Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci

Dušan Dvořák, narozen 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6, viz http://ospelov.blogspot.cz/

Vrchní státní zatupitelství v Olomouci
Prostřednictvím
KSZ ´v Brně a OSZ v Prostějově
Věc: 1) stížnost na opakované nešetření trestních podnětů od roku 2010 při páchání trestných činů státními zástupci a soudci OSZ a OS Prostějov s důsledky uvedenými v § 149 odst 4. tr.z., potvrzenými lékaři i soudním znalcem 2) odvolání na nevydání informací KSZ v Brně a OS Prostějov k páchání této trestné činnosti – viz níže 3) kárné podněty na státní zástupce OSZ v Prostějově (Černík a Kezniklová) a KSZ v Brně (Hojovcová, Sladký) za opětovně nezákonné jednání od 17.10.2016 při páchání a krytí této trestné čonnnosti, kdy jsem byl 17.10.2016 bez jakéhokoliv odůvodnění, rozhodnutí a dokumentace na více než 24 hodin omezen na osobní svobodě v CPZ Policie ČR v Prostějově na příkaz státního zástpce OSZ Ivo Černíka a byl mi zabaven - dodnes nevydan - NTB patřící právnímu zástuci níže uvedených subjektů v příloze 1 k řadě soudních a trestních spisů a ve spolupráci se soudkyní OS Prostějov (soudkyně Otrubová a st. Zástupce Černík) zkonfiskována opětovně výzkumnická farma v Ospělově a 4) stížnost na nešetření trestné činnosti Prostějovského věčerníku prostějovskou policií (2x na podzim 2016 stěžováno OSZ Prostějov, vyřizuje st, zástupce Černík) a 5) nešetření trestné a činnosti konané proti Dvořákovým v Ospělově od roku 2010, naposledy šetřeno ukradení plotu rozbrušovačkou s odrřezáním od betonových patek sousedem Ing. Josefem Popelkou v listopadu 2016, se kterým o trasu ukradeného plotu vedeme od roku 2013 právní spor, opět jako vždy odloženo policii a je zcela marné to dávat prošetřit OSZ Prostějov, které trestnou činnost proti Dvořákovým nejen kryje, ale samo od roku 2009 iniciuje a všeoznačuje za nedůvodné i při doložení zabití a źmrzačení občanů, viz http://ludmirov.blogspot.cz/
Poslední napadené rozhodnutí k věci: OSZ Prostějov dne 29.11.2016 č.j ZT 316/2016-160 a KSZ v Brně dne 30.11.2016 č.j., SIN 46/2016 srovnej KSZ dne dne 8.1.2015 č.j. 1 KZN 1136/2014 -10 (netrestnost jednání policistů dle § 31 odst. 1 tr.z.) a rozhodnutí dne 12.11.2015 č.j. 1 KZN 1922/2015-28 (trestnost konání člověka zachraňujího důkazně životy a zdraví občanů) a č.j. 1 KZZ 10/2014 ze dne 17.12 a 6.6.2016 č.j. SIN 23/2016 (trestné činy organizované uźločinecké skupiny státních zástupc a soudců na OSZ a OS v Prostějově a jejich ochránců na KSZ a KS v Brně údajně projednal Nejvyšší soud, když ten to popřel), důkazy podání a rozhodnutí na http://osz-prostejov.blogspot.cz/ a http://krajska-statni-zastupitelstvi.blogspot.cz/

Odůvodnění

Níže uvedení členové Open Royal Academy (příloha 1) v letech 2010- 2016 podali stovky žádostí o informace, stížnosti a odvolání na jejich nevydání, trestí a kárné podněty a stížností na jejich nešetření, návrhy na vydání pokynů obecné povahy, tři legislativní návrhy, žádosti o přezkumy v trestních věcech Dušana a Radomíry Dvořákových vedené v odvolacích či stížnostních a žalobních řízeních u KS v Brně pod sp. uvedenými v příloze 2. Argumentace advokátů a zástupců poškozených členů Open Royal Academy jako fyzických nebo právnických osob nebyla nikdy OSZ a OS v Prostějově, KSZ a KS V Bně seznána důvodnou, šetření trestných činů šetřili podezřelí pachatelé na OSZ (Černík,Kezniklová, Bártlíková) a kryli je dosud vždy státní zástupci KSZ v Brně a VSZ v Olomouci a NSZ v Brně. Žádám VSZ v Olomouci podněty 1 – 5 šetřit a zadat šetřit a vydat rozhodnutí včetně sdělení, komu byla věc předána s jakým pokynem. Viz analogické nezákonné jednání policie, příloha 3

Dne 22.12.2016 Dušan Dvořák, MMCA, v.r.

Příloha 1


 1. Ateliér ALF, z.s. IČ 226 80 101, sp. zn. L 18762 vedená u Městského soudu v Praze. Právní zástupce dle §§ 441 o.z. Cannabis is The Cure,z.s. Adresa sídla od 14.5.2016 je Konopná apatyka královny koloběžky první, CZ 798 55 Ospělov 6. Jednatelé od 14.5.2016 jsou František Slavík, předseda, Slavomil Boudný, místopředseda, Vladimír Dopita, člen správní rady
 2. Art Language Factory, z.s., IČ: 227 24 303, sp. zn. L 8187 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Právní zástupce dle §§ 441 o.z. Cannabis is The Cure,z.s. Adresa sídla od 14.5.2016 Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6. Jednatelé od 14.5.2016 jsou Josef Pospíšil, předseda, od 28.9.2016 zastupující místopředseda Vladimír Dopita (zastupuje Jana Prokeše) a Marek Rybář člen správní rady.
 3. Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281, sp. zn. L 22019 vedená u Krajského soudu v Brně. Právní zástupce dle §§ 441 o.z. Cannabis is The Cure,z.s. Adresa sídla od 14.5.2016 je Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6. Jednatelé od 14.5.2016: Miloslav Tetour, předseda Aleš Skřivánek, místopředseda, Vojtěch Karban, člen správní rady.
Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s., IČ: 706 31 298. Společenství je vedeno pod sp. zn. L 4845 u Krajského soudu v Ostravě. Právní zástupce dle §§ 441 o.z. Cannabis is The Cure,z.s. Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc Jednatelé od 14. 5.2016 Martin Očenášek, předseda, od 28.9.2016 Josef Pospíšil zastupující místopředseda (zastupuje Vandu Dvořákovou) a od 15.10.Dušan Dvořák zastupující člen správní rady (zastupuje Vlastimila Blaťáka).

Právní zástupce
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, datová schránka: ID 4ex7c9p. Adresa sídla od 14.5.2016 Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc Jednatelé od 14.7.2006 Dušan Dvořák předseda, od 10.12. 2013 Ivan Chalaš, místopředseda, od 14.5.2016 Hana Langová, člen správní rady.
Příloha 2
 • Sp. zn. 3 To 25/2011
 • Sp.zn. 17 Co 268/2011
 • Sp. zn. 4 To 505/2012
 • Sp. zn. 8 To 198/2014
 • Sp. zn. 5 To 174/2014
 • Sp. zn. 61 UL 38/2014
 • Sp. zn. 61 UL 43/2014
 • Sp. zn. 61 UL 44/2014
 • Sp. zn. 4 To 417/2014
 • Sp.zn. 9 To 43/2015
 • Sp. zn. 5 To 45/2015
 • Sp.zn. 5 To 317/ 2015
 • Sp. zn. 4 To 271/2015
 • Sp. 4 To 273/2015
 • Sp. zn. 9 To 408/2016
 • Sp zn. St 84/2016
 • Sp.zn. 22 A 70/2016
 • Sp. zn. 18 Cm 236/2016
Příloha 3


Ministerstvo vnitra - stížnost ministru vnitra

a dále stížnost nezkorumpovanému státnímu zastupitelství, existuje-li , prostřednictvím

Policie ČR - Újezd 12 - 79601 Prostějov

Věc: Stížnost ze dne 9.11.2016 a odvolání na rozhodnutí P ČR č.j. KRPM-112326-36/TČ-2016-141271

ze dne 5.11.2016 a č.j. KRPM-140058-3/ČJ-2016-1412 UO ze dne 7.11.2016 ve spojení s rozhodnutím č.j. KRPM-14005 8-4/ČJ -2016- 1400AP ze dne 8.11.2016 (viz příloha) a urgence MV ČR k žádanému rozhodnutí ve věci stížnosti a odvolání na rozhodnutí útvaru pro organizovaný zločin opět nešetřit identifikovanou prostějovskou organizovanou zločineckou skupinu opakovaně a vždy bez odmítáno odůvodnění) a dále stížnosti/odvolání na rozhodnutí PČR, ve kterém doložila, že nemá informace, jak jinak než pěstováním a zpracováním konopí ochránit své zdraví v souladu s judikaturou a §§ 28 a 31,odst. 1 TZ při nedostupné ceně (vysoce nekvalitní) canabisterapie až 50 tisíc Kč/měsíčně a paralelním konfiskování tohoto majetku a kriminalizaci občanů v hrubém rozporu s mezinárodními závazky a základy právního státu demokratické země!

Obecně: Dne 22.10.2016 byl podán další trestní podnět a jednání důvodně podezřelé organizované zločinecké skupiny OČTŘ v Prostějově spojený s žádostí o informace - viz příloha a doklad o trestních podnětech v roce 2016 na http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.cz/, kterou odmítá kárně/trestně řešit jak ministr spravedlnosti, tak vnitra, tak předsedové ÚS, NS, NZS, VSZ, KSZ v Olomouci a Brně -viz příloha s alibistickým rozhodnutím předsedy KS Brno ze dne 18.10.2016 St 84/2016 k důvodně podezřelé spolupachatelce soudkyni z OS Prostějov, přestože již 11.5.2011 soudní znalec doložil, že takovýmto jednáním OČTŘ dané soudkyně a státního zástupce došlo k zabití a zmrzačení občanů ve výzkumu a 90% zkonfiskovaných majetků se ztratilo a bylo od roku 2009 nejméně 15x žádáno o policejní ochranu a apoptoza buněk rakoviny kanabinoidy je odborně doložena od roku 1994. Věc se přitom má vždy posuzovat podle obsahu, a to včetně žádostí o informace a zde obsažených o páchané trestné činnosti


Žádáme odvolací orgán se osobně přesvědčit a dáváme k tomuto svolení s ohledem na zdravotnickou dokumentaci, že další zločin zástupci OČTŘ v Prostějově spáchali dne 17.10.2016 za situace, kdy všichni znali posudek MUDr. Jiřího Švarce ze dne 28.8.2016 č. 896 dokládající důkazy zfalšovaných posudků na Dušana Dvořáka v letech 2012 - 2014 (viz též potvrzující komplexní znalecký posudek znaleckého ústavu Bohnice k trestnímu řízení u OS Olomouc 5 Nt 111/2016) a za situace, kdy spolupachatelé zločinů v Prostějově byli dne 20.7.2016 obeznámení stejně jako ÚS, NSZ a NS o den později dne 21.7.2016 o unikátní odrůdě konopí Charlotta v Ospělově - viz příloha - a nedostupnosti této léčby občanům!

Viz rovněž příloha - žádost o přezkum rozhodnutí VSZ Olomouc ze dne 25.10.2016 č.j. 1 SPR 107/2016 a stížnost na nevydání závazných pokynů k vyšetření trestné činnosti jako další důkaz krytí zločinů státními zastupitelstvími všech stupňů.

Stížnost: Rozhodnutím č.j. KRPM-112326-36/TČ-2016-141271 ze dne 5.11.2016 trestní podnět opětovně pouze a jen vložila do spisu k obvinění stěžovatele/odvolatele s důkazy jejich trestné činnosti namísto prošetření spáchání zločinu a aplikace §§ 28 a 31, odst. 1 TZ dle evropské a české judikatury. Copak mohou podezřelí pachatelé vyšetřovat sami sebe, a to včetně OSZ a OS Prostějov? V právním státě nikoliv! Věc je stěžována pro porušení správního i trestního řádu a musí být MV prošetřena dle zákona, nejen alibisticky předána spolupachatelům na OSZ Prostějov, které pak v páchání trestné činnosti pokryje KSZ, VSZ a NSZ a justici jako důvodně podezřelí spolupachatelé uvedených zločinů!

Odvolání: rozhodnutím č.j. KRPM-140058-3/ČJ-2016-1412UO ze dne 7.11.2016 ve spojení s ve spojení s rozhodnutím č.j. KRPM-140058-4/ČJ -2016- 1400AP ze dne 8.11.2016 policie neodpověděla na většinu otázek. Odpověď na otázky 1 -10 neobsahovaly tyto informace:

Číslo jedna: přestože má policie v trestním řízení povinnost již nepotřebný NTB vydat dle stížnosti dle odst. 3. § 80 T.Ř. (věc se posuzuje dle obsahu!), dosud NTB nevydala, ač byl dne 17.10.2016 zkonfiskovaný a je to důležité pro desítky správních a trestních řízení včetně stížnosti u ÚS a ESLP, jak je policii známo z trestního podnětu a v rozhodnutí policie absentovala ta, kdy tak policie učiní, což z žádosti jednoznačně vyplývalo a zkopírování souborů z NTB trvá 5 minut a věc není jinak důležitá pro trestní řízení. Odvolací orgán je žádán nařídit policii, aby kromě data vydání NTB též vydala žádanou informaci k ustanovením a judikatuře k náhradě škody při porušování práva a spravedlivý proces v důsledku znemožnění použití důkazů státními orgány - zde zkonfiskovaný NTB důvodně podezřelými pachateli z OČTŘ v Prostějově.

Číslo dva: Odvolací orgán je žádán nařídit policii , aby vydala žádanou informaci, zda měla či neměla povinnost vydat konopí, když podezřela organizovaná zločinecká skupina v Prostějově již od roku 2010 a trestního řízení č.j. 2 T 104/2010 důkazně ví, že je konopí užíváno s vědomím lékaře a že jakmile bylo možné jej předepsat, tak se tak v prosinci 2014 stalo a bylo policie doloženo na důkazu. To, zda někdo něco podepsal policii při vstupu do CPZ (konaného bez řádného odůvodnění - dodnes nezdůvodněno zadržení/zatčení!) je zcela irelevantní!

Číslo tři: Odvolací orgán je žádán nařídit policii, aby vydala žádanou informaci, zda - když policie v obvinění a OSZ v obžalobě a OS Prostějov v příkazu k domovní prohlídce opakovaně bez důkazu uvádí, že je v Ospělově vyráběn Dronabinol – lze vyrábět Dronabinol nebo THC bez laboratoře, které se v Ospělově při konfiskacích v letech 2009 – 2016 nikdy nenašly (a separace látek z konopí je zrůdnost farma mafie obchodující s lidským zdravím s vědomě neúčinnými separovanými produkty), a dále, aby policie sdělila žádanou informaci, zda je konopí prekurzor, protože na základě této lži pak zkorumpovaná justice od roku 2010 - 2016 včetně talárové mafie na NS a ÚS a ESLP a EK zakazuje poškozeným členům výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) – obžalovaným v rozporu s mezinárodními závazky,judikaturou a základním právem na spravedlivý proces, právem na zákonného soudce a trestu toliko na základě zákona přístup k Soudnímu dvoru, přestože konopí není v zákoně o prekuzorech drog uvedeno a znalecký ústav PřF UP to vyloučil rovněž, stejně tak znalci, leč žádný útvar policie tyto zločince a lháře nestíhá a neobviní, protože jde o justičně exekutivní korupci a kartel řízený přímo ústavními činiteli. To samozřejmě policii vůbec neviviňuje a s ohledem na spáchané zločiny jde o nepromlčitelné skutky, za které mohou být při změně politické situace postaveni před soud a souzeni.

Číslo čtyři: Odvolací orgán je žádán nařídit policii, aby vydala žádanou informaci, zda již má, či nem nové informace, jak jinak než pěstováním a zpracováním konopí (vlastněném v případě konfiskace v Ospělově řadou právnických a fyzických osob) ochránit své zdraví v souladu s mluvami, judikaturou a zákony, když policie v citovaném rozhodnutí uvedla, že tyto informace nemá a opět dne 17.10.2016 konfiskovala výzkumnickou farmu v Ospělově při vědomí opakovaných žádostí o spolupráci se všemi stupni OČTŘ v ČR, zejména pak v Prostějově. Takové jednání je vědomý zločin, nikoliv jen nedbalostní skutek arogantního státem krmeného cynického papaláše s razítkem ČR.

Číslo pět: Odvolací orgán je žádán nařídit policii, aby vydala žádanou informaci, zda je (prostějovská) policie či OSZ povinno seznámit občana s důvodem zatčení/zadržení a držení v cele dokonce více než 24 hodin a zda, když toto nebylo, porušil důvodně podezřelý st. zástupce zákon. Dodejme, že daný st. zástupce paralelně v té samé době přikázal prostějovské policii šetřit prostějovskou policií opět nešetřené opakované hrubé pomluvy Prostějovského večerníku, nyní, že si Dušan Dvořák na marihuaně založil výnosný byznys a zřejmě v domnění, že "kamarádům" podvodníkům z Prostějovského večerníku konfiskací NTB dne 17.10.2016 policii důvodně podezřelý st. zástupce ulehčí práci, leč žádné takové důkazy v NTB st. zástupce a policie nenajde, protože ani neexistují a st. zástupci i policii je toto dobře známo.

Číslo šest: Odvolací orgán je žádán nařídit policii, aby vydala žádanou informaci, zda existují občané Ospělova zasílající policii v rozporu s trestním i přestupkovým zákonem fotografie z výzkumnické farmy v Ospělově formou ano/ne a kolik celkem. Není nutno uvádět jména.

Číslo sedm: Odvolací orgán je žádán nařídit policii, aby vydala žádanou informaci, zda souseda z Ospělova s jednou kytkou konopí a zahrádce zkonfiskovanou rovněž dne 17.10.2016 udal někdo z Ospělova formou ano/ne.

Číslo osm: Odvolací orgán je žádán nařídit policii, aby vydala žádanou informaci, odkud konkrétně (lokalizovat) téměř dva měsíce před konfiskací dne 17.10.2016 pozorovala růst odrůdy Charlotta na výzkumnické farmě v Ospělově, jak je uvedeno v protokolu k domovní prohlídce, když jediným volným místem je zprava buď parcela souseda zastupitele odkud byla pořízena fotografie visící na služebně prostějovské policie (je pravděpodobně z roku 2014), nebo od příbuzných zastupitele zleva od pozemku farmy, kde každoročně roste konopí a 100 metrů vedle se každoročně vesele policejně konfiskuje, nebot daná věc doloží/vyvrátí důkazy o další trestné činnosti prostějovské policie přistupující k věci ryze selektivně dle účelového zájmu ochrany vlastí trestné činnosti. Sdělení, že by tak bylo mařeno vyšetřování je zcela účelové a směšné. Sdělení, že policie fotodokumentaci z pozorování nepořizovala jen toto podezření zpevňuje a odůvodňuje.Dne 9.11.2016