Veřejnoprávním médiím, justici a exekutivě k porušování čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 34 a 267 Smlouvy o fungování Společenství od srpna do listopadu 2017