VSZ Olomouc: Poštovní podání podnětů zaslaných elektronicky s přílohami dne 17. 5. 2016 a dne 19.5.2015 na podatelnu VSZ k přezkumu rozhodnutí KSZ Brno ze dne 13.5.2016 č.j. 1 KZT 131/2016-41 týkající se znaleckého zkoumání při šestém obvinění dle § 283 TZDušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1962, 79855 Ospělov 6. Korespondenčně Tylova 963/2, 779 000 Olomouc  
VSZ Olomouc


Věc: Poštovní podání podnětů zaslaných elektronicky s přílohami dne 17. 5. 2016 a dne  19.5.2015 na podatelnu VSZ k přezkumu rozhodnutí KSZ Brno ze dne 13.5.2016 č.j. 1 KZT 131/2016-41 týkající se znaleckého zkoumání při šestém obvinění dle § 283 TZ
Dne 22. 5.2016                                           Dušan Dvořák

Přílohy: Rozhodnutí NSZ ze dne 3.5.2005 č.j. 1 NZN 433/2005 – 2015
Podání ze dne 19. 5. 2016 a 17.5.2016

Poznámka: K č.j. 1 VZN 731/2009 a zejména 1 VZN 702/2013 tzn. trestná činnost KONKRÉTNÍCH č.j. označených osob zastupujících veřejnou moc dokládaná VSZ Olomouc od roku 2009, resp. 2005, viz příloha s rozhodnutím NSZ ze dne 3.5.2005 č.j. 1 NZN 433/2005 – 2015: Kdyby byl v roce 2005 trestní podnět na zločineckou ideologii s důsledky ztrát na životech občanů a škodách na státním rozpočtu řádně šetřen, ubylo by NEPROMLČITELNÝCH trestních podnětů v následujících letech. 
Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1962, Tylova 963/2, 779 000 Olomouc Vrchní státní zastupitelství v Olomouci
VSZ Olomouc č.j. 1 VZN 731/2009 a 1 VZN 702/2013
 
Věc:  Dodatek k přezkumu rozhodnutí  KSZ Brno ze dne 13.5.2016 č.j. 1 KZT 131/2016-41 týkající se znaleckého zkoumání při šestém obvinění dle § 283 TZ
V příloze vám zasílám další důkaz nezákonného jednání OSZ a KSZ, konkrétně pak zápis z veřejného zasedání dne 10. 5. 2016 Okresní soud Olomouc dokazující ve výpovědi MUDr. Přikrylové, že stanovení mé ochranné léčby bylo v rozporu se zákonem, viz též zasedání 14.52015 a výpověď MUDr. Švarce u soudu, oba důkazy v příloze. Další znalecké zkoumání jen svévolí a šikanou stejně tak celé trestní stíhání.

Pokud podle zločinců na OSZ a KSZ nejde o nové skutečnosti, žádám, aby kromě níže uvedeného, VSZ řádně odůvodnilo i tento fakt týkající se zfalšování mé údajné nezpůsobilosti pro zamezení řádného šetření trestné činnosti státních zástupců a soudců vedených např. pod č.j. 1 VZN 731/2009 a zejména 1 VZN 702/2013

Oba zápisy jsou uvedeny v příloze v pdf

Dne 19. 5. 2016                                                    Dušan Dvořák

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1962, Tylova 963/2, 779 000 Olomouc
  
Okresní soud Olomouc, č.j.  5 Nt 111/2016
(návrh na zrušení ochranné léčby soudem určeným lékařem)
VSZ Olomouc č.j. 1 VZN 731/2009 a zejména 1 VZN 702/2013
(trestná činnost státních zástupců a soudců dokládaná od roku 2009)
Advokáti, soudem určená lékařka a znalec


Věc:  Žádost soudu o naléhavé podání znalci a žádost o přezkum VSZ Olomouc rozhodnutí  KSZ Brno ze dne 13.5.2016 č.j. 1 KZT 131/2016-41 v příloze uvedené
OS Olomouc č.j.  5 Nt 111/2016
(VSZ podklady přezkumu) 
Vážený pane soudce,
1.    protože jste dne 10. 5. 2016 neakceptoval názor soudem určené lékařky k ukončení ochranné léčby a zjevná fakta, zašlete prosím naléhavě panu znalci MUDr. Jiří Švarc, primář odd. Ochranné léčby oddělení PL Bohnice, Ústavní ul., 18000 Praha 8, Tel.: (+420) 284 016 117, email jiri.svarc@bohnice.cz Vaše a advokátovy otázky k návrhu na ukončení korupcí prosazené ochranné léčby a prosím též o zaslání přepisu veřejného zasedání ze dne 10. 5. 2016 panu znalci, kde nesmyslnost ochranné léčby soudem určená lékařka MUDr. Dagmar Přikrylová dokazuje do protokolu.
2.    Jak uvádí v příloze pan advokát JUDr. Petr Horák dne 13. 5. 2016 již v pondělí dne 23. 5. 2016 mám být u pana znalce Švarce zkoumán a není jistě potřeba, abych absolvoval další ponižující cvokařské zkoumání, když znalec již dvakrát uvedl (8. 4. 2015 – posudek, 14. 5. 2015 – veřejné zasedání), že nejde o problém psychiatrický, ale právní a ochranná léčba mi neměla být nikdy uložena, protože jsem byl vždy v době skutku právně způsobilý a předchozí zkorumpovaní znalci v rozporu s § 107 trestního řádu hodnotili důkazy a řešili právní otázky, leč státním zástupcům to prý přijde k trestnímu stíhání znalců složité a trestní právo je prý nevhodné k řešení zfalšovaných posudků a měl jsem se bránit u soudu. Vy zase takovému podvodníkovi jako MUDr. Hosák klidně ze státního proplatíte zfalšovaný posudek.  Ruka ruku myje.
3.    Jak máte doloženo na důkazech ve spisu, justiční žumpa si od roku 2010 vymýšlí si, že konopí je prekurzor a odmítá věc předat k Soudnímu dvoru EU.
4.    Opětovně justiční žumpa u ústavního soudu dne 13.4.2016 č.j.  II. 3916/2015 a 3.5.2016 č. j.  396/2016, viz přílohy,  odmítla meritorně projednat další již šestou a sedmou ústavní stížnost a odkazuje na první zkorumpované rozhodnutí bolševických šmejdů z Nejvyššího soudu ze dne 27.10.2011 č.j. 8 Tdo 1231/2011, který věc nepředal SDEU a uvedl v rozporu s přírodovědnými fakty, judikaturou, zákony a mezinárodním právem mimo jiné lži, že  1) Konopí je údajně prekurzor, že 2) Nařízení ES o prekurzorech bylo údajně transponováno do zákona o návykových látkách, a že 3) Zákon o návykových látkách (ZoNL) údajně není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku. O spáchaných zločinech dle §§ 401 a 149 ve čtvrtém odstavci TZ a chybění 90% zkonfiskovaného majetku však v rozsudku opět nebylo ani slovo. Že konopí není prekurzor etc. vylučuje rovněž v příloze uvedené rozhodnutí ze dne 14.3.2016 č.j. MZDR 14780/2016-4/MIN/OVA
5.    Jak dokládám v příloze, na tyto zkorumpované zločince u ústavního a nejvyššího soudu  podaly dne 14. 5. 2016 nevládní organizace podílející se na výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) další trestní podnět Útvaru organizovaného zločinu a ministr spravedlnosti je opětovně žádán, aby věc řešil kárně i s prolhanými a zkorumpovanými úředníky odboru dohledu.
6.    Justiční žumpa nejvyššího a ústavního soudu a všechny stupně státních zastupitelství až po vrcholového zástupce mafie ve státních službách JUDr. Pavla Zemana informovaného opakovaně o spáchaných zločinech od nástupu do funkce dne 1.1.2011, viz poslední rozhodnutí o nezákonném jednání policie a nižších SZ dne 24.4. 2016 č.j. 1 SIN 104/2016-7 na http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.cz/ a analogické rozhodnutí exbolševika JUDr. Pavla Šámala ze dne 21.4.2016 č.j. Zin 38/2016 na http://nejvyssi-soud.blogspot.com/ sděluje, že tito státní zaměstnanci neumí český jazyk nebo utrpěli právní amnézii a nevidí pochybení, když si policajti měří obsah THC v konopí, jak se jim zachce, je to prý OK i při stonásobných rozdílech výsledku, viz stanoviska excelentních znalců na  http://univerzita-palackeho.blogspot.com/ To se to pak kradou cizí majetky pod pláštíkem justice. Že obdobnou odpověď o spropitném pro OČTŘ napsali fízlové a jejich ministr s plzeňskými právy za 9 měsíců není potřeba ani dodávat.
7.    Aby se náhodou veřejnost nedozvěděla, jak se jmenují a co spáchali zločinci ve státních službách a jak se věci vlastně mají, Česká televize opakovaně cenzuruje a byl mi - zřejmě dne 13.5.2016 - smazán již druhý blog (nejprve Aktuálně.cz a nyní i přes slib zachování archivu Respekt), což je doloženo na IDnes, kde prozatím ke smazání archivu článků nedošlo, viz http://respekt-blog.blogspot.com/
VSZ Olomouc přezkum KSZ Brno/OSZ Prostějov
8.    Pan advokát JUDr. Ivo Pavlů podal stížnost na nedůvodnost znaleckého zkoumání mé údajné právní nezpůsobilosti pro šesté obvinění od roku 2010 za nedovolený zločin pěstování a výroby konopných drog dne 15. 12. 2015, resp. realizaci výzkumu. Požádal jsem, aby zločinci na OSZ Prostějov v případě nutnosti mého dalšího znaleckého zkoumání – zpochybněného znaleckým posudkem MUDr. Jiřího Švarce a stanoviskem ošetřující lékařky MUDr. Přikrylové - rovněž povolili znalecky vyšetřit, zda je pravdou tvrzení rodin obětí, členů výzkumu, lékařů a také soudního znalce MUDr. Radka Matlacha ze dne 11. 5. 2011, viz scan v archivu exekutivní korupce na http://vlada-cr.blogspot.com/, že jednáním prostějovských zločinců ve státních službách došlo k těžkým ublížením na zdraví včetně ublížení na zdraví s následkem smrti, jak znalec uváděl. OSZ však neseznal nedůvodnost znaleckého zkoumání a odmítl doplnit znalecké otázky a určit kompetentního znalce v oboru onkologie, diabetologie a neurologie.  
9.    KSZ Brno ze dne 13.5.2016 č.j. 1 KZT 131/2016-41 se v přezkumu k stížnosti advokáta a nedůvodnosti žádosti o doplnění otázek vůbec nevyjádřil a stížnost odmítl, stejně jako OSZ Prostějov, neboť jde o spolupachatele (nejaktivnější v lhaní je na KSZ zejména soudružka JUDr. Milena Hojdovcová, která je bud naprosto zkorumpovaná, nebo nikdy neuměla česky a je potřeba ji zkoumat pro mentální deficit vylučující práci SZ).
10. VSZ Olomouc participující dosud vždy na této trestné činnosti okatým přehlížením přímo dokonce i osobou vrchního státního zástupce JUDr. Ivo Ištvána, je žádáno, aby se ke stížnosti advokáta na nedůvodnost zkoumání a žádosti o doplnění znaleckých otázek vyjádřilo a nařídilo je provést. Že konopí léčí rakovinu je známo od roku 1994, že léčí diabetes a jeho fatální komplikace jsem doložil opakovaně i fotografiemi a podpisy lékařů.
Žádám osobně JUDr. Ivo Ištvána, aby nadále nezkoušel mou trpělivost a ochotu řešit celou kauzu pouze právně! Výkladové stanovisko pro judikaturu k článku 23 LZPS dosud není určeno. Pokud však chcete být první, mohu Vám tu radost dopřát. Myslím však, že existují lepší a ze zákona vhodnější řešení, to je přezkum doloženého zkorumpovaného rozhodnutí KSZ a plnění zákonné role SZ.
  
V Olomouci dne 17. 5. 2016                         Dušan Dvořák, MMCA