Úprava právní způsobilosti - Městský soud v BrněCannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, korespondenčně Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Městský soud v Brně, Polní 39, 608 01 Brno
Č. j. 39 Nc 255/2016 a 24 Nc 909/2016


Věc: reakce na výzvu ze dne 19.9.2016 č.j. 39 Nc 255/2016 o nejasném podání podnětu - návrhu na úpravu právní způsobilosti statutárních zástupců ÚS, NS a NSZ, které je vedeno, resp. na které je ze  strany MS v Brně reagováno nejasnými výzvami pod dvěma čísly jednacími 39 Nc 255/2016  a 24 Nc 909/2016


Stručně k věci:
1.    Městský soud v Brně od července 2016 opakovaně odmítá sdělit informaci (nereaguje) dle zákona o informacích, pod jakým číslem jednacím je u Městského soudu v Brně šetřen členy asociace Open Royal Academy výzkumného programu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) v červnu 2016 podaný podnět – návrh na úpravu právní způsobilost předsedů Nejvyššího a Ústavního soudu ČR a nejvyššího státního zástupce NSZ. Pokud není takové řízení vedeno, nechť je tímto podáním zahájeno. Tolik k výzvě soudu, čeho se domáháme.

2.   Městský soud v Brně od července 2016 na podnět reaguje různými, dle nás zcela jednoznačně zdržovacími výzvami vedenými navíc pod dvěma čísly jednacími 39 Nc 255/2016  a 24 Nc 909/2016. Veškeré podklady založené do obou spisů navrhujeme sloučit v jeden spis k řízení o právní způsobilosti předsedů NS a ÚS a VSZ. Číslo jednací řízení o úpravě způsobilosti těchto osob nám následně sdělte.   

3.   Jak je doloženo v archivech kartelu a korupce české trestní exekutivy a justice zapletené do organizovaného zločinu páchajícího konkrétními státními zaměstnanci zločiny proti lidskosti doložené soudním znalcem s důsledky naplňujícími ustanovení dle §§ 401 a 149 v odstavci 4 trestního zákoníku (viz čísla jednací např. http://ministerstvo-vnitra.blogspot.com, http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.com,  http://nejvyssi-soud.blogspot.com/ a http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.cz/ ), konkrétní usvědčené soudce a státní zástupce páchající organizovaný zločin však zakazuje policie a státní zastupitelství šetřit. Ministři spravedlnosti, předseda ÚS a NS a vrchní státní zástupce pak na tyto doložené mafiány v talárech odmítají podat kárný/trestní podnět. Letos podnět na zahájení kárných řízení statutárním zástupcům MSp, NS, NSZ a ÚS podalo přes 100 občanů!

4.    Vzhledem k tomu, že je možné, ač se to jeví býti velmi nepravděpodobné, mohou být státní zaměstnanci označení jako tři Pavlové, tedy Zeman (NSZ),  Šámal (NS) a Rychetský (ÚS) mentálně nezpůsobilí a nelze je tedy podezírat na účasti na organizovaném zločinu, který státem organizovaná mafie zakazuje šetřit, navrhujeme a podáváme podnět, aby byli šetřeni, protože je na důkazech doloženo, že neumí česky a chápat význam slov.

5.    Konkrétní test právní způsobilosti statutárních zástupců NSZ, NS a ÚS: Za dohledu znalce nebo lépe znaleckého ústavu označené šetřené osoby přečtou průvodní text pastorů Konopné církve k podnětu na zahájení kárných řízení předsedům Nejvyššího a Ústavního soudu ze dne 22. 9. 2016 uvedený na http://konopna-cirkev.blogspot.cz/2016/10/desatero.html Následně budou testovaní zkoušeni, co si zapamatovali z průvodního textu a sdělí, jak chápou význam organizovaného zločinu v justici a exekutivě při distribuci české marihuany v Evropě, kde jsme předními producenty. Po přestávce přečte testovaný Zeman nahlas za průvodním textem podnětu uvedené Desatero aneb Důkazy ze spisů. Po přečtení každého jediného bodu desatera bude testovaný Šámal Zemanovi odpovídat, jak danému přikázání rozumí. Následně řekne Zeman, Šámalovi jak přikázání rozumí on a jako poslední řekne Rychetský oběma kontrolní otázku: „Je konopí prekurzor?“ Zeman se Šámalem se ve čtení mohou střídat. Pokud jednou jedinkrát sdělí kdokoliv z testovaných, že konopí je prekurzor, doporučujeme znalcům použít elektrošoky.  

V Olomouci dne 5. 10. 2016                         Dušan Dvořák, MMCA, předseda SR

Ps: Zasíláme toliko elektronicky, poštu už jsme použili 3x a zbytečně.