Městskému státnímu zastupitelství v BrněCannabis is The Cure,z.s., korespondenčně Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc


Městské státní zastupitelství v Brně

Věc: žádost o přezkum rozhodnutí MSZ ze dne 30.6.2016 č.j. 3 ZN 72/2016

1)    NSZ a VSZ v Olomouci zakazují od roku 2010 níže uvedený podnět vyšetřovat, aby nešli soudci a státní zástupci do vězení za spáchané zločiny.
2)    KSZ v Brně si opakovaně nepravdivě vymýšlí, že je lež, co uvedl soudní znalec v oboru soudního znalectví Radek Matlach, lékaři a svědci již v roce 2011,  že došlo díky jednání soudců a státních zástupců k zabití a zmrzačení občanů a že chybí 90 % zkonfiskovaného majetku a KSZ nepravdivě tvrdí, že prý se tímto vyrovnal Nejvyšší soud v usnesení  č.j. č.j. 8 Tdo 1231 /2011 a 11 Tdo 181/2015, což není pravdou a je to jen účelová lež zkorumpovaných státních zástupců patřících před trestní tribunály.
3)    VSZ Praha předalo MSZ v Brně datovaný trestní podnět k prošetření závažné trestné činnost a bud kriminálník na MSZ, nebo mentálně nezpůsobilý ňouma pod výše uvedeným číslem jednacím uvedl, že podnět je nedatovaný, když byl z 14.5.2016, že v podnětu není nic nového apod dementní, nebo vědomě prolhané lži,  když je doloženo, že si prolhaní soudci vymysleli, že konopí ke prekurzor apod vědomé lži.
4)    Protože je možné, že není předmětný státní zástupce způsobilý k právní úkonům stejně jako předseda ústavního a nejvyššího soudu a státního zastupitelství, viz příloha, podalo  na něj 5 nevládních organizací podnět 14. 6. 2016 MS v Brně, at ho zkoumají, jestli umí česky, jestli česky umí, jde spíše o podnět na trestnou činnost za napomáhání zločinu.
5)    V Příloze dokládáme na stížnosti ministru spravedlnosti ze dne 6. 7. 2016 od nevládní organizace Art Language Factory,z.s. jak zkorumpované a prolhané je KSZ v Brně a jeho státní zástupci, kteří v rámci dozoru a přezkumu z podnětu ministra v doložených okatých podvodech justice neviděli pochybení, stejně tak zkorumpovaní podvodníci na odboru dohledu ministerstva.


Dne 15. 7. 2016                  Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady