Souvislosti a dlouhodobost páchání daného zločinu

Souvislosti a dlouhodobost páchání daného zločinu

 

8.    Jak je doloženo na důkazech s č. j. ústavních stížností na http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.com/ , soudy obecni, krajské a soud dovolací a ústavní, ministr a ministerstvo spravedlnosti, OSZ Prostějov, dozorující KSZ Brno, stejně tak VSZ Olomouc a NSZ Brno nebo přímo nejvyšší státní zástupce od roku 2009 (resp. 2005) nikdyneseznali jako nezákonné a jako porušování základních práv nevyšetřování či dokonce zákaz vyšetřit trestní oznámení na spáchané zločiny.  

 

9.    Na podnět soudního znalce z 11. 5. 2011 s doložením zabití a zmrzačení občanů danými soudci a státními zástupci (viz spis) vydalapředsedkyně OSZ Prostějov JUDr. Naděžda Kezniklová dne 16. 6. 2011 pod č. j. 1 ZT 11/2010-195 zákaz policii vyšetřit spáchané zločiny a nevysvětlitelné úbytky (krádeže?) zkonfiskovaných majetků výzkumnické farmy v Ospělově ze strany státních zaměstnanců (důkaz: viz bod 8 na http://osz-prostejov.blogspot.com/).

 

10. Výše v bodu1 doložené označené šesté trestní oznámení na prostějovské soudce a státní zástupce za další konfiskaci dne 3.9.2015 bylo zasláno také KSZ Brno a ze strany KSZ Brno ale bylo postoupeno k vyřízení OSZ Prostějov, tzn. opět podezřelým pachatelům zločinu!

 

11. V trestním oznámení označený podezřelý prostějovský státní zástupce Mgr. Ivo Černík dne 14. 10. 2015 pod č. j. ZN 1946/2015-10 označilbez odůvodnění a vyrovnání se s důkazy trestní podnět zanedůvodný, stejně tak  dozorující KSZ Brno dne 12. 11. 2015 č.j. 1 KZN 1922/-28.

 

12. KSZ Brno v dalších rozhodnutích ze dne 23. 11. 2015 pod č. j. SIN 40/2015    vědomě nepravdivě uvedlože spáchání uvedených zločinů  řešil a vyřešil Nejvyšší soud v rozhodnutích č. j. 8 Tdo 1231 /2011 a č.j. 11 Tdo 181/2015 a dne 30. 11. 2015 KSZ Brno pod č.j. SIN 42/2015 uvedlo, kolikrát od roku 2009 šetřilo nezákonné jednáni proti členům výzkumu  a seznalo je – v rozporu s doloženými skutečnostmi - za zákonné.

 

13. Stížnost ze dne 30. 11.2015 na vydávání vědomě nepravdivých informací KSZ Brno (totiž, že uvedené zločiny prostějovských soudců a státních zástupců kdy šetřil Nejvyšší soud pod č. j. 8 Tdo 1231 /2011 a č.j. 11 Tdo 181/2015), označil vrchní státní zástupce VSZ Olomouc JUDr. Ivo Ištván  dne  21.12.2015 pod č.j. SIN 304/2015 zanedůvodnou , když rozhodnutí Nejvyššího soudu, ve kterých bylo o uvedených zločinech údajně jednáno, v usneseních nic takového nepojmenoval a nerozhodl.

 

14. Společnost Cannabis is The Cure, z.s, zastupující poškozené fyzické a právnické osoby proto požádala Nejvyšší státní zastupitelství, aby přikázalo VSZ Olomouc trestní oznámení dozorovat a řádně vyšetřit, stejně tak nešetřené podněty v Praze. Věc je vedena od 4.1.2016 u NSZ pod č.j. 6 NZN 1004/2016 (u VSZ Olomouc jsou podklady vedeny od22.12.2015 pod č.j. 1 VZN 764/2015)

 

15. KSZ Brno dne 6. 1. 2016 pod č.j.  1 KZN 1902/2016-4 a VSZ Olomouc dne 7. 1. 2016 pod č. j. 1 VZN 703/2016 rozhodli, že stížnost (vedeno u NSZ pod č.j. 6 NZN 1004/2016) na nezákonné jednání vedoucí OSZ Prostějov JUDr. Naděždy Kezniklové předávají k vyřízení OSZ Prostějov….

 

16. VSZ Olomouc uvedlo, že řízení o opětovném obvinění stěžovatele je vedené u OSZ Prostějov pod č. j. ZT 397/2015. Opětovně tak došlo k předání podání k prošetření označeným pachatelům uvedených zločinů.

 

 

III.

Zneužití funkce a vědomé zločiny a trestné činy páchané JUDr. Naděždou Kezniklovou, soudkyní Mgr. Ivonou Otrubovou a dalšími soudci a dalšími státními zástupci

 

 

17. Nejvyšší soud dne 23. 2. 2012 pod sp. zn. 3 Tz 1/2012 (z popudu dovolání ministra spravedlnosti) neseznal jako zákonné rozhodnutí prostějovského státního zástupce Mgr. Ivo Černíka ze dne 10. 3. 2011č.j. 1 ZT 244/2010 (totožné je také rozhodnutí předsedkyně OSZ Prostějov JUDr. Naděždy Kezniklové ze dne 16.6.2011 č.j. 1 ZT 11/2010-195 schvalující postup státního zástupce Mgr. Ivo Černíka), ve věci schválení vysoké pokuty stěžovateli Dušanu Dvořákovi za údajně špatnou písemnou omluvu stěžovatele z policejního výslechu dne 10.2.2011 ke druhé konfiskaci výzkumnické farmy v roce 2010.

 

18. Soudkyně OS Prostějov Mgr. Ivona Otrubová dne 4. 5. 2012 pod č.j. 0Nt 820/2011 zcela ignorovala nařízení nadřazeného Nejvyššího soudu neudělit Dušanu Dvořákovi pokutu (dne 23. 2. 2012 pod sp. zn. 3 Tz 1/2012) a pokutu udělila bez možnosti odvolání, čímž vědomě porušila zákon!!!

 

19. (Poznámka: dovolání ve věci způsobených zločinů, zákazu zločiny prošetřit a záhadného úbytku zkonfiskovaného majetku z farmy v Ospělově ministr spravedlnosti nikdy NS nepodal, stejně tak nebylo nikdy zahájeno kárné řízení s označenými soudci a státními zástupci).

 

20. Jak je doloženo na důkazech na http://evropsky-kartel.blogspot.com/v bodu 9, Policie ČR namísto šetření spáchaných zločinů dne 4. 12. 2015 pod č. j. KRPM-58697-18/TČ-2015-141271 (opětovně) obvinila vedoucího výzkumu Dušana Dvořáka za zločin nedovolené výroby drog (pátá a šestá konfiskace výzkumnické farmy v Ospělově dne 3. 9. 2014 a 3. 9. 2015) osobně předaného dne 16. 12. 2015 v Ospělověmotorizovanou jednotkou policieaniž se policie jakkoliv vyrovnala s průtahy, nebo trestními oznámeními na spáchané zločiny a důkazy nezákonného jednání prostějovských OČTŘ od roku 2009, resp. ČR od roku 2012.

 

21. V bodu 9 na http://evropsky-kartel.blogspot.com/ je uvedeno další vědomě nepravdivé rozhodnutí vedoucí  OSZ Prostějov Kezniklové, a to rozhodnutí  ze dne 9. 12. 2015 č. j. ZN 2066/2014-174, v němž uvedená státní zástupkyně v rozporu s důkazy ve spisu č. j. KRPM-59428/TČ-2014-141271 (pátá konfiskace dne 3. 9. 2014uvedla, že stěžovatel je za (cca roční) průtahy policie spoluodpovědný, pro což neexistuje jediný důkaz.

 

22. Konkrétně uvedená státní zástupkyně vědomě nepravdivě jako důvod prodlevy uvedla, že se stěžovatel nedostavil do Hradce Králové na šetření k soudnímu znalci prof. MUDr. Vladimíru Hosákovi, PhD.  azamlčela důkazy ve spisu.

 

23. Jak bylo napadáno stížnostním postupem policii, když byl vedoucí výzkumu Dušan Dvořák v březnu dubnu 2015 znalcem Hosákem osloven, nebyl o jmenování znalce Hosáka v rozporu se všemi ustanoveními a právy dle § 105 trestního řádu vůbec informován a neznal otázky znalci a nesměl se k němu vyjádřit!

 

24. Jak bylo policii a OSZ Prostějov doloženo, uvedený znalec Hosák dne 12. 1. 2015 u OS Olomouc (č.j. 5 Nt 120/2014, OS Olomouc) zcela vědomě a v  rozporu s důkazy ve spisech a zdravotnické dokumentaci a v hrubém rozporu s § 107 trestního řádu  hodnotil důkazy a řešil právní otázky v jednání stěžovatele a označil stěžovatele světově unikátní DG.

 

25. Podle rozhodnutí vědomě nepravdivě jednajícího znalce Hosáka vůči Dušanu Dvořákovi, parafrázujme, od roku 2008 vždy od dubna září, když roste konopí, vymizí duševní funkce a on nechápe, že páchá nebezpečný trestný čin pěstování konopí. Což prý umí psychiatrie v ústavech léčit jako blud, nejlépe až rok v ústavu pod vysokými dávkami antipsychotik, jak uvedl okresnímu soudu 12. 1. 2015 znalec Hosák (5Nt 120/2014).

 

26. O propojení znalce Hosáka z Karlovy univerzity s tzv. odborníky, poradci a předkladateli neoznámeného předpisu č. 50/2013 Sb. (klinicky nevyzkoušené konopí  obchodních společností do lékáren za 100 – 300 Kč/gram květu konopí k výzkumu na českých občanech při jeho kouření!!!!!)  jako např. rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, PhD. bylo policii i olomouckému soudu marně doloženo dostatek důkazů (5 Nt 120/2014). Mj. také i v žádosti Dušana Dvořáka o vyloučení znalce Hosáka pro jeho odbornou nekompetenci jako předsedy biologické psychiatrické společnosti, novodobé „marxistické“ vědy, nyní ve službách farmaceutických společností.

 

27. Státní zástupkyně Kezniklová v rozhodnutí ze dne 9. 12. 2015 č. j. ZN 2066/2014-174 uvedla, že Dušan Dvořák nebyl znalcem Hosákem posouzen, proto policii nařídila vykonat posouzení stěžovatele uvedeným znalcem Hosákem i přes všechna výše uvedená vědomá pochybení a stížnosti!!!  

 

28. Jak bylo státní zástupkyni Kezniklové známo z posudku znalce MUDr. Jiřího Švarce, PhD.  č. 750 na Dušana Dvořáka ze dne 8. 3. 2015 a svědecké výpovědi znalce Švarce u olomouckého okresního soudu dne 14.5.2015 (č.j. 5 Nt 120/2014), nebyl nikdy důvod pro řešeni právního problému psychiatrií a  označovaní Dušana Dvořáka za neschopného se hájit nemá žádnou oporu v důkazech.

 

29. Dodejme, že vyjádření znalce Švarce vedla OSZ a OS Prostějov a KSZ a KS Brno v roce 2015 k odmítnutí obnovy řízení pro nové důkazy. Prý nejde o nový důkaz, což je evidentně vědomá nepravda.

 

30. Jak je doloženo v širších souvislostech justičně exekutivního karteluv páté ústavní stížnosti Dušana Dvořáka na důkazech nahttp://constitutional-court.blogspot.cz/, poté, co byl v prvním řízení (první ústavní stížnost – bez odůvodnění odmítnuta) pravomocněodsouzen 9. 3. 2011 za zločin bez jediného důkazu o jeho spáchánía jakékoliv způsobené škodě a v rozporu s judikaturou a kdy naopak nebyly šetřeny podněty na spáchané zločiny soudců a státních zástupců a kdy doložil nevymahatelnost trestního zákoníku a zákona o návykových látkách dle práva ČR a EU, byla legislativa ČR v průběhu roku 2012 změněna o právní argumentaci Dušana Dvořáka.

 

31. Česká republika v průběhu roku 2012 určila zcela odlišnou definici konopí pro trestní právo dle novelizace nařízení č. 455/2009 Sb. nařízením ze dne 5.1.2012  č. 3/2012 Sb. příloha 1.A1., změnila 20. 2. 2012 limit obsahu THC pro pokusnické bádání s cannabis herba a s cannabis jako celé nadzemní a podzemní části rostliny dle §5 odst. 5 ZoNL neoznámeným předpisem č. 50/2013 Sb. na 0,3% THC (ve Sbírce od 1. 4. 2013) a následně dne 21. 5. 2012 provedla změnu technického předpisu k pěstování a zacházení s konopím bez povolení k účelům zahradnickým dle § 5, odst.  ZoNL notifikovaným předpisem č. 273/2013 Sb. platným od 1. 1. 2014, opětovně bez doložení Komisi jaké jsou zahradnické odrůdy do 0,3 % THC v celé nadzemní části rostliny včetně cannabis herba – vrcholíků a kdo vydává certifikáty a na základě jaké metodiky měření obsahu THC. EU právo povoluje toliko do 0,2 % THC v cannabis herba a má velmi podrobnou metodiku k ověření!!!

 

32. Dne  4. 9. 2012 JUDr. Markéta Písaříková zneužitím informací ze spisů (č.j. 20 C 2/2012 u OS Praha 3 a č.j. 2 T 65/2011 u OS Prostějov, Mgr. Ivona Otrubová)a dokonce konáním a rozhodnutím v jejich jméně (tzn. spisů, u kterých nebyla zákonnou soudkyní) a podala na Dušana Dvořáka návrh na omezení právní způsobilosti přes protesty lékařů, rodiny, znalců i emeritního rektora Univerzity Palackého profesora PhDr. Josefa Jařaba! Řízení o zbavení způsobilosti bylo dne 10.1.2013 skutečně zahájeno.

 

33. Soudkyně Písaříková nezákonně vstoupila do spisu civilního žaloby u OS Praha 3 (č.j. 20 C 2/2012) a jeho jménem vydávala řadu rozhodnutí, když nejprve do tohoto spisu získala dne 4.8.2012 ze spisu č.j. 2 T 65/2011 od soudkyně Mgr. Ivony Otrubové z OS Prostějov zfalšovaný zdravotnický posudek MUDr. Jiřího Bilíka na Dušana Dvořáka ze dne 1.6.2012  pro řízení druhé obžaloby- konfiskace,nechala spis okopírovat neoprávněné osobě dne 29.8.2012, navíc soudkyni předem známému pachateli trestných činů.

 

 

34. Jak je doloženo na důkazech ze spisu Městského státního zastupitelství v Praze a OSZ pro Prahu 2 v archivu poškozeného Ateliér ALF,o.s. a jeho členů na http://atelier-alf.blogspot.com/ bod 3 -10, na soudkyni OS Praha 3 Písaříkovou bylo členy asociace Open Royal Academy podány Policii ČR trestní oznámení dne 12. 2. 2014, 21. 8. 2014 a opětovně 22. 10. 2015   

 

35. Jak je doloženo v odkazu na http://atelier-alf.blogspot.com/ bod  15 OSZ Praha 3 a dozorující a dohled vykonávající MSZ Praha dne19.1.2016 pod č.j. SIN 2/2016-3  vědomě nepravdivě uvedlo, že (OSZ) MSZ Praha ve  věci JUDr. Markéty Písaříkové žádné trestní podání neevidujecož je v naprostém rozporu s důkazy s razítky podatelen MSZ a OSZ pro Prahu 3 v předchozím období (12. 2. 2014, 21. 8. 2014 a opětovně 22. 10. 2015).

 

36. Jak je doloženo v odkazu na http://atelier-alf.blogspot.com/ v bodu 3 – 9,  stížnosti na průtahy a nezákonné jednání Policie Praha III, Krajského  ředitelství v Praze, Policejního prezidia a OSZ Praha 3 a MSZ Praha  a také VSZ Praha, na krytí nezákonného jednání policie při  nevydání protokolů o zabaveném majetku Edukativní konopné kliniky z konfiskací v letech 2011  a 2012 podané  opakovaně od 10. 12. 2011 - 2012 - 2013 - 2014 a naposledy dne 22. 10. 2015 vyřídilo OSZ Praha 3 až dne 31. 12. 2015 pod číslem jednacím 1 ZN 2410/2011-100, kdy rozhodlo, že policie nemusí poškozeným vydat protokoly o zabaveném majetku, protože poškození nebyli poškození a nejsou majitelé majetků, aniž toto tvrzení jakkoliv doložilo důkazem a je v rozporu s důkazy.

 

37. OSZ Praha 3 (č.j. 1 ZN 2410/2011-100) ve věci konfiskačních protokolů rozhodlo vědomě v rozporu s trestním řádem a v rozporu s tvrzeními a příslibem zákonnosti postupu policie od náměstka ministra vnitra Martina Červíčka  (č.j. PPR- 1622-1/ČJ -2012 -99TN ze dne12.2012) Zkonfiskované majetky Edukativní konopné kliniky, Ateliér ALF, Bořivojova 90, Praha 3 jsou v řadech statisíců, možná spíše milionů euro (např. jen ve skladu kliniky doložený nejméně 1 kg cannabis resina při 25% CBD a 25% THC je cca 12 milionu Kč dle cen za méně účinný britský Sativex bez oleje (!!!), v mrazícím boxu kliniky bylo přes 100 vzorků cannabis resina, čištěné vzorky cannabis extrakt, 12 + 33 matečních odrůd, což v roce 2012 možná neměla žádná univerzita a výzkumné pracoviště na území Evropy! Analýzy kanabinoidů prováděla Hebrejská univerzita a Palackého univerzita  – FN Olomouc, bez znaleckého posudku rovněž VŠCHT v Praze a university v Itálii a Švýcarsku, zde zejména na kanabinoid CBD a kyselinu CBDA a také kanabinoid CBG (rakovina tlustého střeva formou čípku, stejně tak účinné na Crohnovu chorobu a pravděpodobně rovněž na karcinom prostaty a odlišné druhy onkologických onemocnění v oblasti dutiny břišní)

 

38. V podání ze dne 21.10.2014 OSZ Praha 3 a MSZ Praha 3 nahttp://atelier-alf.blogspot.com/ je v bodu 3 a dále v bodu 8 doloženozkopírování spisu č.j. 20 C2/2012 u OS Praha 3 dne 29.8.2012 (se zdravotnickou dokumentací Dušana Dvořáka vloženou JUDr. Markétou Písařikovou bez jakéhokoliv oprávnění do spisu). Přestože je opakovaně doloženo (viz bod 7), že k okopírování došlo 29. 8. 2012 a datum je pro trestnost skutku rovněž klíčové, policie opětovně dne 27. 10. 2015 č. j. KRPA-53389-29/ČJ-2015-001311 vědomě nepravdivě uvedla, že k okopírování ze spisu u OS Praha 3 č. j. 20 C 2/2012 došlo dne 28. 8. 2012. Policie ČR dne 2. 11. 2015 č. j. KRPA-4333247-9/ČJ-2015-001357 rozhodla, ať si poškození stěžují na OSZ Praha 3 nebo GIBS. Takovéto podvody a korupci kryje MSZ Praha 3 (JUDr. Aleš Pětník) a OSZ Praha 3 (Mgr. Pavel Polák) a žádáme je rovněž šetřit.

 

39. Dne 16. 12. 2015 bylo odvolacím Krajským soudem v Olomouci pod č.j. 70 Co 441/2015-375 nepovoleno projednání žaloby Dušana Dvořáka na obnovu řízení o omezení právní způsobilosti a náhradu výdajů a způsobených škod ve spojení s žalobou na JUDr. Markétu Písaříkovou dle § 191 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb. o.s.ř.  s odůvodněním naprosto křivě a vědomě nepravdivě a nezákonně jednajícího krajského soudu,  že stěžovatel v důsledku své paranoidní psychiky a prožívání nechápe důvod k zahájení řízení o omezení právní způsobilostiNáhrada výdajů a způsobených škod nebyla obecním ani krajským soudem stěžovateli přiznána, přestože byl OS Olomouc dne 6.1.2013 zmocněncem k řízení č.j. 39 Nc 1631/2012opakovaně varován, že Dušan Dvořák se bude domáhat odškodnění za nezákonné jednání justice po doložení nevymahatelnosti ZoNL a TZ dle práva OSN,  Evropy a EU v roce 2010. 

 

40. Žádáme, aby všechny nezákonné skutky státních zaměstnanců výše uvedené byly řádně šetřeny, objasněny a předány soudu, v případě, že jednání nenaplňuje znaky trestného činu či kárného provinění, aby toto bylo vždy velmi pečlivě a řádně odůvodněno.

 

41. Dovolujeme si připomenout, že vyšetření trestního podnětu patří mezi základní právo, naposledy toto ÚS uvedl dne 2. 3. 2015 pod č. j. I. ÚS 1565/14. Současně ÚS opakovaně vyložil, co je a není zákonný postup při šetření podnětu. Citujme například č. j. III. ÚS 511/02:  „Postavení státního zastupitelství jako žalobce, jemuž přísluší dbát zájmů státu, však nikterak neznamená, že by ve svém postupu, zejména tam, kde je mu zákonem svěřena dozorčí činnost nad zákonností přípravného řízení (§ 174 odst. 1 tr. ř.) nebo pravomoc rozhodnout o podané stížnosti, bylo státní zastupitelství oprávněno k libovůli, jíž se zpravidla rozumí svévole v rozhodování či v provedeném postupu, tedy k rozhodování bez bližších kritérií či alespoň zásad odvozených jím z právní normy. Této nestrannosti státního zastupitelství dává procesní předpis výraz tím, že mu svěřuje - mimo jiné - ve vybraných věcech (§ 141 odst. 1 a 2 tr. ř.) právo a povinnost přezkumu všech výroků napadeného usnesení (§ 147 odst. 1 tr. ř.), ;příp. právo rušit nezákonná nebo neodůvodněná rozhodnutí [§ 174 odst. 2 písm. c) tr. ř.] s tím, že takto vydané rozhodnutí státní zastupitelství zákonem stanoveným způsobem odůvodní [§ 134 odst. 1 písm. d) a odst. 2 tr. ř.]. Posléze uvedenému požadavku zákona nelze podle přesvědčení Ústavního soudu rozumět jinak, než že státní zastupitelství v odůvodnění svého rozhodnutí rozhodovací důvody natolik vyloží, že z nich bude patrný rozsah provedeného přezkumu a zejména - alespoň podstatným způsobem - vysvětleno, proč materie stížnosti zůstala rozhodnutím o ní nedotčena, příp. z jakých důvodů bylo napadené rozhodnutí změněno či nahrazeno rozhodnutím vlastním. Jde o povinnost, která se úzce dotýká nejen procesní čistoty řízení, ale taképráva na obhajobu, které je ústavně zaručeno od samého počátku řízení (§ 37 odst. 2 Listiny); řečeno jinými slovy, při absenci jiného plně nestranného institutu soudcovského typu (kupř. vyšetřujícího soudce) jde o procesní zábranu, která by - z pozice stíhaného - měla bránit překvapivým nebo dokonce obmyslným rozhodnutím veřejné moci, kterou státní zastupitelství v trestním řízení disponuje a která téměř vždy stíhaného rozličným způsobem a v různém rozsahu zatěžuje. Dostatečnost odůvodnění rozhodnutí, které státní zastupitelství vydává, je proto nejen plněním zákonem stanovených požadavků, ale nadto je také výrazem ústavnosti, na níž jsou principy trestního řízení založeny (čl. 36 odst. 1 Listiny). "K podání podatelnou UOOZ P ČR dne 25. 1. 2016

Vladimír Dopita, McA, pověřený asociací Open Royal Academy a jejími členy k podání podnětu UOOZ P ČR

Pozn. Adresujte prosím rozhodnutí na adresu poštovní nebo emailovou, nikoliv na adresu státními orgány zničeného sídla, děkujeme.