Ministerstvo spravedlnosti - žádost o informace s běžným číslem 26960/2016 bylo doručeno dne 26.05.2016


Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc


Ministerstvo spravedlnosti
Věc: žádost o informace
Sdělte, pod jakým č.j. níže uvedenou stížnost na opětovně nepravdivé rozhodnutí KSZ Brno ze dne 10.12.2015 šetříte a sdělte, proč má tak dlouhé průtahy.
Děkuji
 Dne 26. 5. 2016            Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady


Od: Open Royal Academy <openroyalacademy@gmail.com>
Datum: 10. prosince 2015 4:57
Předmět: Odvolání a žádost o prošetření
Komu: posta@msp.justice.cz, podatelna@ksz.brn.justice.cz
Kopie: openroyalacademy@gmail.com, olomouc@ctk.cz, podani@usoud.cz


Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 OlomoucMinisterstvo spravedlnostiVěc: Odvolání a žádost o prošetření vědomého porušení zákona rozhodnutím KSZ Brno dne 30. 11. 2015 č. j. SIN 42/2015,viz http://krajska-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/


Odůvodnění: Jde o vědomě nepravdivé rozhodnutí vydané rozporu s §21 přestupkového zákona KSZ Brno s doloženými čísly jednacími usnesení Nejvyššího soudu č.j. 8 Tdo 1231/2011 a č.j. 11 Tdo 181/2015 uvádějící, že pětiletý zákaz prošetřit spáchané zločiny prostějovských soudců a státních zástupců uvedená usnesení NS řešila, což zcela jednoznačně vyvrací první a pátá ústavní stížnost č.j. II. ÚS 664/12 a č.j. II. ÚS 3196/15 na http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.com/ napadající uvedená usnesení NS. Uvedená usnesení NS najdeme na http://www.nsoud.cz/  Dodejme, že na http://dukazy.blogspot.com/ najdeme rozhodnutí OSZ Olomouc ze dne 30. 11. 2015 pod č.j. ZN 6313/2015 -8, v němž je doloženo, že OSZ Olomouc stejně jako (stěžovaná) Policie ČR v Olomouci dne 22. 10. 2015 č. j. KRPM-113600-8/ČJ-2015-140516 posílá poškozené za státem placenými pachateli zločinů v Prostějově. Stejně jako GIBS však OSZ Olomouc nenařídilo policii podnět prošetřit.


Žádáme, aby ministerstvo spravedlnosti odbor dohledu zahájilo šetření porušení zákona rozhodnutím KSZ Brno a ministerstvo přikázalo KSZ Brno vydat pouze pravdivé informace. 


Dne 10. 12. 2015             Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady