Vrchnímu státnímu zastupitelství v Prazena opětovně (5x!) vědomě nezákonné rozhodnutí ÚOOZ Policie ČR, nyní ze dne 18. 5. 2016 Č. j. UOOZ-59-127/ČJ-2016-290008

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc


Vrchní státní zastupitelství v Praze

Na vědomí:

Nejvyšší soud
č. j. 6 Tdo 323/2016


Věc: stížnost VSZ v Praze na opětovně (5x!) vědomě nezákonné rozhodnutí ÚOOZ Policie ČR, nyní ze dne 18. 5. 2016 Č. j. UOOZ-59-127/ČJ-2016-290008 – viz příloha

V příloze zasílám trestní podnět 5 nevládních organizací ze dne 14. 5. 2016 zaslaný poštou Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a VSZ v Praze, který dokládá  důkazy zneužití funkce při krytí závažné trestné činnosti soudců a státních zástupců tvrdících již 5 let vědomě lživě, že konopí je prekurzor atd., aby spáchané zločiny doložené i soudním znalcem nebyly prošetřeny.

Odůvodnění: ÚOOZ nejenže v rozhodnutí ani neonačil adresáta podání trestního podnětu, ale opětovně se ani k jednomu z doložených důkazů věcně nevyjádřil a důkazy nevyvrátil. Přitom GIBS označil opakovaně ÚOOZ za jediný útvar policie, který je oprávněn trestnou činnost soudců a státních zástupců šetřit. Totéž činí odbor přezkumu a dohledu ministerstva spravedlnosti při stížnostech stovek občanů a téměř dvou desítek nevládních organizací při šetření stížností na porušení zákona, viz č. j. MSP- 841/2012-OD-SPZ, MSP-743/2014-OD-SPZ, MSP-212/2014-OD-SPZ, MSP-301/2014-OD-SPZ, MSP-666/2014-OD-SPZ.

Žádáme, aby VSZ v Praze přikázalo ÚOOZ věc řádně prošetřit a zcela explicitně vyvrátit doložené důkazy! Přece není možné od roku 2010 už cela vědomě k smrti utrápit a zmrzačit nevinné občany a pod stůl zametat vážné a důvodné podezření, kdo je pachatel dle § 149 ve čtvrtém odstavci a toto vůbec nešetřit a krýt tyto zločiny tvrzením odporujícím přírodovědným důkazům, že konopí je prekurzor apod., jak tvrdí roky prolhaní soudci Nejvyššího a Ústavního soudu, viz: č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15 a III. US 396/16, viz texty ústavních stížností na http://constitutional-court.blogspot.com/.


V případě, že tito justiční zločinci jsou mentálně postižení a neumí česky a nejde o vědomou justiční korupci, podejte návrh na omezení jejich právní způsobilosti.   

Protože jsou v příloze uvedeny jednoznačné identifikační znaky odesilatele, stížnost zasíláme toliko elektronicky.

Sdělte, jaké opatření jste k podání přijali.

V Olomouci dne 22. 5. 2016
Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady