Krajskému soudu - návrh na určení lhůty rozhodnutí -spolkyDušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, email: dusan.dvorak@konopijelek.cz, korespondenčně Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Krajský soud v Ostravě, pobočka Olomouc
Rejstříkový soud


Věc: Návrh na určení lhůty rozhodnutí

V dané věci byla dne 14. 7. 2016 podána dosud nevyřešená stížnost.
Žádám urgentní projednání a určení lhůty k zápisu změn.

Jako oprávněná a zmocněná osoba žádám, aby rejstříkový soud vydal usnesení k jednotlivým níže uvedeným nevládním organizacím asociace Open Royal  Academy dle „Návrhů na zápis změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku“


·         č.j. G0E1-FYL-2GFL4 u Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s., IČ: 706 31 298 ze dne 27. 6. 2016
·         č.j. HY3W-7UV-K6K2V u Art Language Factory,z.s., IČ: 227 24 303 ze dne 27.6.2016
·         č.j. HY1W-7UX-RJ2PB u Cannabis is The Cure,z.s., IČ: 266 70 232 ze dne 30.6.2016

Děkuji a jsem s pozdravem

V Olomouci dne 19. 8. 2016

Dušan Dvořák, MMCA