Ústavní soud dne 29. 4. 2016 SPR ÚS 200/16

Od: Pospisil Ivo <ivo.pospisil@usoud.cz>
Datum: 9. května 2016 11:33
Předmět: Reakce na žádost ze dne 29. 4. 2016 SPR ÚS 200/16Vážená paní,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „ZSPI“), jež Ústavnímu soudu došla dne 29. 4. 2016 a je vedena pod sp. zn. SPR ÚS 200/16, si Vám dovoluji sdělit následující.

Předseda Ústavního soudu vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Tento zákon sám však lhůtu pro vyřízení stížnosti na nevhodné chování a průtahy v řízení nestanoví. 

Dle jednoho z komentářů k tomuto zákonu by se mohla toliko analogicky použít ustanovení o vyřizování stížností na nevhodné chování soudců a na průtahy v řízení, která jsou obsažena v zákoně č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích. Délku lhůty upravuje konkrétně § 173 tohoto zákona. 

S pozdravem
Ivo Pospíšil


JUDr. Ivo Pospíšil, Ph.D.
generální sekretář Ústavního soudu
Ústavní soud
Joštova 8, Brno