Okresnímu soudu v Olomouci k předání žaloby na JUDr. Písaříkovou OS Praha 3Dušan Dvořák, MMCA, nar.  12.1.1962, korespondenčně Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc

Okresní soud v Olomouci


Věc: zpětvzetí odvolání proti usnesení 19 Nc 702/2016-38 ze dne 31.3.2016 a .j. 19 C 102/2016 ze dne 29.6.2016

Předejte prosím celý spis s žalobou na JUDr. Písaříkovou na OS Praha 3 a do spisu přikládám stížnost na dvě rozhodnutí Městského soudu v Praze s důsledky aktivit JUDr. Písaříkové z OS Praha 3 ze dne 18.8.2016 ve věci spolku Ateliér ALF,z.s., jehož byl žalobce ředitelem a dnes  je ve funkci předsedy správní rady přes zvůli OS Praha 3 a Městského soudu v Praze, které mu svou nečinností způsobily extrémní škody.

19. 8. 2016                     Dušan Dvořák