Justičním a exekutivním korporacím ČR a cenzurujícím veřejnoprávním mediím

Cannabis is The Cure,z.s., IČ: 266 70 232, ID 4ex7c9p, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Justičním a exekutivním korporacím ČR
a cenzurujícím veřejnoprávním mediím

Věc: žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. nezbytná k řádné žalobě na statutárního zástupce vaší korporace od členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a zřizovatelů Edukativní konopné kliniky

K žádosti: V ust. § 8b InfZ je uvedeno, že povinné subjekty poskytnou osobní údaje o osobě, které poskytly veřejné prostředky, ale tyto osobní údaje se poskytnou pouze v rozsahu: jméno, příjemní, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt. Vzor: Například v případě žalovaného předsedy Městského soudu v Praze jsou povinné informace následující: (JUDr.) Libor Vávra, rok narození 1963, obec Praha.
Žádost: Sdělte informaci s identifikačními daty (jméno a příjmení, rok narození a obec trvalého bydliště) vašeho statutárního zástupce/zástupkyně. Pokud jste již v dřívějším období všechny výše uvedené informace o vašem statutárním zástupci poskytli ((jméno a příjmení, rok narození a obec trvalého bydliště), zašlete kopii vašeho rozhodnutí. Sdělte rovněž, který soud je příslušný projednat žalobu, ve které jsou žalovaní z Prahy, Brna, Olomouce ad. a zda se domníváme správně, že je to Krajský soud v Brně, protože zde je sídlo organizovaného zločinu (NS a NSZ, ÚS ČR), viz níže. 

Děkujeme za čas, který jste v pracovní době věnovali plnění zákonných povinností

Dne 16.6.2017

Dušan Dvořák, MMCA, správní rada

Touto žádostí ze dne 16.6.2017 jsou osloveny tyto níže uvedené veřejnoprávní korporace podporující organizovaný zločin dokonce i svými statutárními zástupci, resp. možná právě proto, neboť ryba smrdí vždy od hlavy (hnilobu systému ponecháme na civilní žalobě)
  • Česká televize, Český rozhlas, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
  • Ústavní, nejvyšší, vrchní soudy a státní zastupitelství
  • Krajský soud a státní zastupitelství v Ostravě, pobočka v Olomouci, Brně a v Praze
  • Ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo vnitra, GIBS a Policie ČR, Policie ČR Olomouckého kraje 
  • Okresní soud a státní zastupitelství v Olomouci a Prostějově

PS: V příloze vám zasíláme důkazy, jak se souhlasem a podporou cenzurujících veřejnoprávních medií a zcela nečinné a nezákonně jednající Policie ČR rektoskopální justiční korporace zneužívají zákony v případě doložitelně zkorumpovaného (anebo event. hlubokou mentální retardací či amnézií postiženého) předsedy nejvyššího a ústavního soudu a nejvyššího státního zástupce, kteří roky vědomě kryjí pachatele organizovaného zločinu v talárech, viz doložené zločiny http://pravnistat.blogspot.cz/ (např. hlavní echtprokurátor (JUDr.) Pavel Zeman vycvičený zřejmě u nějaké teroristické organizace a informovaný od nástupu do funkce již dne 6.1.2011), viz vědomě lživá argumentace zkorumpované justice se souhlasem vedoucích prokurátorů a vedoucích justičních manekýnů tvrdících nepravdivě, že konopí je prekurzor, aby spor nesoudil jediný k tomu příslušný Soudní dvůr, uvedená na http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.cz/ a fotograficky ilustrovaná galérka organizovaného zločinu uvedená na http://constitutional-court.blogspot.cz/ Důkaz, že novelizace zákona o návykových látkách a zákona o léčivech k výrobě konopí jako léku (2004: novelizace § 29 ZoNL, 2008: novelizace § 8 ZoNL, 2012: novelizace §§ 5, 15 a 24 ZoNL ve vztahu ke konopí a ZoL) měly být a nebyly oznámeny EK do databáze Společenství TRIS najdete zde http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/
Jak známo i cenzurujícím a zločiny podporujícím veřejnoprávním mediím a policii z judikatury Soudního dvora, neoznámený předpis je nevymahatelný předpis!  

Od: Open Royal Academy <openroyalacademy@gmail.com>
Datum: 16. června 2017 14:25
Předmět: žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb
Komu: Elektronicka Podatelna <podani@usoud.cz>, Podatelna NSZ BRN <podatelna@nsz.brn.justice.cz>, podatelna@nsoud.cz, Ombudsman Českého rozhlasu <ombudsman@rozhlas.cz>, ctnamety@ceskatelevize.cz, podatelna@rrtv.cz, Rada ČT <radact@ceskatelevize.cz>, Info <info@ceskatelevize.cz>, info@rozhlas.cz, podatelna VSZ Olomouc <podatelna@vsz.olc.justice.cz>, VSZ v Praze - Podatelna <podatelna@vsz.pha.justice.cz>, podatelna@ksoud.brn.justice.cz, podatelna@ksoud.olc.justice.cz, podatelna@vsoud.pha.justice.cz, podatelna@vsoud.olc.justice.cz, podatelna@ksz.brn.justice.cz, podatelna@ksz.olc.justice.cz, podatelna <podatelna@msz.pha.justice.cz>, posta@msp.justice.cz, Elektronická podatelna MV ČR <posta@mvcr.cz>, "km.skpv.ook.podatelna@pcr.cz" <km.skpv.ook.podatelna@pcr.cz>, epodatelna.policie@pcr.cz, podatelna@osoud.olc.justice.cz, podatelna@osoud.pro.justice.cz, podatelna@osz.pro.justice.cz, podatelna@osz.olc.justice.cz, podatelna@gibs.cz
Kopie: advokati@konopijelek.cz, "rp@pirati.cz" <rp@pirati.cz>, Info Strana zelených <info@zeleni.cz>, maxovar@psp.cz, novotnym@psp.cz, olomouc@ctk.cz, olomoucky@denik.cz, olomouc@olomouc.cz, zurnal@upol.cz, brno@ctk.cz, brnensky@denik.cz, idnes@idnes.cz, redakce@legalpub.cz