Na Univerzitě Palackého zase úřadují bolševici v plné síle!JUDr. Ludvíku Antonů, můj učiteli a příteli, excelentní a statečný právníku Univerzity Palackého v Olomouci a dobrý to člověče, kterému již v roce 1990 zakázal ...... šetřit estébáky a komanče na univerzitě, vstaň z mrtvých, na Univerzitě Palackého zase úřadují bolševici v plné síle!


Viz níže odpověď právničky univerzity na odebrání ceny Františka Palackého kápovi mafie v talárech RSDr. Prekurzoru Rychetskému

Teď jsem se před chvílí dozvěděl, že soudkyně RSDr. Prekurzor Šámalová z NS plného bolševiků, dostala letos na prestižních Karlovarských dnech od stejnojmenné společnosti cenu za nejlepší judikát, přičemž to byla právě tahle mafiánská podvodnice, kdo v roce 2011 jako první na nejvyšším soudu pokryl dosud nešetřené zločince a mafiány v talárech, kdy zabití občanů bylo potvrzeno soudním znalcem, a vymyslela si, že bude nejlepší lhát jako Lukavský z Krajského soudu v Brně, že konopí je prekurzor protože v Prostějově si s obhajobou RSDr. Prekurzor Otrubová nevěděla rady, ale taky se to pak naučila pro další RSDr. řízení, aby tuhle lež parta podvodníků a mafiánů na ústavním soudu pokryla a nejvyšší soud nepředal věc o nevymahatelném předpisu Soudnímu dvoru k projednání!

Zřejmě vyzvu absolventy UP na FB stránce https://www.facebook.com/Konopijelek/ aby o totéž vyzvali sdělit k ceně za nejlepší judikát a jeho odebrání takovéto zločinecké soudkyni a pochopitelně absolventy tímto vyzývám k společnému a medializované postupu k odebrání ceny předsedovi ústavního soudu RSDr. Prekurzoru Rychetskému, který stejně jako předseda nejvyššího soudu RSDr. Prekurzor Šámal (oba exbolševici) tyhle zločiny kryje a odmítají na ty mafiány podat kárný podnět a RSDr. Prekurzor Zeman jako nejvyšší kápo na státním obchodním zastupitelství jim k tomu zdárně sekunduje se všemi ministry spravedlnosti od roku 2008 a svazák Bohuš, RSDr. CSc. co vede vládu, píše, že on s tím nic neudělá a nebyl na svazáckém školení.

Jinak veřejné důkazy viz 8 Tdo 1231 /2011 (Šámalová)  a pak už jen močál černý - vlastně rudý plný krve až k 11 Tdo 181/2015 a pravděpodobně též 6 Tdo 323/2016 (30. 5. 2011, dosud nezveřejněno) a II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16


Děkuji Ti

Tvůj Dušan Dvořák, MMCA
PS. A pozdravuj tam v právním nebi pana doktora Vojtěcha Cepla a další vidoucí, co tu exbolšvici v justici dokázali za 25 let s (také jeho) ústavou a právním státem k potvrzení jeho slov, nikoliv hořkosti žluče
Dne 15. srpna 2016 15:43 Vidrmanova Eva <eva.vidrmanova@upol.cz> napsal(a):
Popis: https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif
Vážený pane,
 v návaznosti na Váš email ze dne 12. 8. 2016, v němž žádáte o poskytnutí informace o tom, jakým způsobem máte postupovat, aby došlo k projednání odnětí ceny Františka Palackého udělené JUDr. Pavlovi Rychetskému, Vám sděluji, že Vámi podaná žádost není podle § 14 odst. 4 ve spojení s ust. § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a podle čl.7 odst. 5 Směrnice rektora UP č. B3-12/5-SR žádostí dle tohoto zákona, a to z důvodu, že z Vaší žádosti není zřejmé,  že se domáháte poskytnutí informace ve smyslu výše uvedeného zákona, a proto se jí UP nebude zabývat.
 S pozdravem

Mgr. Eva Vidrmanová

právník
                              
Univerzita Palackého v Olomouci

Rektorát
| Křížkovského 511/8, 77147 ,Olomouc