Ministerstvo práce sociálních věcí č.j..UPCR-OL-2016/15732/00410210Od: Krejčí Alena Mgr. (UPM-OLA) alena.krejci@ol.mpsv.cz
Datum: 8. března 2016 9:37
Předmět: RE: č.UPCR-OL-2016/15732/00410210
Dobrý den,
 dne 1. 3. 2016 bylo doručeno Úřadu práce ČR, krajské pobočce v Olomouci Vaše níže uvedené podané, v rámci něhož mj. žádáte o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to jaké podmínky zaměstnávání pana Dušana Dvořáka musí být splněny k zaměstnávání za zcela mimořádných podmínek.
K Vaší žádosti sdělujeme, že Úřad práce České republiky vždy vychází přímo z posudku o invaliditě vydané místně příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení či Českou správou sociálního zabezpečení. Pokud z posudku vyplývá, že fyzická osoba žádající o zprostředkování zaměstnání je invalidní ve třetím stupni a není schopna práce za zcela mimořádných podmínek, nesplňuje dle ustanovení § 25 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, podmínku pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. V tomto případě si může fyzická osoba podat pouze žádost o zařazení do evidence zájemce. 

 S pozdravem

 Mgr. Alena Krejčí
vedoucí Oddělení právního

 Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Olomouci
Vejdovského 988/4
779 00 Olomouc


Sent: Tuesday, March 01, 2016 12:22 PM
Subject: č.UPCR-OL-2016/15732/00410210

K vašemu čtyřletému úřednímu zákazu získání podpory z programů APZ a nepovolení zaměstnávání pana Dušana Dvořáka, nar. 12. 1. 1962 v důsledku invalidity způsobené ČR

S odkazem na v příloze uvedené sdělení a zmocnění doložte dle infozákona, jaké podmínky zaměstnávání pana Dušana Dvořáka musí být splněny k zaměstnávání za zcela mimořádných podmínek, které jste od roku 2012 nedokázali nikdy specifikovat. 

 Určeno k rozhodnutí povinného  č.UPCR-OL-2016/15732/00410210 ze dne 19.2.2016 

Důkazy a justičně exekutivním kartelu, korupci a zločinu a způsobení těžkého zdravotního postižení nejen Dušanu Dvořákovi zločinecky jednající Českou republikou dokládáme v aktivních řízeních zde http://nejvyssi-soud.blogspot.com/ a zde http://constitutional-court.blogspot.com/
 V příloze je uvedeno rovněž vyjádření MUDr. Přikrylové ústavnímu soudu a soudního znalce MUDr. Matlacha policejnímu prezidentovi, policii, soudu a OSZ ke zločinecké organizaci zvané Česká republika způsobující občanům Dále diplom od Doc. Hanuše z výcviku Medical Cannabis Conference 2015
Děkuji

Josef Pospíšil a Dušan Dvořák

Naše identifikační údaje jsou doloženy v oscanované příloze v plné moci