Nejvyššímu soudu a Nejvyššímu státnímu zastupitelství, důkazy zločinu, žádost dle zákona č.106/1999 Sb.


Od: <epodatelna@servis.justice.cz>
Datum: 15. března 2016 20:18
Předmět: Potvrzení o doručení podání s běžným číslem 3823/2016
Komu: info@konopijelek.cz
Vaše podání ve věci "Žádost o informace a stanovisko k podání ze dne 12.3.2016" s evidenčním číslem 7fcb64e0-4022-407f-8b78-

65f2fb13e510 a s běžným číslem 3823/2016 bylo doručeno dne 15.03.2016 20:09:39.
Bylo podáno elektronicky e-mailem.
Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 8
Nejvyšší státní zastupitelství


Od: <epodatelna@servis.justice.cz>
Datum: 15. března 2016 20:33
Předmět: Potvrzení o doručení podání s běžným číslem 2861/2016
Komu: info@konopijelek.cz
Vaše podání ve věci "Fwd: Žádost o informace a stanovisko k podání ze dne 12.3.2016" s evidenčním číslem 6bba3597-395a-4178-813d-

9a7208d5800f a s běžným číslem 2861/2016 bylo doručeno dne 15.03.2016 20:25:44.
Bylo podáno elektronicky e-mailem.
Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 8
Nejvyšší soud
Ing. František Dvořák, 4. 10. 1936, Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc


Nejvyšší státní zástupce -  žádost o informace/stanovisko

Vážený pane

Dne 12. 3. 2016 bylo Nejvyššímu soudu a Nejvyššímu státnímu zastupitelství doručeno níže doložené podání poškozených členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) se 14 důkazními přílohami o spáchaných zločinech, které justice a všechny stupně SZ včetně NSZ odmítají nařídit řádně šetřit již řadu let a opětovně byl nešetřen další zločin z roku 2015. V podání bylo žádáno, aby i SZ z NSZ byli kárně/trestně  řešeni, neboť kryli závažnou trestnou činnost soudců a státních zástupců. V příloze zasílám další důkazy zločinu, a to podání soudního znalce Matlacha o spáchaných zločinech, MUDr. Skřivánek evropskému a českému soudu a souhrnné stanovisko Open Royal Academy k justičně exekutivní korupci. Nečinnost VSZ Olomouc byla rovněž kritizována, viz podání ze dne 10.3.2016

Podání bylo označeno jako NALÉHAVÉ.

Zatímco od Nejvyššího soudu bylo podavatelům odpovězeno, že podání bylo zaevidováno a přiřazeni ke spisu č. 6 Tdo 323/2016, od NSZ potvrzení nepřišlo.

Sdělte prosím, zda bylo uvedené podání přiřazeno k uvedené spisové značce, či nikoliv. 

Děkuji

Dnem podání je doručení a zaevidování žádosti

Ing. František Dvořák

Přílohy: MUDr. Matlach vládě, soudu a polici a státnímu zastupitelství a MUDr. Skřivánek evropskému a českému soudu, ORA předsedovi ústavního soudu 

Nejvyšší státní zastupitelství 
Č.j. 6 NZN 1004/2016, 4 NZN 809/2016 a 4 NZN 807/2016, .
Věc: Naléhavé
Evidenčním číslo: 0eaad528-fbdc-4632-b368-8c62e48d16eb
Běžné číslo: 3564/2016
Dne: 12. 03. 2016
Bylo podáno elektronicky e-mailem z adresy: info@konopijelek.cz
Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 14


Ing. František Dvořák, 4. 10. 1936, Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc



Nejvyšší soud - žádost o informace/stanovisko

Vážený pane , vážená paní

Dne 12. 3. 2016 bylo Nejvyššímu a Ústavnímu soudu a Nejvyššímu státnímu zastupitelství doručeno níže doložené podání poškozených členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) se 14 důkazními přílohami o spáchaných zločinech, které justice a všechny stupně SZ včetně NSZ odmítají nařídit řádně šetřit již řadu let a opětovně byl nešetřen další zločin z roku 2015. V příloze zasílám další důkazy zločinu, a to podání soudního znalce Matlacha o spáchaných zločinech, MUDr. Skřivánek evropskému a českému soudu a souhrnné stanovisko Open Royal Academy k justičně exekutivní korupci. Nečinnost VSZ Olomouc byla rovněž kritizována, viz podání ze dne 10.3.2016 v příloze 
Přílohy prosím doložte k předmětnému dovolání č.j. 6 Tdo 323/2016.


Podání bylo označeno jako NALÉHAVÉ.


Nejvyšší soud odpověděl, že podání bylo zaevidováno a přiřazeni ke spisu č.j. 0 Tdo 323/2016.

Sdělte prosím, zda bylo uvedené podání přiřazeno k  spisové značce č.j 0 Tdo 323/2016 nebo č. j. 6 Tdo 323/2016, jak bylo žádáno a došlo k písařské chybě, kdy bylo 6 na začástku č.j. spisu mylně označena 0, nebo je to jinak. Jak?


Děkuji

Dnem podání je doručení a zaevidování žádosti

Ing. František Dvořák

Přílohy: MUDr. Matlach vládě, soudu a polici a státnímu zastupitelství a MUDr. Skřivánek evropskému a českému soudu, ORA předsedovi ústavního soudu  


Nejvyšší soud ČR

Věc: Naléhavé
Evidenčním číslo: 43b89e64-aa04-4aa3-afc3-db814a4f181d
Běžné číslo: 2745/2016
Doručeno dne: 12. 03. 2016
Bylo podáno elektronicky e-mailem z adresy: info@konopijelek.cz
Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 14
Bylo přiřazeno ke spisové značce "0 TDO 323/2016"