Návrh na určení lhůt obnov řízení č.j. 0Nt 820/ 2011 a dále obnov č.j. 2 T 104/2010, č.j. 2Nt 1151/2014 a č.j. 3Nt 1151/2014Dušan Dvořák, 12. 1. 1962, 798 55 Ospělov 6, korespondenčně pouze Přichystalova 180/14, 779 00 OlomoucOkresní soud v ProstějověVěc: Návrh na určení lhůt obnov řízení  č.j. 0Nt 820/ 2011 a dále obnov č.j. 2 T 104/2010, č.j. 2Nt 1151/2014 a č.j. 3Nt 1151/2014 a kromě řízení č.j. 0Nt 820/ 2011 sloučení těchto meritorně totožných řízení a převedení řízení k jinému soudu pro naprosto zkorumpovanost a podjatost prostějovských soudců a jejich vědomou participaci na zločinech ve čtvrtém odstavci § 149 TZ od roku 2009 -2015  


Dne 26. 5. 2016 jsem zaslal návrh na obnovu řízení výše uvedených č.j. a dne 1.7. 2016 zaslal dodatky. Uvedl jsem „Připojte k tomu návrhu rovněž podání s evidenčním číslem 831d7447-5656-4b69-91df-f275742a1f39 a s běžným číslem 22001/2016, které  bylo soudu doručeno dne 01.07.2016 13:00:08 a to se všemi 15 přílohami.“K návrhu na určení lhůty a obnovám rovněž doložte přílohy k tomuto podání adresované emailem také předsedovi OS Prostějov s žádostí o zastavení kriminálních aktivit a dále důkazy o justiční korupci a kartelu v předmětných kauzách v podáních premiérovi, ministru spravedlnosti, předsedovi nejvyššího soudu a ústavního soudu z 6. a 7. 7. 2016.


19. 7. 2016                             Dušan Dvořák, MMCA