Obnovy a stížnost na soudkyni Mgr. Ivonu Otrubovou za vydávání rozhodnutí bez data určení soudního projednáníDušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962,  korespondence na Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc

Okresní soud v Prostějově

Věc: obnovy a stížnost na soudkyni Mgr. Ivonu Otrubovou za vydávání rozhodnutí bez data určení soudního projednání 

Dnes jsem obdržel další odmítavé prekurzorové usnesení NS 6 Tdo 323/2016 (3 Nt 1151/2014) a vzhledem k jednání na NS a ÚS a NSZ a ministerstvu spravedlnosti je jediným opravným prostředkem obnova. Tu urgentně žádám s vyloučením řízení u OS Prostějov pro doloženou justiční korupci a zločiny. 

K stížnosti: Soudkyně rozhodla opětovně bez data řízení, abych si k řízení obnovy 0 Nt 820/2011 a 3 Nt 1151/2014 určil advokáta. 

Jsem přesvědčen, že nelze konat bez znalosti data řízení a že pokud mi bude toto někdy sděleno samostatně, že je to jen mrhání státních prostředků a šikana občanů (viz problémy s poštou a docházkou na poštu na vesnici). 

Dne 26.8.2016      Dušan Dvořák