Dodatek žádosti o informace dle zákona o informacích k cenzuře České televize a stejně tak Českého rozhlasu


Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, trvale 798 55 Ospělov 6, korespondenčně Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
Rada ČT
Česká televizeVěc: Dodatek žádosti o informace dle zákona o informacích k cenzuře České televize a stejně tak Českého rozhlasu, když rada televize a ombudsman rozhlasu neumí česky

Sděluji, že zákonná lhůta k odpovědi pro řešení letité cenzury ČT a Radu ČT končí 15 dnem od podání (12.8.2016, viz níže), poté podávám v právním zastoupení stížnost a poté žalobu s náhradou škody tzv. veřejnoprávní ČT a a vzápětí na Čro, pokud ombudsman nezjedná nápravu.

Když se opětovně zločinci a podvodníci v talárech na Nejvyšším soudu dne 31.5.2016 pod č.j. 6 Tdo 323/2016-330 (rozhodnutí právě čtu, resp. jsem 2x nevěřícně přečetl. dnes jsem je obdržel poštou nikoliv od advokáta) nevyjádřili ani k jednomu z klíčových důkazů justičně exkutivního kartelu a tvrdí stále na svou obranu jako dementi, že konopí je prekurzor a ztracených 90% zkonfiskovaného majetku a likvidace občanů doložená soudním znalcem zakázaná šetřit se šetřit nebude (budeme mlčet) stejně jako zákaz svědků a znalců, nelze něž těm dementům v talárech pořádně zatopit. Od toho je zejména ČT, aby odkrývala v publicistice nepříjemná témata a ukazovala na mafii v justici a exekutivě a zločiny z toho plynoucí, od čeho jiného platíme poplatky za ČT a ČRo.

Na zákonnosti svého požadavku trvám, zde máte v příloze mafiány vybarvené i s čísly jednacími a těmi, co je kryjí a odmítaje na tento hnuj české justice a exekutivy podat kárná řízení.

Od: Dušan Dvořák <dusandvorak@seznam.cz>
Datum: 26. srpna 2016 20:56
Předmět: Re: Žádost o informace dle zákona o informacích
Komu: Rada ČT <radact@ceskatelevize.cz>, Info <info@ceskatelevize.cz>, ctnamety@ceskatelevize.cz, openroyalacademy@gmail.com, redakce@legalpub.cz, "rp@pirati.cz" <rp@pirati.cz>, olomouc@ctk.cz, Kancelář veřejného ochránce práv <epodatelna@ochrance.cz>, podatelna@nsoud.cz, Elektronicka Podatelna <podani@usoud.cz>, nkezniklova@osz.pro.justice.cz, "JUDr. Petr Vrtěl" <pvrtel@osoud.pro.justice.cz>, posta@msp.justice.cz, Posta <posta@vlada.cz>, Ombudsman Českého rozhlasu <ombudsman@rozhlas.cz>, ČRo Radiožurnál <radiozurnal@rozhlas.cz>, zpravy@nova.cz, tip@blesk.cz

Proč mne ti talároví podvodníci a zločinci co vedou justici a exekutivu něžalují za pomluvu a nedávají pokuty za zneuctění taláru?

Protože by v civilním a správním řízení došli k finanční ujmě a trestnímu stíhání, pokud by soudce nebyl bolševik a zjistil, že tato talárová cynická prasata kryla vraždy a útok na samou podstatu lidskosti, protože jinak se doložení zabití a zmrzačení občanů pojmenovat nedá.

Zločiny spáchané za mlčení veřejnoprávní ČT a Čro jsou nepromlčitelné a dokud budu žít, tak po pachatelích tohoto zločinu zejména z řad justice  a exekutivy půjdu, než se veřejně omluví předseda Ústravního soudu, premiér a předseda NS a vedoucí SZ, pokleknou na kolena a udělají vše, aby spáchané zločiny odčinili. V kapli Nanebevzetí v Ospělově je nejideálnější místo k odpuštění a nalezení řešení a inspirací nám může být Mandelovo řešení po konci apartheidu, že to spáchané konání zla a nezměrného utrpení každý přizná, sepíše a odevzdá do schránky odpuštění. Pokud to však nepřizna a bude viněn za doložený zločin, bude to k jeho tíži. Po přiznání a sepsání viny bude každý ze zločinců zcela osvobozen, protože v tom porušování právního řádu je namočeno mnoho mnoho občanů a soudců a státních zástupců a ministrů a premiérů a nelze rozvrátit celý systém, lze se poučit a najít řešení takové zlo napříště nikdy nepáchat. ..

To, že již nyní výše usvědčení soudci a státní zástupci musí bezvýhradně svléknout talár je nabíledni a jediná cesta k očistě justice, pilíře právního státu.

Dušan Dvořák


Dne 12. srpna 2016 10:05 Dušan Dvořák <dusandvorak@seznam.cz> napsal(a):
 

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, trvale 798 55 Ospělov 6, korespondenčně Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
Rada ČT
Česká televize
Věc: Žádost o informace dle zákona o informacích

Přes naše upozornění, stížnosti a náměty České televizi a stížnosti Radě ČT od roku 2008 (judikát netrestnosti cannabisterapie) Česká televize ve věci konopí dlouhodobě mate veřejnost, šíří poplašné zprávy a cenzuruje.

ČT mj. odmítá hovořit o právní situaci, justičně exekutivní mafii a zločincích, viz vyjádření soudního znalce MUDr. Radka Matlacha z 11. 5. 2011 justiční a exekutivní mafii: „….. v důsledku jednání (justice/exekutivy) zemřeli, byli zmrzačeni, okradeni a kriminalizováni nevinní lidé“, důkaz viz společné stanovisko zřizovatelů Edukativní konopné kliniky http://soudniznalec.blogspot.cz/2016/07/soudni-znalec-v-oboru-soudniho.html

Žádost: Sdělte informace, zda jediným opravným prostředkem této cenzury je pouze žaloba na Radu ČT, která tohle svinstvo České televize roky kryje, nebo existuje jiný správní prostředek, který jsme k nápravě popření veřejnoprávního charakteru ČT nevyužili.

Využili jsme, důkazy, viz http://respekt-blog.blogspot.cz/  
-      Stovky či spíše tisíce elektronických a poštovních podání ČT a na vědomí Radě ČT s důkazy o justiční a exekutivní mafii a spáchaných zločinech dle § 149 ve čtvrtém odstavci trestního zákoníku
-      Opakované stížnosti Radě ČT na manipulaci a cenzuru ČT (odpovědí je jen slovná vata, nikoliv vyrovnání se s cenzurou)
Je tedy nějaký správní prostředek, který jsme před podáním žaloby na Radu ČT nevyužili? Dovoluji si upozornit, že nejde o právní názor, ale informace povinného, který je musí znát. Uveďte konkrétní ustanovení konkrétního předpisu, které o stížnostech na Radu ČT pojednává.

V Olomouci dne 12. 8. 2016                         Dušan Dvořák, MMCA

PS: Postačí, když vaše rozhodnutí obdržím v zákonné lhůtě elektronicky