Policie,MV a MSp - policie nemůže šetřit zločiny?

Dušan Dvořák, nar. 12.1. 1962, 798 55 Ospělov 6

Věc: žádost o informace dle infozákona

Od roku 2008 dokládáme všem odpovědným orgánům zločiny na občanech léčících se konopím. V roce 2011 jsme doložili soudním znalcem, že konfiskacemi majetků došlo k zabití a zmrzačení občanů. Všechny stupně státních zastupitelství a ministři spravedlnosti to však zakazují vyšetřit, justice dělá, že neumí česky i u nejvyššího a ústavního soudu (7x) a k ochraně toho zločinu si vymyslela, že konopí je prekurzor, protože jinak by o sporu musel rozhodovat Soudní dvůr.

Dne 13.9. 2016 policie pod č.j. NCOZ-6401/ČJ-2016-410090-E odpověděla, cituji „…Žádný policejní orgán nemá v podmínkách právního řádu ČR zákonné oprávnění přezkoumávat rozhodnutí či stanovisko žádného státního zástupce. …“

Sdělte
Je pravdou tvrzení policie, že ani policejní útvar pro organizovaný zločin nesmí dle právního řádu šetřit spáchané zločiny soudců a státních zástupců? Už to odmítli na UOOZ (dnes NCOZ) šetřit 5x s obdobnými výmluvami, přestože nám GIBS opakovaně sdělil, že oni jsou jediní, kdo tyto podezřelé pachatele organizovaného zločinu může šetřit. Doložte prosím ustanovení a předpis, který to policii zakazuje.

Děkuji.

14.9.2016                                Dušan Dvořák