KSZ Brno a KSZ Olomouc k podnětu ÚOOZ ze dne 14.5.2016


Cannabis is The Cure,z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 OlomoucKSZ Brno a KSZ Olomouc

Věc: Žádost o informace a důkazy

Dne 18.5.2016 VSZ Olomouc pod č.j. 1 VZN 702/2013 předal v příloze uvedený podnět pro ÚOOZ k šetření v dané věci  KSZ Brno a KSZ Olomouc.

Sdělte čísla jednací, pod kterými podnět šetříte.

Důkazy kartelu - stížnost:
V příloze najdete opětovně (5x!) vědomě nezákonné rozhodnutí ÚOOZ Policie ČR, nyní ze dne 18. 5. 2016 Č. j. UOOZ-59-127/ČJ-2016-290008 jako reakci na  trestní podnět 5 nevládních organizací ze dne 14. 5. 2016 zaslaný poštou Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, který dokládá  důkazy zneužití funkce při krytí závažné trestné činnosti soudců a státních zástupců tvrdících již 5 let vědomě lživě, že konopí je prekurzor atd., aby spáchané zločiny doložené i soudním znalcem nebyly prošetřeny.

ÚOOZ dne 18. 5. 2016 Č. j. UOOZ-59-127/ČJ-2016-290008 – viz příloha nejenže v rozhodnutí ani neonačil adresáta podání trestního podnětu, ale opětovně se ani k jednomu z doložených důkazů věcně nevyjádřil a důkazy nevyvrátil. Přitom GIBS označil opakovaně ÚOOZ za jediný útvar policie, který je oprávněn trestnou činnost soudců a státních zástupců šetřit. Totéž činí odbor přezkumu a dohledu ministerstva spravedlnosti při stížnostech stovek občanů a téměř dvou desítek nevládních organizací při šetření stížností na porušení zákona, viz č. j. MSP- 841/2012-OD-SPZ, MSP-743/2014-OD-SPZ, MSP-212/2014-OD-SPZ, MSP-301/2014-OD-SPZ, MSP-666/2014-OD-SPZ.

Žádáme, aby KSZ, aby nezákonnou činnost soudců prošetřil a zcela explicitně vyvrátit doložené důkazy, pokud nespatřuje porušení zákona pracovníky ÚOOZ a justice! Přece není možné od roku 2010 už cela vědomě k smrti utrápit a zmrzačit nevinné občany a pod stůl zametat vážné a důvodné podezření, kdo je pachatel dle § 149 ve čtvrtém odstavci a toto vůbec nešetřit a krýt justicí tyto zločiny tvrzením odporujícím přírodovědným důkazům, že konopí je prekurzor apod., jak tvrdí roky prolhaní soudci Nejvyššího a Ústavního soudu, viz: č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15 a III. US 396/16, viz texty ústavních stížností na http://constitutional-court.blogspot.com/.

Protože jsou v příloze uvedeny jednoznačné identifikační znaky odesilatele, stížnost zasíláme toliko elektronicky.

Sdělte, jaké opatření jste k podání přijali.

V Olomouci dne 22. 5. 2016
Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady