Veřejný ochránce právŽádost o informace dle zákona o informacích 

Veřejný ochránce práv 

Dne 16. 8. 2016 jsem vám poslal dotaz, zda již ministerstvo obrany reagovalo na vaše opatření ke sp. zn. 529/2015/VOP/MJ + 529/2015/VOP/PH ze dne 4. 1. 2016. Odpověď jsem dosud neobdržel, přestože jsem uvedl, že vaši součinnost potřebuji pro Evropský soud pro lidská práva. Využívám tedy informačního zákona a žádám vás o zaslání předmětných informací. 

Dne 11.září 2016                               Dušan Dvořák, v.r.

Žadatel: Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962, trvale 798 55 Ospělov 6