Stížnost na rozhodnutí SOUDKYNĚ OTRUBOVÉDušan Dvořák, MMCA, nar.  12.1.1962, korespondenčně Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc

Okresní  soud v Prostějově 

Věc:  Stížnost na rozhodnutí  SOUDKYNĚ OTRUBOVÉ ze dne 9.8. 2016 č.j. 0 Nt 820/2011 a 2 Nt 1151/2014 podezřelé ze spáchání a spolupachatelství  na zločinech dle 4 odstavce § 149 TZ, viz soudní znalec a lékaři http://soudniznalec.blogspot.cz/
 
Daná rozhodnutí obdržená stěžovatelem dne 16.8.2016 neobsahovala den PROJEDNÁNÍ OBNOVY PŘEDMĚTNÝCH KAUZ  a současně žádala ustanovit do 5 dnů advokáta, jinak bude přidělen soudkyní, která je žádána vyloučit  pro extrémní podjatost a aktivní participaci na zločinech tvrdící lživě, že ona není od toho, aby posuzovala, zda konopí léčí a nikdy se nevyjádřila k netrestnosti jednání stěžovatele dle §§ 28 a 31, odst. 1 TZ atd, což justiční mafie na vyšších soudech  včetně ústavního vždy pokryla a k ochraně tohoto organizovaného talárového zločinu si krajský soud (Lukavský) vymyslel, že konopí je prekurzor, aby věc neprojednal Soudní dvůr a stěžovatel nebyl odškodněn.
Jak se stěžovatel náhodně dozvěděl od předsedy soudu a dne 15.8.2016 zjistil telefonicky na informačním a trestním oddělení soudu, řízení  0 Nt 820/2011 mělo probíhat již dne 16.8.2016 a stěžovatel  se ho neměl  účastnit, ale pouze zvolit advokáta, který se zřejmě se soudkyní  domluví.
U druhého řízení není opět určen termín a žádán advokát.
Sděluji, že po obdržení  termínu řízení vyzvu pana advokáta Burgeta k zastupování. 

Dne 19.8.2016

Dušan Dvořák, MMCA, v.r.
                                                                                       
Poštou a elektronicky