Nejvyššímu soudu k justiční mafii

Cannabis is The Cure, z.s., IČO: 266 70 232, Tylova 963/2, korespondence na Open Royal Academy, Přichystalova 964/14, 77900 Olomouc


Nejvyšší soud, Burešova 20, 657 37 Brno


Věc: žádost o informace dle zákona o informacích k rozhodnutí NS ze dne 12.7.2016 č.j. Zin 86/2016 k justiční mafii, viz http://nejvyssi-soud.blogspot.cz/2016/08/njevyssi-soud.html


I.
Nejvyšší soud v rozhodnutí  dne 12.7.2016 č.j. Zin 86/2016  na straně 5 ve věci práva soudce lhát tak jako zločinci a podvodníci Nejvyššího soudu ze senátů 8 Tdo 1231/2011 (Šámalová, Kůrková, Bláha, 6 Tdo 1493/2014 (Engelmann, Kouřil, Veselý), 11 Tdo 181/2015 (Draštík, Hasch, Rizman) a prý také senátu 6 Tdo 323/2016 (Engelmann, Ondrušková, Kouřil-dosud nezveřejněno) tvrdících vědomě lživě, že konopí je prekurzor a zákon není technickým předpisem dle práva EU, aby kriminální činnost ČR neposoudil Soudní dvůr, uvedl citaci nálezu Pl. ÚS 18/06 ze dne 30. 5. 2006, daný text však i při velmi pečlivém studiu nálezu nemůžeme najít.

Sdělte, ve kterém bodu a ve kterém odstavci nálezu ÚS se uvedený text nachází, nebo zda se nalézá v odlišných stanoviscích (kterých) soudců ÚS. Nebo nám zašlete kopii rozhodnutí s vyznačeným textem. 

II.
Nejvyšší soud v rozhodnutí  dne 12.7.2016 č.j. Zin 86/2016  na straně 5 ve věci práva soudce lhát tak jako zločinci a podvodníci Nejvyššího soudu ze senátu 8 Tdo 1231/2011 (Šámalová, Kůrková, Bláha), senátu 6 Tdo 1493/2014 (Engelmann, Kouřil, Veselý), senátu 11 Tdo 181/2015 (Draštík, Hasch, Rizman) a prý také senátu 6 Tdo 323/2016 (Engelmann, Ondrušková, Kouřil) tvrdících vědomě lživě, že konopí je prekurzor a zákon není technickým předpisem dle práva EU, aby kriminální činnost neposoudil Soudní dvůr, uvedl citaci správního rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 23.5.2016 č.j. SPR ÚS 294/16, daný text však i při velmi pečlivém studiu nemůžeme najít nejen na www.nalus.usoud.cz/Search/Results.aspx, ale ani v žádném jiném veřejném zdroji.

Sdělte, kde můžeme uvedené rozhodnutí ÚS najít, nebo nám zašlete kopii rozhodnutí s vyznačeným textem. 

III.
V případě, že existují ještě jiná rozhodnutí NS a ÚS povolující soudcům vědomě lhát a vydávat lež za svobodné rozhodnutí soudce, tato nám sdělte.

Dne 21. srpna 2016                         Dušan Dvořák, předseda správní rady