Trestní podnět a žádost o informaceMinisterstvo spravedlnosti, Nejvyšší státní zastupitelství a Policie ČR
Na vědomí: Organizovaná zločinecká skupina státních zaměstnanců v Prostějově, advokáti lhostejnosti, ČT,ČRo ČTK, kontrolní orgány atd.


Věc: Trestní podnět pro NSZ ČR a PČR na důvodně podezřelého opakovaného prostějovského masového vraha a zločince Ivo Černíka (státní zástupce) a masovou vražedkyni a zločinkyni Ivonu Otrubovou (soudkyně) a jejich zločin kryjící a napomáhající organizovanou zločineckou skupinu státních zaměstnanců (dále OZSSZ) a žádost o informace dle zákona o informacích

I.
Urgence
Nejprve si dovoluji za kolegy ze společnosti Konopí je lék,z.s. urgovat průtahy při odvolání a stížnosti na rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ze dne 22. 9. 2016 č. j. MSP-737/2016-OSV-OSV a Nejvyššího státního zastupitelství ze dne 14.9. a 21.9.2016 č.j. 1  SIN 49/2016. Pokud vydání rozhodnutí něco brání, toto uveďte.


II.
Trestní podnět
 Jak je vám dokládáno opakovaně od roku 2009 a je opakovaně justicí a státními zastupitelstvími zakázáno vyšetřovat, daný státní zástupce Černík a soudkyně Otrubová svými rozhodnutími s podporou OZSSZ konfiskovat výzkumnickou farmu v Ospělově a kriminalizovat výzkum a cannabisterapii důkazně a doložitelně způsobili smrt a těžká ublížení na zdraví konkrétním občanům a již v roce 2011 toto doložil soudní znalec a další odborníci, což vám všem bylo doloženo opakovaně. Přestože byli tito konkrétní prostějovští zločinci v talárech opětovně žádáni o spolupráci i v roce 2016, opět dne 17.10.2016 nařídili zkonfiskovat farmu v Ospělově a způsobili zločiny. Tito prostějovští státem placení vrazi a zločinci se nikdy nevyrovnali s netrestností obětí dle judikatury a §§ 28 a 31,odst. 1 trestního zákoníku a vymysleli si, že konopí je prekurzor (chemická látka k výrobě chemických drog) a že vyrábím dronabinol (syntetické THC) a opět je v příkazu soudkyně Otrubové a státního zástupce Černíka k domoví prohlídce uvedeno, že vyrábím Dronabinol, aniž bych měl kdy jedinou laboratoř. Přestože je zahradnické pěstování konopí povoleno od 1.1.2014 při ploše do 100 m2/osobu je dle § 5 odst. 5 a 29 zákona o NL bez povolení a řada členů asociace takto konopí pěstuje, byla tato věc (zahradnický prodej) jedním z klíčových argumentů konfiskace. Adekvátní popis trestného činu těchto zločinců a další členů OZSSZ je uveden v §§ 401 a 149, odst. 4 trestního zákoníku.

III.
Žádost o informace Policii, NSZ a MSp dle zákona 106/1999 Sb.

Sdělte:
1) Když nechal důvodně podezřelý zločinec a vrah státní zástupce Ivo Černík kromě konopí a jeho produktů také dne 17.10.2016 pod č.j. KRPM-112326-23/TČ-2016-141271 zkonfiskovat notebook nevládní organizace Cannabis is The Cure,z.s. obsahující důkazy pro řady soudních řízení žadatele o informace a členů výzkumu v Evropě a ČR uvedená v Příloze (vybrány ty nejdůležitější) a ani pět dní státnímu zástupci nestačilo, aby počítač vrátil a zkopíroval si data, můžeme vymáhat náhrady škod v důsledku porušení práva na spravedlivý proces, protože se členové výzkumu nemohou hájit? Jak toto určuje judikatura? Jaký termín určuje navrácení důkazních materiálů pro aktivní soudní procesy, když k podání na ESLP zbývá pár týdnů, v řízení u ČR ještě méně a řada soudů běží a dodatky obsahuje zkonfiskovaný nezálohovaný počítač? Kdo může vydat přikazující rozhodnutí k vrácení počítače?

2) Když mi dne 17.10.2016 pod č.j. KRPM-112326-21/TČ-2016-141271 před vstupem do cely předběžného zadržení (CPZ) sebrali policisté se souhlasem st. zástupce Černíka konopí v kapse saka, přestože jsem doložil a policisté ověřili, že mám konopí doporučeno lékařem (leč nehodlám ho kupovat za 300 Kč/gram v lékárně) a zločinec Černík to ví důkazně od roku 2010 z hlavního líčení, měla nebo neměla policie za povinnost nechat mi konopí u sebe k užívání, jak určoval řád CPZ? Měla policie právo nezavolat mi lékaře k této věci?

3) Když je v příkazu k domovní prohlídce v Ospělově dne 17.10.2016 v rozhodnutí důvodně podezřelé vražedkyně a zločinkyně v taláru Otrubové č.j. 0 Nt 1362/2016 uvedeno, že vyrábím syntetické THC (Dronabinol), přestože žádné laboratoře nevlastním a separacemi látek se nezabývám a totéž je uvedeno v opětovném obvinění za nedovolenou výrobu konopných produktů  č.j. KRPM-112326-25/TČ-2016-141271, sdělte, zda lze syntetický Dronabinol nebo čistý kanabinoid THC vyrobit bez laboratoře. Sdělte, zda je Dronabinol prekurzor.

4) Když Policie ČR ještě dne 15.9.2016 uváděla pod č.j. KRPM-113133-11/ČJ-2016-140AP, že neví, jak jinak ochránit svůj život a zdraví, než pěstováním a zpracováním konopí v souladu s judikaturou a §§ 28 a 31, odst. 1 trestního zákoníku a podezřela vražedkyně Otrubová dne 12.10.2016 pod č.j. 0 Nt 1362/2016 souhlasila s návrhem spolupachatele a zločince Černíka zkonfiskovat opětovně farmu v Ospělově, kde, jak nejen oni oba od 20.7.2016 věděli rostly unikátní odrůdy konopí  prošlé výzkumem a v lékárně jsou až za 50 tisíc měsíčně genetiky  konopí bez výzkumu, zda nyní již víte, jak jinak si ochránit zdraví a život? Pokud nevíte, jak jinak pěstovat a zpracovat konopí k ochraně hodnot chráněných Trestím zákoníkem než jednat v souladu s §§ 28 a 31, odst. 1 trestního zákoníku a judikaturou, toto sdělte zcela jasně.

5) Když jsem byl bez jakéhokoliv vysvětlení dne 17.10.2016 před domem rodičů v Olomouci zatčen/zadržen a následně vzat v Prostějově do CPZ a byly mi bez vysvětlení snímány otisky prstů, byl jsem focen a brána DNA a po mnohem více než 24 hodinách propuštěn a opět bez vysvětlení a jediného dokumentu dokládajícího, že jsem byl dva dny v cele, sdělte, zda státní zástupce Černík, na kterého se všichni odvolávali, neporušil i v tomto zákon. Má občan právo vědět, proč je v cele? Má právo znát rozhodnutí, které k zatčení/zadržení vedlo? Je státní zástupce povinen takové rozhodnutí vydat?

Speciální žádost o informace pouze pro policii:
Na služebně vyslýchajícího a konfiskace konajícího policistu Jana Zlámala jsem viděl na nástěnce foto rostlin konopí z naší farmy v Ospělově focené (pravděpodobně) z terasy souseda zastupitele Josefa Popelky (Ospělov 26). V příkazu k domovní prohlídce č.j. 0 Nt 1362/2016  je uvedeno, že policie od 26.8.2016 farmu opakovně navštívila (píše z volně přístupného prostoru - zřejmě z druhé strany od příbuzných zastupitele Josefa Popelky, kde každý rok spokojeně roste konopí) popisovala, jak je odrůda Charlotta veliká.

Sdělte a zašlete:
6) Kolik dalších sousedů v Ospělově spolupracuje s prostějovskými pachateli z OZSSZ a posílá jim fotografie naší farmy jako soused zastupitel Josef Popelka?
7) Byl to soused Josef Popelka, kdo letos udal starého pana Spichala s jednou rostlinou konopí, nebo jiný angažovaný občan Ospělova?
8) Specifikujte -lokalizujte přesně onen volně přístupný prostor, odkud policie v roce 2016 opakovaně pozorovala růst rostlin konopí Charlotta na naší farmě? Pokud je ještě v okolí jiný volně přístupný prostor, než zahrada příbuzných souseda zastupitele Josefa Popelky, kde vždy roste v klidu konopí, toto mi sdělte, nebot  o žádném takovém prostoru nevím, ale třeba máte drony a foto je z výšky.
9) Zašlete za úplatu na CD všechny fotografie z  letošního policejního pozorování naší farmy v průběhu léta až do konfiskace.
10) Zašlete na daném CD také všechny fotografie z letošní policejní konfiskace Ospělova dne 17.10.2016

Dne 22.10.2016                        Dušan Dvořák, MMCA


Dušan Dvořák, 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6


Příloha: Aktivní řízení Dušana Dvořáka a dále také klíčová řízení členů výzkumu, která jsou zabráním NTB zcela narušena.Evropský soud pro lidská práva
37746/16 (stížnost II. 3196/15 a III. ÚS 396/16) 
A PŘIPRAVOVÁNO NA II. ÚS 1091/2016


Ústavní soud
IV. ÚS 3238/16 a III. ÚS 3354/16


Krajský soud v Olomouci
žaloba a na KUOK a zřejmě 59 A  19/2016

Okresní soud v Olomouci
5 Nt 111/2016
19 Nc 702/2016
17 C 284/2016

Krajský soud v Brně
Stížnost na OS Prostějov 0 Nt 820/2011


Okresní soud v Prostějově
Obnovy v roce 2016
0 Nt 820/2011
2 T 104/2010
2 Nt 1151/2014
3 Nt 1151/2014

Dále NTB obsahuje důkazy pro řadu soudních řízení řady českých a moravských členů asociace Open Royal Academy realizující výzkum Cannabis is The Cure (Konopí je lék). Ty nejvýznamnější spisy  vyjímám.


Evropský soud pro lidská práva
·    35796/16 (stížnost na I. ÚS 2431/15)

Nejvyšší soud
připravované dovolání na rozhodnutí
MS v Praze 67 To 289/ 2016

Vrchní soud v Praze
11 To 96/2016 -hlavní líčení za měsíc

Městský soud v Praze
53 Co 140/2016 - řešena nepřípustnost zastoupení
8 A 127/2016 - vedeno jako naléhavé

Městský soud v Brně
39 Nc 255/2016
24 Nc 3151/2016
24 Nc 909/2016
22 Nc 904/2016
23 Nc 906/2016