Návrh na obnovu řízení 11 C 54/2015 a zpětvzetí žaloby 11C 231/2016

Okresní soud v Olomouci

Věc: Návrh na obnovu řízení 11 C 54/2015 a zpětvzetí žaloby 11C 231/2016

Odůvodnění: Vzhledem k novým skutečnostem navrhuji obnovu řízení 11 C 54/2015, neboť soudkyně se vůbec, ani z části nevyrovnala s důkazy porušení zákonů ze strany žalobce a neoprávněnosti jeho žaloby, kdy žalobce je ve věci 11C 231/2016 žalovaným.Z toho důvodu rovněž žádám, aby se soudkyně vyloučila pro podjatost, neboť stranila žalobci a je důvodné předpokládat, že svou chybu bude odmítat uznat.


Dne 12. 8. 2016 

Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6, korespondenčně Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc