Okresní soud v Olomouci Č.j. 5 Nt 120/2014Dušan Dvořák, MMCA, 12. 1. 1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

 Okresní soud v Olomouci
Č.j.  5 Nt 120/2014

Věc: Návrh na zrušení ochranné léčby navrhovatele posuzované pod č.j.  5 Nt 120/2014 pro nedůvodnost a účelovost

Odůvodnění zrušení OL bez veřejného projednání viz důkazní listiny ze dne 7.3.2016 vložené do spisu č.j.  5 Nt 120/2014 a dále doložené archivy justičně exekutivní korupce v uvedených odkazech závěrem. 

1)    Stížnost Radě ČT ze dne 25. 2. 2016 "Zrušme cenzuru o konopí v České televizi" signované za cca 150 občany, třemi nevládními organizacemi a  mezinárodními asociacemi v zastoupení onkologicky nemocným Josefem Pospíšilem z Olomouce (viz You Tube Onkologičtí konopní kriminálníci) a vyjádření soudruha prezidenta Václava Klause dne 3. 12. 2010, viz http://respekt-blog.blogspot.com/
2)    Rozhodnutí MUDr. Dagmar Přikrylové ze dne 15. 2. 2016 dokládá dopady zvůle justičního kartelu a exekutivy na zdraví podavatele a jeho rodiny pro advokátní kancelář Mgr. Pavel Andrle a rozhodnutí soudu (zrušení OL pro nedůvodnost) a předpis v lékárně  (Cannabis Bedrocan, UH) v roce 2015, certifikát ze dne 7. 3. 2015 na Medical Cannabis Prague  a stížnost ORA ze dne 26. 12. 2015 předsedovi US na nevhodné chování ústavních soudců za páté vědomě neodůvodněné odmítavé rozhodnutí a nepřikázání položení předběžných otázek Soudnímu dvoru EU Posudek podavatele o invaliditě ze dne 25. 2. 2016 Zmocnění předsedy Cannabis is The Cure, z.s. pro Josefa Pospíšila jako předsedy Art Language Factory,o.s. za zřizovatele Edukativní konopné kliniky ze dne 3. 3. 2016, viz http://ministr-vnitra.blogspot.com/
3)    Rozhodnutí MUDr. Silvie Musilové ze dne 17. 1. 2014 o justičním kartelu a zvůli exekutivy advokátní kanceláři JUDr. Jaroslav Klimeš (nejen) k jednání primáře VNOL MUDr. Jiřího Bilíka v roce 2012 -2013 a Sdělení advokáta JUDr. Klimeše k netrestnosti ze dne 16. 1. 2014 a 21. 1. 2014 k nepotřebě falšování soudně znaleckých posudků znalci. Policejní ustanovení dne 16. 2. 2016 znaleckým ústavem psychiatrii FN Hradec Králové přednosty a primáře prof. MUDr. Vladimíra Hosáka k posouzení posudku MUDr. Jiřího Švarce ..... poté, co byl znalec Hosák 15. 2. 2016 u policie vyloučen pro evidentní podvody a zvůli, viz doložený exekutivně justiční kartel na http://krajska-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/  
4)   Důkazy o spáchaných zločinech soudců a státních zástupců dle §§ 401 a 149 ve čtvrtém odstavci trestního zákoníku doložených soudním znalcem MUDr. Matlachem dne 4. 3. 2011, 5. 4. 2011 a 11. 5. 2011 vládě, polici, soudu a státnímu zastupitelství - viz přílohy a mlčení odpovědných od roku 2008 opakovaně, viz http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/
5)    Posudek MUDr. Jiřího Švarce č. 750 ze dne 8.4.2015 o justičním kartelu a zvůli exekutivy pro OS Olomouc č.j. 5 Nt 120/2014je součástí spisu a dále viz justičně exekutivní korupce a neprošetřování trestních podnětů i při doložení zločinu, viz http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.cz/
6)    Protokol z veřejného jednání dne 14.5.2015 OS Olomouc č.j. 5 Nt 120/2014 s výpovědí znalce MUDr. Jiřího Švarce  o justičním kartelu a zvůli znalců je rovněž součástí spisu a dále viz justičně exekutivní korupce na http://osz-prostejov.blogspot.com/
7)    Stížnost ministru spravedlnosti ze dne 18. 2. 2016 na 10 let nešetřené zločiny proti lidskosti a od roku 2009 doložené zločiny prostějovských soudců a státních zástupců při páchání zločinů dle §§ 401 a 149 odst. 4 trestního zákoníku a od roku 2011 rovněž soudci a státní zástupci OSZ a OS Praha 3 a návrh na trestní/kárné řízení s uvedenými soudci a státními zástupci citované v posudku MUDr. Jiřího Bilíka i MUDr. Jiřího Švarce, vyjádření Národního koordinátora Vlády ČR ze dne 25. 5. 2011 a Doc. RNDr. Lumíra Hanuše ze dne 9. 3. 2015, viz  http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/

8)   Další aktivní dovolání Nejvyššímu soudu (nyní č.j. 6 Tdo 323/2016)  a další ústavní stížnost (nyní č.j. III.ÚS 396/16 a II. ÚS 3196/2015)  jsou uvedeny na  http://constitutional-court.blogspot.com/ a další (nyní č.j. 57969/2015) stížnost Evropskému soudu pro lidská práva na http://echr-coe-int.blogspot.com/

9)    Stížnost Cannabis is The Cure,z, s. Městskému soudu v Praze ze dne 3. 3. 2016 na vydávání zcela protichůdných rozhodnutí OS Praha 3 nejen ve věci soudkyně JUDr. Markéty Písaříkové a zneužívání funkce soudců a státních zástupců na Praze 3 a MSZ v Praze. Rozhodnutí JUDr. Markéty Písaříkové pro OS Olomouc ze dne 4. 9. 2012 s návrhem na omezení právní způsobilosti podavatele, http://vrchni-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/  
10)  Rozhodnutí MUDr. Jiřího Bilíka ze dne 16. 7. 2012 ke zfalšování svých posudků a jeho vyjádření ze dne 28. 10. 2012 ke zneužití těchto posudku justicí - JUDr. Markétou Písaříkovou z OS Praha 3 dne 4. 8., resp. 4. 9. 2012, viz též dotazník MUDr. Silvia Musilová a re diagnostika na VNOL dne 7. 1. 2014. Rozhodnutí VNOL ze dne 7. 2. 2014 na stížnost ze dne 3. 2. 2014, viz též na http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.com/  

V Olomouci dne 8. 3. 2016                 Dušan Dvořák, MMCA