Odvolání proti rozhodnutí OSZ Olomouc nesdělit informaci o normě k určení neomamnosti konopí jako dodatek zastavení 10 trestního řízení viz www.hanackyvecernik.cz sekce Nejčtenější

Dušan Dvořák, 12. 1. 1962, 798 55 Ospělov 6

Okresní státní zastupitelství


Věc: Odvolání proti rozhodnutí OSZ Olomouc ze dne 24.6.2016 č.j. SIN 6/2016 jako dodatek stížnosti na usnesení PĆR ze dne 21.6.2016 č.j. KRPM-55329-16/TČ-2016-140-573-205 spojená s protinávrhem náhrady škody

 

Odůvodnění, viz důkazy na www.europe-cannabis.eu

1.    Od roku 2009 odmítají všechny stupně státních zastupitelství a justice šetřit státní zástupce a soudce, kteří svým jednáním naplnili zločiny dle § 401 a 4 odstavce § 149 trestního zákoníku doložené opakovaně lékaři, dne 11. 5. 2011 soudním znalcem v oboru soudního lékařství.

2.    Zkorumpovaní podvodníci na OSZ, KSZ, VSZ a NSZ odmítají šetřit, jak si může banda justičních zločinců dovolovat lhát, že a) konopí je prekurzor, aby věc nepředali Soudnímu dvoru, že b) policajti mají normu na zjištění omamnosti a ne omamnosti konopí, že c)  nemusí v rozhodnutích zdůvodnit řešit, že výzkum a terapie není trestný skutek dle úmluv, judikatury a zákonů.
3.    Zkorumpovanými podvodníky jsou i Nejvyšší státní zástupce Zeman, Nejvyšší soudce Šámal a Ústavní soudce Rychetský, kteří stejně jako ministr spravedlnosti Pelikán odmítá podat na tyto podvodníky návrh na kárná řízení.
4.    Trestní řízení č.j. KRPM-55329-16/TČ-2016-140-573-205 je 10 trestním řízením Dušana Dvořáka a opět si nyní klidně OSZ tvrdí, že nemá žádné informace, jak zjistit omamné a neomamné konopí, zastavit celé řízení však OSZ odmítalo. Zpracovaný posudek sám o sobě doložil, že je zpracován metodou hrubě odporující právně závazné unijní normě i zákonu o návykových látkách.
5.    Ve stížnosti na usnesení PĆR ze dne 21.6.2016 č.j. KRPM-55329-16/TČ-2016-140-573-205 jsem uvedl: Dne 28. 6. 2016 jsem obdržel předmětné rozhodnutí, ve včasné lhůtě podávám stížnost s protinávrhem náhrady škody ve výši symbolických 33 tisíc zaslaných na účet 8243027001/5500, neboť došlo k porušení unijního práva, viz příloha, a o legalitě a legitimně svého konání a neexistenci právní normy na zjištění THC v konopí jsem informoval (opakovaně) nejen OSZ Olomouc a Policii ČR, ale i justici a ministerstva, viz příloha.

V Olomouci dne 30. 6. 2016