Žádost o informace dle zákona o informacích k žalobě na Radu ČT

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, trvale 798 55 Ospělov 6, korespondenčně Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
Rada ČT
Česká televize
Věc: Žádost o informace dle zákona o informacích

Přes naše upozornění, stížnosti a náměty České televizi a stížnosti Radě ČT od roku 2008 (judikát netrestnosti cannabisterapie) Česká televize ve věci konopí dlouhodobě mate veřejnost, šíří poplašné zprávy a cenzuruje.

ČT mj. odmítá hovořit o právní situaci, justičně exekutivní mafii a zločincích, viz vyjádření soudního znalce MUDr. Radka Matlacha z 11. 5. 2011 justiční a exekutivní mafii: „….. v důsledku jednání (justice/exekutivy) zemřeli, byli zmrzačeni, okradeni a kriminalizováni nevinní lidé“, důkaz viz společné stanovisko zřizovatelů Edukativní konopné kliniky http://soudniznalec.blogspot.cz/2016/07/soudni-znalec-v-oboru-soudniho.html

Žádost: Sdělte informace, zda jediným opravným prostředkem této cenzury je pouze žaloba na Radu ČT, která tohle svinstvo České televize roky kryje, nebo existuje jiný správní prostředek, který jsme k nápravě popření veřejnoprávního charakteru ČT nevyužili.

Využili jsme, důkazy, viz http://respekt-blog.blogspot.cz/  
-      Stovky či spíše tisíce elektronických a poštovních podání ČT a na vědomí Radě ČT s důkazy o justiční a exekutivní mafii a spáchaných zločinech dle § 149 ve čtvrtém odstavci trestního zákoníku
-      Opakované stížnosti Radě ČT na manipulaci a cenzuru ČT (odpovědí je jen slovná vata, nikoliv vyrovnání se s cenzurou) 

Je tedy nějaký správní prostředek, který jsme před podáním žaloby na Radu ČT nevyužili? Dovoluji si upozornit, že nejde o právní názor, ale informace povinného, který je musí znát. Uveďte konkrétní ustanovení konkrétního předpisu, které o stížnostech na Radu ČT pojednává.

V Olomouci dne 12. 8. 2016                         Dušan Dvořák, MMCA

PS: Postačí, když vaše rozhodnutí obdržím v zákonné lhůtě elektronicky