Premiér - předžalobní výzva

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Open Royl Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Premiér Sobotka
rozkladová komise předsedy vlády

 
Věc: Sdělte informaci, kdy bude rozhodnuto o stížnosti  v příloze 1 ze dne 6.7.2016 označené jako "Opakovaná stížnost na průtahy ve věci a) zastavení páchaní zločinů a doložené justičně exekutivní korupce a kartelu a b) nevydání informací, nyní naposledy add a) rozhodnutí  24.5. 2016 č.j. 10007/2016-OSV a add b) rozhodnutí 28.6.2016 č.j. 11177/2016-OVL - viz příloha
K tomu sdělujeme, že v příloze 2 a 3 s 18 dalšími přílohami  máte ilustrativní důkazy, jak vrcholové a exekutivní orgány s ministrem spravedlnosti podporují organizovaný zločin. Sdělme, že předseda NS dne 29.8.2016 č.j. ZIN 99/2016 v odvolání na nevydání informací uvedl, že z předmětných usnesení senátů NS uvedených v příloze 2 a 3 nevyplývá žádná informace, že by soudci projednali spáchané zločiny doložené v příloze i soudním znalcem a předseda NS opětovně (od června 2016) na tyto mafiány v talárech nepodal kárný podnět, stejně tak ministerstvo spravedlnosti, resp. ministr spravedlnosti. Sdělme rovněž, že Vrchní soud v Praze řeší stížnost a kárný podnět na rejstříkový soud v Praze (předžalobní výzva) za vydávání vědomě nepravdivých informací v roce 2016 o sídle a statutárních zástupcích  Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101 justici a exekutivě a VSZ v Praze řeší zneužívání úřední funkce těchto úředníků (viz příloha 1)
Pokud je rovněž premiér součástí této organizované zločinecké skupiny a odmítá odvolat ministra spravedlnosti za zjevné krytí justiční korupce a kartelu s doloženými spáchanými zločiny a lží justice, že konopí je prekurzor etc., aby se tato zločinecká banda vyvinila lží, toto nám sdělte rovněž.


Dne 6.9.2016

Dušan Dvořák, MMCA, předseda

 Příloha 1
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, sídlo: Tylova 963/2, 779 00 Olomouc, doručovací adresa Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc a Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101, sídlo: Bořivojova 90, P-3, doručovací adresa Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6

Premiér Bohuslav Sobotka
Úřad Vlády ČR

Věc: Opakovaná stížnost na průtahy ve věci a) zastavení páchaní zločinů a doložené justičně exekutivní korupce a kartelu a b) nevydání informací, nyní naposledy add a) rozhodnutí  24.5. 2016 č.j. 10007/2016-OSV a add b) rozhodnutí 28.6.2016 č.j. 11177/2016-OVL
A.

Žádáme, abyste nám svými úředníky nepsal nesmysly, jak jste bezmocný a nemůžete nic konat. Můžete odvolat ministra spravedlnosti pro vědomou spoluúčast na krytí závažných zločinů a doložené justičně exekutivní korupci a kartelu. Odkdy si mohou soudci a státní zástupci vymýšlet, že konopí je prekurzor, aby zamaskovali svou trestnou činnost a ministři spravedlnosti to pokryli. O těchto skutečnostech jste dlouhodobě informován! K tomu v příloze dokládáme důkazy ve stížnosti Art Language Factory,z.s ze dne 6. 7. 2016 ministru spravedlnosti, Ateliér ALF,z.s. předsedovi nejvyššího soudu ze dne 6. 7. 2016, Cannabis is The Cure,z.s. předsedovi ústavního soudu ze dne 6. 7. 2016 a společný trestní podnět ze dne 14. 5. 2016 ignorovaný opětovně jak policií, tak VSZ v Praze, které dne 27.6.2016 pod čj. 2639/2016 - 50 opět odmítlo šetřit nevyšetřování zločinů policií a píše, že má věc řešit ministr spravedlnosti, ten to však ignoruje udělat, viz http://vrchni-statni-zastupitelstvi.blogspot.cz/                     

B.

Dne 22. 2. 2016 jsme podali žádost o informace. Úřad vlády nejprve 3 x odmítl informace vydat s nepravdivým sdělením, že není povinný, přestože bylo doloženo, že je povinným v řadě žádostí a ostatní informace odmítají resorty vydat, když tato situace a vysoce kreativní výklad legislativy justicí a státními zastupitelstvími pak vede ke kriminalizaci občanů. Následně od 11. 5. 2016 zahájila práci vaše rozkladová komise a tu namísto věcného řešení zajímalo, zda je podavatel oprávněná osoba. Přestože ke zmocnění stačí pouhé ústní pověření, bylo vašemu úřadu doloženo, že podavatel je členem správní rady a když ani toto vašemu úřadu nestačilo, byla doložena volba na Valné hromadě a prezenční listina ze dne 14. 5. 2016. V příloze přikládáme šikanu rejstříkového soudu, které jsme dlouhodobě vystaveni, když adresa Přichystalova 180/14 ani nešla v roce 2014 do inteligentního formuláře k přeregistraci zadat. Vzhledem k tomu, že bylo doloženo, že Cannabis is The Cure,z.s. je zmocněncem Ateliér ALF,z.s. a je toto uvedeno i ve stanovách, další řízení ve věci vydání informací veďte pouze s tímto subjektem a informace mu vydejte, je 4 měsíce po lhůtě!

V Olomouci dne 6. 7. 2016
Dušan Dvořák                                                               Vladimír Dopita


Příloha 2


Příloha 3

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Open Royl Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Naléhavé!
Předseda Nejvyššího soudu ČR


Elektronicky dne 9.6.2016 s přílohami na vědomí hlídací psi cenzury v podobě Rady ČT a ČT, kolegové, přátelé a dále také premiér, ministr spravedlnosti a vnitra prekurzorů a předseda soudu prekurzorových ústavních chemiků


Návrh 1) na určení lhůty k projednání dovolání vedoucího výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) Dušana Dvořáka č.j. 6 Tdo 323/2016 (právní zástupce jako navrhovatel sdružuje poškozené, kterým je zakazováno dosvědčit, že jsou poškození) zaslaný následně advokátovi Mgr. Miroslavu Burgetovi k podání vzhledem k tomu, že ve věci podalo nejvyššímu a ústavnímu soudu podnět - žádost pro naléhavé meritorní projednání od 8.11. 2015 – 18.5.2016 cca 500 občanů z důvodů ochrany života a zdraví nejen podavatele dovolání a podavatelů ústavních stížností v analogické věci dle bodu 2


Návrh 2) na zahájení kárných řízení se zkorumpovanými a prolhanými soudci Nejvyššího soudu soudící zcela analogická dovolání na obvinění z výroby drog pod č. j. 8 Tdo 1231 /2011, 6 Tdo 1493/2014 a 11 Tdo 181/2015 odmítajícími v usneseních v rozporu s mezinárodními závazky, zákony, judikaturou SDEU a nálezy Ústavního soudu podat advokátem Dušana Dvořáka podané předběžné otázky Soudnímu dvoru s lživým a důkazy znalců a judikatury vyvráceným tvrzením, že konopí je prekurzor a zákon o léčivech a zákon o návykových látkách není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku a novelizace těchto technických předpisů a norem nemusí být oznámeny do společné databáze TRIS, další jiné důkazy netřeba, než stanoviska znalců a exekutivy jako důkazy korupce a lži výše uvedený zločineckých soudců NS, takže s návrhem na zahájení kárných řízení nemusíte, pane předsedo, vůbec otálet, nebo je snad jako níže uvedení zapírat a lhát, býval jste prý komunistou, můžete nyní doložit, že nejste stejná justiční zrůda jako ústavní chemik mezinárodních úmluv a principů právního státu RSDr. Pavel Prekurzor Rychetský, nositel ceny (Lakýrnictví) Františka Palackého dne 8. 6. 2016 v Olomouci, což se asi profesoři Šantavý, Krejčí a Kabelík otáčí v hrobě stejně tak autoři ústavy, viz důkazy, že konopí není prekurzor etc. na http://univerzita-palackeho.blogspot.com/


Návrh 3) na kárná řízení se všemi soudci okresních, krajských a vrchních soudů ČR odvolávajících se na tato výše uvedená rozhodnutí soudců NS, na jejichž zkorumpovaná a prolhaná rozhodnutí justičních zločinců a mafiánů byly podány právně přípustné stížnosti ústavnímu soudu č.j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16 (č.j. obecních a odvolacích soudů lze vyčíst z usnesení ÚS), které byly odmítnuty projednat pro údajnou zjevnou nedůvodnost, kdy na tyto zkorumpované kriminálně jednající ústavní chemiky  označující konopí prekurzorem v podobě ústavních soudců ala Lidové milice KSČ odmítl opětovně soudruh RSDr. Pavel Prekurzor Rychetský podat návrh na zahájení kárných řízení (víz důkazy ze dne 24.5.2016 v rozhodnutí č.j. SPR ÚS 294/16 na http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.com/), stejně tak opakovaně nejen ministr nespravedlnosti Pelikán na zkorumpované mafiány  - státní zástupce od OSZ, přes KSZ, VSZ a NSZ až ke zkorumpovanému a zločinecky jednajícímu Pavlu Zemanovi a Ivo Ištvánovi křivícím zákony a zejména elementární lidskost a úctu právnímu státu jako bratři Stalin s Hitlerem a kriminálníky ministerstva nespravedlnosti - pracovníky dohledu nechal pan ministr nespravedlnosti Pelikán opakovaně se souhlasem premiéra Sobotky dále klidně řádit, stejně tak může být prý v klidu celá politická policie pomáhat a chránit zločiny a mafie vedená politicky plzeňským expertem práv Chovancem v podobě stávajícího ministra vnitra, kdy k těmto bratrům zločinu v policejních uniformách a politickém sáčku ani důkazy dávat nebudeme, pouze odkaz na aktualizované důkazy s čísly jednacími v archivu zločinů premiérů, ministrů spravedlnosti ministrů vnitra a státních zástupců a policejních prezidentů a také vedoucích GIBS a ÚOOZ na 1) http://vlada-cr.blogspot.com/, 2) http://ministr-vnitra.blogspot.com/, 3) http://ministerstvo-vnitra.blogspot.com/, 4) http://osz-prostejov.blogspot.com/, 5) http://krajska-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/, 6)  http://vrchni-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/, 7) http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/, 8) http://nejvyssi-statni-zastupce.blogspot.com/, 9)  http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.com/  a 10) http://dukazy.blogspot.com/ a 11) http://bolsevici.blogspot.com/, 12) http://predseda-vlady.blogspot.com/ a na závěr 13) ústavní čistička prekurzorů na http://constitutional-court.blogspot.com/

Jak vidíte v odkazech výše, od 10.9 2009 – 8. 6. 2016 odmítá policie poskytnout policejní ochranu a justice a státní zastupitelství a další šetřit zločiny proti lidskosti dokládané naposledy dne 14. 5. 2016 celkem 5 nevládními organizacemi asociace. Podotkněme k důvodnosti naléhavosti dovolání a kárných řízení: Spáchání zločinů a závažných trestných činů těmito výše uvedenými cynickými mafiány veřejné moci podloženými i soudním znalcem bylo doložené veřejné moci již dne 11.5.2011  s důkazy ve čtvrtém odstavci § 149 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU

DŮKAZ VIZ PŘÍLOHA S PODPISEM ZNALCE MATLACHA A DALŠÍCH DVOU ZE TŔÍ OPRÁVNĚNÝCH ZÁSTUPCŮ ZŘIZOVATELŮ EDUKATIVNÍ KONOPNÉ KLINIKY V PRAZE, ŽE DOŠLO K USMRCENÍ A TĚŽKÝM UBLÍŽENÍM NA ZDRAVÍ A CHYBÍ 90% ZKONFISKOVANÉHO MAJETKU, což všichni odpovědní odmítají projednat od roku 2009. 

V elektronické příloze rovněž najdete rozhodnutí MZ ČR ze dne 14.3.2016 č.j. MZDR 14780/2016-4/MIN/OVA, že konopí není prekurzor etc. a je ze zákona a úmluv nutné podat předběžné otázky Soudnímu dvoru.


V Olomouci dne 9. 6. 2016        Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady


Poštou bez důkazních příloh