Vláda ČR dne 5.5.2016 pod č.j. 8288/2016-OPR-3 a dodatek 3.6.2016


Od: Petr Charypar <charypar.petr@vlada.cz>
Datum: 3. června 2016 14:26
Předmět: Návrh na vydání předběžného opatření k vydání kontroly důkazů
Komu: dusan.dvorak@konopijelek.cz
Kopie: Eva Spackova <spackova.eva@vlada.cz>


Vážený pane Dvořáku,

Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR bylo postoupeno Vaše níže uvedené podání,  
které bylo adresováno rovněž dalším ústředním orgánů státní správy a soudům
K uvedenému Vám tímto sdělujeme, že Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR není orgánem
příslušným k vydání Vámi požadovaného předběžného opatření  k vydání kontroly důkazů rozhodnutí ÚHOS ze dne 2.5. 2016.


S pozdravem

JUDr. Petr Charypar

vládní rada
Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky
Odbor protidrogové politiky


Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ-118 01 Praha 1

Kancelář: Nábř. L. Svobody 1222/12

T +420 224 003 861

www.vlada.cz
rvkpp.vlada.cz
dotace-drogy.vlada.cz
www.drogy-info.czOd:        Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz>
Komu:        podani@usoud.cz, podatelna@nsoud.cz, ctnamety@ceskatelevize.cz, olomouc@ctk.cz, Rada ČT <radact@ceskatelevize.cz>, info@konopijelek.cz, listy@pirati.cz, redakce@legalpub.cz, podatelna@nku.cz, Kancelář veřejného ochránce práv <epodatelna@ochrance.cz>, ePodatelna@mzcr.cz, "mzcr@mzcr.cz" <mzcr@mzcr.cz>, posta@sukl.cz, Posta <posta@vlada.cz>, posta@compet.cz, redolo@mfdnes.cz, prostejovsky@denik.cz, epodatelna.policie@pcr.cz
Datum:        02.05.2016 16:39
Předmět:        Fwd: Dokument
Odeslal:        artlanguagefactory@gmail.com
Ústavní soud  č.j. II. ÚS 396/2016 a II. ÚS 1091/2016 
Nejvyšší soud č. j. 6 Tdo 323/2016

Policie ČR,  NKU, Vláda ČR, SUKL, MZ ČR
Na vědomí Rada ČT a ČT etc.

Naléhavé
- návrh na vydání předběžné opatření k vydání kontroly důkazů v příloze doloženého rozhodnutí ÚHOS ze dne 2.5. 2016 č.d. UOHSX008ECJX ev. vydání předběžného opatření odpovědnou exekutivou


Věc: Stížnost na vědomé veřejné ohrožení zdraví občanů a neexistenci kontroly konopných drog k léčbě a výzumu ze strany SUKLu a MZ ČR je doložena rozhodnutím ÚHOS v příloze, neboť ten, ač vedl se SUKLem v dané věci tendru na dodávku léčebného konopí z podnětu stěžovatele správní řízení a rozhodl, že je vše OK, nemá ani potřebné klíčové informace, jak SUKL dodávku kontroluje stran deklarované a zákonem žádané kvality a jak mrhá státními prostředky na celý zkorumpovaný tendr SUKLu a zcela nekompetentní agenturu SAKL (údajně snad již 100 milionů stála tato tragikomická maškaráda)


Sdělte, zda vydáte návrh na předběžné opatření a přikážete SUKLu a MZ ČR informace vydat, když je ani zločiny kryjící UHOS nemá k dispozici, přestože má na starosti kontrolu veřejné soutěže a dodržování zákonných podmínek, čehož ÚHOS vůbec nedbá


Viz též důkazy korupce justice a exekutivy až u nejvyššího a ústavního soudu  doložené na jednoznačných důkazech organizovaného zločinu justice a exekutivy, že konopí je prý údajně prekurzor a neslouží k výrobě konopných léčiv, jak uvádí roky opakovaně vědomě mylně nejvyšší a ústavní soud, viz důkazy na http://european-cannabis.blogspot.com


Děkuji za váš zájem o právní stát


Dušan Dvořák, 12.1.1962, Tylova 963/2, 77900 Olomouc přechodně, trvale 798 55 Ospělov 6, korespondenčně nejlépe email i bez uznávaného podpisu, nepotrpím si na to,Viz příloha a rozhodnutí UHOS