Předsedům NS, NSZ a ÚS od sv. Jana z Husi dne 6.7.2016 žádost zaslalo více než 77 občanů Československa a ÚS je rozhodl hromadně dne 18.7.pod č.j. SPR ÚS 92/16

Vážený pane předsedo

Připojuji se k návrhům na kárná/trestní řízení se soudci a státními zástupci tvrdícími nepravdivě, že konopí je prekurzor a současně podávám žádost o informaci a nejprve sděluji:

1. Na http://www.europe-cannabis.eu/ je doloženo šetření soudců a státních zástupců na MSZ a MS v Brně. Předsedové však opakovaně odmítají podat návrhy na kárná / trestní řízení se soudci a státními zástupci, kteří v rozporu se zákony a úmluvami zakazují šetřit viníky způsobených tragédií a škod členům výzkumu Konopí je lék, ale jistě nejen jim. Čtyři členové výzkumu, jak je výše v odkazu uvedeno, dne 17. 6. 2010 podali již 10 stížnost Evropskému soudu pro lidská práva s důkazy spáchaných zločinů a porušení práva na život a zákazu mučení a řady dalších práv. Přímý link s důkazy spáchaných zločinů zde: http://vlada-cr.blogspot.com/

2. Současně je předsedům opakovaně známo, že soudci v rozporu s mezinárodními závazky a judikaturou zakazují opakovaně (10 usnesení) předat spor o právo na výzkum a výrobu konopných léčiv Soudnímu dvoru s vědomě nepravdivým tvrzením, že konopí je prekurzor, čili chemická látka k výrobě chemických drog. Přímý link s exaktními důkazy znaleckého ústavu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a důkazy legislativními od ministerstva zdravotnictví vyvracejícími vědomou nepravdu justice a exekutivy najdete zde: http://univerzita-palackeho.blogspot.com/

3. Předsedové tvrdí opakovaně, že je svobodným právem nezávislého soudce a státního zástupce vydávat rozhodnutí v naprostém rozporu s vědeckými fakty a ignorováním důkazů a k věci se raději vůbec nevyjadřovat. Nemyslím, že jde o nějaké zákonné exkluzivní právo veřejné moci takto jednat. Důkazy mlčení ke zločinu např. zde: http://constitutional-court.blogspot.com/ a zde http://nejvyssi-statni-zastupce.blogspot.com/


Sdělte prosím
1. Na základě kterého konkrétního právního předpisu a kterého konkrétního ustanovení může soudce a státní zástupce vydat rozhodnutí v naprostém rozporu s přírodovědnými fakty a legislativou, navíc opakovaně upozorněn, že tak činí a jsou mu doloženy důkazy pomýlení, že konopí není prekurzor.

2. Sdělte vaše stanovisko k šetření „prekurzorových“ soudců a zástupců na Městském státním zastupitelství v Brně dle podání VSZ v Praze a současně návrhu Cannabis is The Cure,z.s. z 1. 7. 2016 na šetření právní způsobilosti předsedů NSZ, NS a ÚS podaného Městskému soudu v Brně. Sdělte, zda Vy sám osobně preferujete jako výhodnější omezení právní způsobilosti, nebo je výhodnější čelit kárnému/trestnímu řízení, když je zcela jasné, že konopí není prekurzor a usnesení byla vědomě nepravdivá.

Dovoluji si na závěr poznamenat, že na www.konopnacirkev.cz v sekci Reference jsou uvedena jména soudních znalců, kteří vám podle sdělení vedoucího výzkumu Dušana Dvořáka napíši znalecký posudek, jaký právě budete potřebovat. Nejlepší je schizofrenie, to nikdo neví, jak se to jednoznačně pozná, když nemáte žádné psychózy. Takže to je taková záložní varianta k dobrému jménu statečných prekurzorů české justice a exekutivy.
Datem podání je čas přijetí žádosti elektronickou podatelnou vašeho úřadu.
Přeji hezký den
*Jméno a příjmení odesílatele*
*Datum narození odesílatele*
*Bydliště odesílatele*
*PSČ odesílatele*