MS a MSZ v Brně

Věc: důkazy do spisů dle výzvy MS Brno ze dne 13.10.2016
 sp. zn.24 Nc 909/2016 
sp. zn.22 Nc 904/2016 
sp. zn. 23 Nc 906/2016
1. Posudek MUDr. Jiřího Švarce na Dušana Dvořáka z 28.8.2016 s důkazy justičně exekutivní korupce a kartelu v letech 2008 -2016 za podpory podvodně jednajících soudních znalců spolupracujících na páchaní zločinu dle  §§401 a 149, odst. 4 TZ
2. Žádost o informace a stížnost na průtahy a nevhodné chování pracovníků MS v Brně ze dne 4,11.2016 při řešení právní způsobilosti statutárních zástupců organizovaného zločinu sp. zn.  Nc 909/2016,22 Nc 904/2016, 23 Nc 906/2016 
3. Rozhodnutí podezřelého spolupachatele organizovaného zločinu - předsedy KS Brno kryjícího zločice z OS a OSZ v Prostějově, opětovně dne 18.10.2016 ST 84/2016, kdy soudci KS Brno opakovaně lžou v rozsudcích, že konopí je prekurzor, aby věc nešetřil Soudní dvůr a odmítají projednat spáchané zločiny doložené již 11.5.2011 soudím znalcem Matlachem, viz 5 spisů u MS v Brně k předmětné věci - posuzování právní způsobilosti zástupců organizovaného zločinu v justici a trestní exekutivě - od 1.7.2016 (podavatel Cannabis is The Cure,z.s.) 
4. Rozhodnutí policie  ze dne 15.9.2016, že neví, jak jinak než pěstováním a zpracováním konopí v souladu s §§ 28 a 31,odst. 1 TZ ochránit své zdraví při neexistenci právní normy na změření obsahu THC v konopí a stonásobně odlišných výsledcích najdete zde - viz předseda NS dne 21.4.2016 č. j. Zin 38/2016 a judikatura - http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/ a k tomu další domovní prohlídka a obžaloba pachateli organizovaného zločinu z OSZ a OS Prostějov  (soudkyně Otrubová a st. zástupce Černík)
5. Trestní podnět ze dne 14.5.2016 na zástupce organizovaného zločinu a seznam trestních/kárných provinění soudců a státních zástupců při šetření podání, žalob a obžalob členů výzkumu Konopí je lék a Konopné církve a asociace Open Royal Academy , viz http://konopna-cirkev.blogspot.cz/2016/10/desatero-karnych-provineni.html a seznam podání členů výzkumu ze dne 6.6.2016 ministerstvu spravedlnosti etc. (4 dokumenty)

Dne 5.11.2016 
Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6


Žadatel o informace a podavatel podání/podnětu:
Dušan Dvořák, MMCA, 12.1.1962, 79855 Ospělov 6
A. Žádost ÚS, NS, VS, NZS a Msp ČR o informace dle zákona o informacích č.106/1999 Sb Rozhodnutí prosím předložte do předmětných níže uvedených spisů členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) tvrdících na důkazech s podporou cca 100 marných kárných podnětů od občanů v roce 2016že mj. jejich spor má řešit jen a pouze Soudní dvůr a že konopí není prekurzor a rozhodnutí justice v letech 2010 - 2016 jsou vědomě nezákonná, viz ústavní stížnosti na http://constitutional-court.blogspot.cz/  
B. Opakovaná stížnost na Městský soud v Brně na průtahy a vědomě nezákonná rozhodnutí ve věcech právní způsobilosti předsedů ÚS, NS a NSZ sp. zn.24 Nc 909/2016 , 22 Nc 904/2016 a 23 Nc 906/2016, naposledy dne 13.10.2016 – viz níže, neboť spis informace, že možná nejsou součástí organizovaného zločinu, jen neumí česky v důsledku zdravotního handicapu, opakovaně obsahuje a žádané výzvy k doplnění jsou vědomě nadbytečné a obstrukční i dle zákona, viz níže 


I.
Aktivní spisy členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure)
Ústavní soud ČR
č.j. IV.ÚS 3238/16
Nejvyšší soud k připravovanému dovolání 
na odvolací rozhodnutí prekurzorové justice u 
Vrchního a Městského soudu v Praze
č.j. 11 To 96/2016 a č.j. 67 To 289/2016
Ministerstvo spravedlnosti a Nejvyšší státní zastupitelství
k stížnosti a odvolání na nevydání informací ze dne 22. 9. 2016 č. j. MSP-737/2016-OSV-OSV a ze dne 14.9. a 21.9.2016 č.j. 1  SIN 49/2016
Městský soud v Brně
č.j. 24 Nc 3151/2016
(souhrnný podnět z 1.7.2016 k řízení o omezení právní způsobilosti zástupců státem krytého organizovaného zločinu jednajících lhostejně, cynicky a opakovaně dle §§ 401 a 149 TZ s perspektivou právní nezpůsobilosti)


II.
Role Městského soudu v Brně pro žádost o vydání informací

1.     Ode dne 26. 7. 2016 jsou u Městského soudu v Brně z podnětu právního zástupce členů asociace Open Royal Academy (Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc, doručovací adresa poštou Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc pod sp. zn.24 Nc 909/2016 vedena samostatná řízení o omezení svéprávnosti předsedy Nejvyššího soudu ČR prof. JUDr. Pavla Šámala, PhD. pod sp. zn.22 Nc 904/2016 je vedeno řízení o omezení svéprávnosti předsedy Ústavního soudu ČR JUDr. Pavla Rychetského a pod sp. zn. 23 Nc 906/2016 je vedeno řízení o omezení svéprávnosti Nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana. 

2.     Úkolem soudců Městského soudu v Brně je posoudit, kolik vteřin/minut/ hodin... jsou zkoumaní schopni udržet v paměti a porozumět textu znalce, že jednáním justice a exekutivy byli zabiti a zmrzačeni lidé a 90% majetku se ztratilo, což uvedení zakazují prošetřit, důkaz viz soudní znalec Radek Matlach a další zřizovatelé Edukativní konopné kliniky dne 11.5.2011 justici a trestní exekutivě http://soudniznalec.blogspot.cz/ - zakázáno vyšetřit přes stovky kárných podnětů a stížností ministru spravedlnosti stejně jako justicí nezákonně zamítaná cesta k Soudnímu dvoru lživým tvrzením, že existuje norma na měření vzorku konopí na obsah THC a že konopí je prekurzor, což znalecký ústav PřF Univerzity Palackého a řada dalších označili rovněž za mylné tvrzení, viz důkazy na http://univerzita-palackeho.blogspot.cz/


III.
Kontext žádosti o informace dle rozhodnutí MS v Brně
Městský soud vyzval dne 13.10.2016 pod č.j. 24 Nc 909/2016- 76 a explicitně pro všechny zkoumané dne 24.10.2016 pod č.j. SI 176/2016 podavatele podnětu sp. zn.24 Nc 909/2016 na omezení svéprávnosti předsedy Nejvyššího soudu ČR prof. JUDr. Pavla Šámala, PhD. A dále sp. zn.22 Nc 904/2016 na omezení svéprávnosti předsedy Ústavního soudu ČR JUDr. Pavla Rychetského a pod sp. zn. 23 Nc 906/2016 na omezení svéprávnosti Nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana., aby ve lhůtě 15 dnů doložil Městskému soudu v Brně
A. Soukromou adresu, datum narození a zprávu o duševním stavu (zdravotnickou dokumentaci ) JUDr. Pavla Šámala, PhD. JUDr. Pavla Rychetského a JUDr. Pavla Zemana
B. Vysvětlení zkoumaných předsedů NS a ÚS a vedoucího NSZ, jestli chápou, že nepodáním kárných podnětů sami páchají trestnou činnost a kryjí organizovaný zločin s neodůvodněnými rozsudky a lživým tvrzením justice a exekutivy od roku 2010, že konopí je prekurzor. Navrženo provést přímo v soudní síni test čtení textu soudního znalce ze dne 11.5.2011 o zabitých a zmrzačených lidech a ztrátě 90% zkonfiskovaného majetku a schopnosti zkoumaných si jej zapamatovat a vysvětlit.


IV.
Žádost o informace předsedům ÚS, NS, vedoucímu NZS a ministru MSp

1) Zašlete informace žádané ve výzvě Městským soudem dle článku III body 1-2 výše k osobě předsedů NS a ÚS a vedoucího NSZ, aby nedošlo k prodlení, je-li věc žádána MS v Brně v souladu se zákonem. 


2) US : Sdělte, zda předseda JUDr. Pavel Rychetský neporušil zákon, když přes upozornění obecného zmocněnce Konopí je lék, z.s. na vážnou správní vadu v odvolání odborné společnosti Konopí je lék,z.s. na nevydání informací k justiční korupci a kartelu odvolací rozhodnutí předseda ÚS dne 11.10 a 13.10.2016 rozhodl odlišnými rozhodnutími č.j. SPR ÚS 312/16, která jsou však adresována a určena někomu jinému, než odvolateli - odborné společnosti Konopí je lék,z.s.. Sdělte též, kdy bude ústavním soudem rozhodnuto a co se dosud ve věci od podání advokáta učinilo, že další ústavní stížnost stěžovatele č.j. IV.ÚS 3238/16 je řešena k projednání rovněž "prekurzorovým" senátem soudce Suchánka (3x prekurzor) a Filipa (2x prekurzor) pod č.j. III.ÚS 3354/16. Sdělte, proč není žádost advokáta o řešení pouze jedné ústavní stížnosti stěžovatele č.j. IV.ÚS 3238/16 dosud vyřešena a co tomu brání? Budou v ústavní stížnosti na opětovně za mylnou obžalobu dle § 283 tz a nepředání věci Soudnímu dvoru IV.ÚS 3238/16 z pléna ÚS vyloučeni předseda ÚS a aktivní soudci asistenti ÚS prekurzorových senátů č. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16 a dosud stále zakazovaný proces s Nejvyšším soudem ČR veřejný (ústní) a veden naléhavě, když se celé trestní řízení táhne již od roku 2009 a stěžovatel byl celkem 10x obviněn? Přikáže senát IV.ÚS 3238/16 vydat dne 17.10.2016 na příkaz OSZ Prostějov zabavený NTB stěžovatele obsahující důkazy k trestním řízením a přikáže obnovy všech obvinění stěžovatele dle § 283 t.z. v letech 2010 - 2016 sloučit a vést jinými státními orgány než podezřelými pachateli zločinů na OSZ a OS Prostějov? 


2) NS: Sdělte, zda předseda JUDr. Pavel Šámal neporušil zákon, když přes upozornění na vážnou správní vadu stížnost členky Open Royal Academy a starší Konopné církve J.D. na nevydání informací rozhodl o stížnosti místopředsedou NS dne 25.10.2014 pod číslem jednacím SM a ne SI, a to číslem SM 259/2016, které je totožné jako číslo SM 259/2016 pro rozhodnutí místopředsedy NS z téhož dne 25.10.2016 k odmítnutí kárného podnětu pastorů Konopné církve J.P., S.B. a F.S. na usnesení prekurzorových senátů od 27.10.2011 do 27.10.2016, když navíc standardně je rozhodnutí předsedu NS ke kárným podnětům vedeno pod č.j. S, viz např. jeden z mnoha odmítnutých podnětů č.j. S 265/2016 na závažná kárná provinění soudců NS a ÚS uvedených i se seznamem vědomě nezákonného jednání soudců na http://konopna-cirkev.blogspot.cz/2016/10/desatero-karnych-provineni.html Dodejme, že předseda ÚS tento kárný podnět pastorů KC odmítl projednat a organizovaný zločin odsoudit na Světový den pro duševní zdraví dne 10.10.2016 pod č.j. SPR ÚS 92/2016


3) NSZ: Sdělte, zda nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman neporušil zákon, když přes upozornění na vážnou právní vadu rozhodnutí NSZ od roku 2005 do roku 2016 dne 14.10.2016 pod č.j. 1 NZN 412/2016 -14 přikázal se závazným pokynem VSZ Praha nechat místně příslušným SZ prošetřit spáchané zločiny proti lidskosti a zničený výzkum a dosavadní odmítání ÚOOZ a PČR věc prošetřit, avšak jen v Praze, když největší zločiny spáchali vědomě prostějovští soudci a státní zástupci spadající pod VSZ Olomouc a v rozhodnutí k organizovanému zločinu na OS a OSZ v Prostějově ze dne 2.11.2016 č.j. 6 NZN 1303/2016-41 NSZ trestní podnět pouze alibisticky a tradičně předalo k prošetření KSZ Brno, nedalo však závazný pokyn VSZ Olomouc, aby věc byla řádně vyšetřena a viníci potrestáni. Sdělte též, proč vedoucí NSZ odborné společnosti Konopí je lék,z.s. v řízení č.j. 1 SIN 49/2016 odmítá nad zákonný limit rozhodnout ve věci podaného odolání/stížnosti. 


4. MSP: Sdělte, zda ministr spravedlnosti JUDr. Vít Pelikán řešicí více než stovky kárných podnětů a stížností pro porušení zákona justicí a exekutivou od členů a partnerů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) pouze čeká, kdy ten justičně exekutivní podvod praskne, když od svého nástupu a také ode dne 8.6.2016 (podané další a další stížnosti a kárné podněty členů asociace Open Royal Academy) řádně neprojednal a na odvolání/stížnost Konopí je lék,z.s. na rozhodnutí č. j. MSP-737/2016-OSV-OSV dosud také stále nereagoval a stále tvrdí jako předchozí ministři, že zabít a zmrzačit člověka soudci a státními zástupci je možné a správné a nedošlo k porušení zákona, jako by snad také neuměl česky. 


V.
Stížnost na průtahy a nevhodné chování (nezákonné a obstrukční rozhodnutí)
Městského soudu v Brně (viz níže a výše uvedené)
Od 27.7.2016 je rozděleně u MS v Brně pod sp. zn.24 Nc 909/2016 šetřeno omezení svéprávnosti předsedy Nejvyššího soudu ČR prof. JUDr. Pavla Šámala, PhD. a dále pod sp. zn.22 Nc 904/2016 na omezení svéprávnosti předsedy Ústavního soudu ČR JUDr. Pavla Rychetského a pod sp. zn. 23 Nc 906/2016. 
Po zaslání celé řady dalších důkazů k předmětným řízením soud dne 13.10.2016 a 24.10 po 3 měsících "šetření" vydal rozhodnutí hraničící s mentální insuficiencí soudní úřednice nebo předmětné soudkyně/soudce, viz primárně rozhodnutí ze dne 13.10.2016. Viz též pokusy justice a exekutivy zbavit podavatele podnětu jako fyzické osoby právní způsobilosti a zavřít do ústavu ve vyjádření soudně znaleckého posudku znalce MUDr. Jiřího Švarce ze dne 28.8.2016 na http://bolsevici.blogspot.cz/ dokládajícího mafiánské praktiky justice a trestní exekutivy v letech 2008 - 2016

Informujte mne o vašich rozhodnutích a přijatých opatřeních. Děkuji. Všechna vaše rozhodnutí zveřejníme na http://ministr-vnitra.blogspot.cz/  

Dne 4.11.2016 
Dušan Dvořák, MMCA
velekněz Konopné církve (KC)

Registrace KC na Městském soudu v Praze je ode dne 20.10.2016 vedena nejprve žalobně pod č.j. 5. A 185 /2016