Commission of the European Communities, 98/34/EC


Datum: 22. února 2012 20:20
Předmět: ENTR/C3/BH/Sp (2012) 161 039
Komu: bernhard.hartung@ec.europa.eu
Kopie: eu-tbt@ec.europa.eu, openroyalacademy@gmail.com
Evropská komise
Giuseppe Casella
Generální ředitelství pro podniky a průmysl
B-1049 Brussel, Belgie


Věc: žádost o doplnění informací k ENTR/C3/BH/Sp (2012) 161 039 ze dne 13.února 2012

Vážený pane Casello

Děkuji Vám za odpověď ze dne 13.února 2012 na můj dotaz z 13.ledna 2012 ohledně notifikace českého zákona 167/1998 Sb. dle směrnice 98/34/ES, viz http://obanskadvokacie.blogspot.com/2012/02/commission-of-european-communities.html Bohužel ve Vaší odpovědi postrádám jednu důležitou věc a prosím Vás o sdělení odpovědi na tento dotaz, který jste opominul.

Česká republika po vstupu do Evropské unie v roce 2004 opakovaně novelizovala zákon 167/1998 Sb., zákon o návykových látkách.
Například zákon novelizovala v roce 2009 dle 141/2009 Sb., kdy ministerstvo zdravotnictví stanovilo technické podmínky pro žadatele k získání povolení k zacházení s konopím nad 0,3% THC, nestanovilo však žádné podmínky pro pěstování konopí a tato činnost zůstala nadále zakázanou činností.

Můj dotaz zní jednoduše:
Má Česká republika za povinnost notifikovat u Evropské komise dle směrnice 98/34/ES
1)    jednotlivé novelizace zákona o návykových látkách po roce 2004
2)    zákon o návykových látkách jako takový
nebo tuto povinnost Česká republika nemá?

Děkuji a jsem s pozdravem               Dušan Dvořák

Dušan Dvořák, Tylova 2, CZ – 779 00 Olomouc, Česká republika