC

Věc: žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb, o informacích k přestupkovému /trestnímu podnětu na pracovnici ministerstva kultury ing. Pavlu Bendovou ze dne 20. 8. 2016 za vydávání nepravdivých rozhodnutí ve správním řízení a/nebo zneužití pravomoci úřední osoby - rozhodnutí neregistrovat Konopnou církev ze dne 11.8.2016 č.j. MK 51095/2016 OC doručeno ze dne 19. 8. 2016, viz příloha, doručeného policii dne 22. 8. 2016 a evidovaného Podatelnou PČR pod číslem evidenčním 48867/2016.


Komentář: Dle podavatele podnětu porušila úřednice ministerstva kultury ing. Pavla Bendová rozhodnutím ze dne 11.8.2016 č.j. MK 51095/2016 OC  ustanovení § 21, bod 1 odst. b, c a g zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích a zneužila pravomoc úřední osoby dle § 329 bod 2 odst. b, e a f zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.


 
I.          
 
 

Sdělte, kterému policejnímu orgánu je/bude uvedený přestupkový/trestní podnět postoupen k vyšetření přestupku, eventuálně trestného činu. Dodejme, že v podnětu bylo uvedeno: Vyzvěte mne k podání vysvětlení na telefonu 774 723 261 nebo dusan.dvorak@konopijelek.cz nebo na uvedené adrese a jednejte urgentně.

 
 
II.        

Protože přestupkem údajně nelze trestat právnickou osobu (dle sdělení Přestupkové komise v Konici), sdělte, zda je úřednice ministerstva kultury, která dle nás spáchala přestupek rozhodnutím v příloze dle policie rovněž právnickou osobou? Dále sdělte, pokud by v odvolacím rozhodnutí rozhodl ministr stejně jako daná úřednice rovněž nepravdivě, jde v případě rozhodnutí ministra o právnickou osobu a pokud ano, mohl by být vůbec šetřen za zneužití pravomoci jako právnická osoba? Dodejme, že nejde ani o novou informaci, ani o právní názor a věc spadá do žádosti dle zákona č.106/1999 Sb., protože úředníky a ministry šetří policie běžně a musí vědět, zda je úředník či ministr je ve svém úředním rozhodnutí právnickou osobou.

III.

Je v souladu s právním řádem každý měsíc žádat policii o sdělení, jaké konkrétní úkony policie provedla ve věci prošetření absolutního popření ústavy danou úřednicí (čl. 16 odst. 2 Listiny základních práv a svobod) a zákona o církvích (Konopnou církví splněny všechny zákonné podmínky, které zákonodárce určil k ne registraci církve, nebo naopak registraci církve, viz §§ 5 a 10 zákona č. 3/2002 Sb.) vydáním ryze subjektivního vědomě nepravdivého rozhodnutí vůči registrujícímu správnímu orgánu  –  odvolacímu ministerstvu kultury, finančnímu a statistickému úřadu atd.? Dodejme, že nejen nepravdivou, ale přímo ukázkově cynickou je sdělení úřednice o opravném prostředku, že „o rozkladu rozhoduje ministryně kultury“, což implikuje ledabylé okopírování rozhodnutí z dob (velmi krátkého) ministrování paní ministryně Třeštíkové, která z tohoto nekulturního úřadu rychle s hnusem odešla. 


IV.

Zákon o církvích, občanský zákoník a další právní normy dokládají, že nemohou být založené právnické osoby, které činí to či ono. Jednou ze zákonodárcem zapovězených aktivit je vybízení k násilí, mučení či dokonce zabíjení občanů. Přesto mají tzv. římští katolíci ve své knize, kterou nazývají svým učením (tzv. bible) ustanovení vybízející k zabíjení občanů (jinověrců), byla tato církev – dle nás v rozporu se zákonem – registrována, dokonce čerpala tzv. restituce. Sdělte, zda toto sdělení může být připojeno k přestupkovému šetření jako další podnět ke zneužití pravomoci a vydávání nepravdivých rozhodnutí ve správním řízení, nebo toto budete šetřit samostatně.
  Dne 22. srpna 2016                         Dušan Dvořák, předseda správní rady