Ministerstvu dopravy - stížnost na nevydání informací v zákonné lhůtě
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, sídlo Tylova 963/2, 779000
Adresa pro doručování Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

 Věc: stížnost na nevydání informací v zákonné lhůtě

Do dnešního dne jste nám nezaslali informace na níže uvedenou žádost ze dne 11. 8. 2016. Žádost byla v souladu s judikaturou zaslána elektronicky. 

 Stížnost zaslána elektronicky a poštou

 Dne 1. 9. 2016 Dušan Dvořák, MMCA, předseda 

Povinný: Ministerstvo dopravy
Nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222
P.O.Box 9,110 15 Praha 1

Od: Open Royal Academy <openroyalacademy@gmail.com>
Datum: 1. září 2016 10:21
Předmět: Re: žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb
Komu: posta@mdcr.cz

Dne 11. srpna 2016 15:51 Open Royal Academy <openroyalacademy@gmail.com> napsal(a):

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232,Sídlo Tylova 963/2, 779000 Adresa pro doručování Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc


Žádost: V dané věci nás Úřad vlády ČR odkázal na vaše ministerstvo
Zašlete prosím všechny odborná vyjádření ve věci konopí, resp. kanabinoidů, která vedla k rozhodnutí o limitu THC dle Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014

Dne 11. 8. 2016 Dušan Dvořák, MMCA, předseda 

 Povinný Ministerstvo dopravy
Nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222
P.O.Box 9
110 15 Praha 1