Evropská komise odpovídá na stížnost na porušení práva Společenství a potvrzuje ji jako právně přípustnou

Dle sdělení k Stížnosti na porušení práva Společenství Evropská komise potvrzuje, že stížnost je právně přípustná a že bude šetřena.