Ministerstvu školství

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc, doručovací adresa Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, elektronicky openroyalacademy@gmail.com

Ministerstvo školství


Věc: žádost o informace dle zákona o informacích č. 106/1999 Sb.

Teprve po stížnosti na žádost o informace ze dne 10.10.2016 MŠMT dne 10.11.2016 pod č.j. MŠMT -32260/2016 uvedlo, že

1. MŠMT se k právnímu postavení Open Royal Academy a udělování titulů zabývá z popudu Hanáckého večerníku. Sdělte, od kdy se zabýváte tímto podnětem Hanáckého večerníku a pod jakým č.j. je řešen na MŠMT, jaké úkony jste ve věci předmětného šetření provedli a jak jste v dané věci rozhodli a zda došlo/nedošlo ze strany asociace či jejich členů nebo ze strany Hanáckého večerníku ke správnímu deliktu.

2. Že se MŠMT nemůže vyjadřovat k udělování titulů asociací Open Royal Academy se sídlem v Brazilii a že k udělování akademických titulů na území ČR je rozhodný zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb. Sdělte, zda je udělování titulů danou asociací českým občanům zakázané a dle jakého předpisu, je-li, a dále, zda lze občanům udělovat i jiné než akademické tituly, resp. zda tomuto nějaký zákon brání.

3. Že fyzické a právnické osoby po splnění zákonných podmínek mohou realizovat za úplatu rekvalifikační kurzy. Sdělte, zda v letech 2008 – 2016 měl některý z členů asociace Open Royal Academy akreditován alespoň jeden rekvalifikační kurz, např. spoluzřizovatel Edukativní konopné kliniky Ateliér ALF,z.s., IČ: 226 80 101

4. Že terciální vzdělávání se dělí na vyšší odborné a vysokoškolské a zatímco vyšší odborné řeší školský zákon č. 561/2004 Sb, vysokoškolské řeší zákon o VŠ č. 111/1998 Sb, kde je v § 60upraveno celoživotní vzdělávání a univerzity třetího věku, kdy na otázku č.5. ve věci terciálního a celoživotního vzdělávání bylo pouze odkázáno na výše uvedené informace v této části žádosti. Sdělte, zda jsou za programy terciálního a celoživotního vzdělávání považovány také akreditované/neakreditované rekvalifikační kurzy, zda může/nemůže terciální vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání realizovat zahraniční asociace a pokud ne, co tomu brání a zda může/nemůže být zřizovatelem univerzity třetího věku také zahraniční asociace, a to jak se sídlem na území ČR, tak se sídlem v členských státech EU.

Děkuji a jsem s pozdravem

Dne 14.11.2016

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady