JUDr. Písaříková: reakce na výzvu OS Olomouc ze dne 7. 6. 2016 č. j. 19 NC 702/2016

.Cannabis is The Cure, z.s, IČ: 266 70 23, Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc

Okresní soud v Olomouci

Věc: reakce na výzvu soudu ze dne 7. 6. 2016 č. j. 19 NC 702/2016  

Sdělujeme, že využíváme uvedeného ustanovení o.s.ř. k zastupování občanů v žalobách a obhajobách nejen v kauze JUDr. Písaříková z OS Praha 3. Zastupování máme ve stanovách.

Jak je doloženo v příloze ve dvou stížnostech ministru spravedlnosti a předsedovi ústavního soudu z května 2016, viz http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/, soudkyně návrhem na omezení právní způsobilosti Dušana Dvořáka dne 4.9.2012 toliko kryla extrémní justiční kartel a korupci, kdy si soudci z důvodu zamezení položení předběžných otázek Soudnímu dvoru vymysleli, že konopí je prekurzor a tuto justiční korupci 7x pokryl ústavní a evropský soud. Zločiny s důsledky uvedenými v § 149 odst. 4 trestního zákoníku doložené soudním znalcem učinila soudkyně Písaříková odůvodněním svého kriminálního jednání, viz http://vlada-cr.blogspot.com/  - OSZ Praha 3 a MSZ v Praze soudkyni opakovaně odmítá nechat šetřit policií.  
Spáchané zločiny jsou rovněž doloženy v trestním podnětu 5 nevládních organizací asociace Open Royal Academy ze dne 14. 5. 2016, viz http://ministerstvo-vnitra.blogspot.cz/ - zakázáno opětovně (od roku 2009) vyšetřovat se souhlasme nejvyššího státního zástupce, viz http://nejvyssi-statni-zastupce.blogspot.com/ a ministra spravedlnosti, viz http://ministr-spravedlnosti.blogspot.cz/
Žádáme, aby výše uvedené důkazy v příloze byly předány jako dodatek k našemu odvolání na rozhodnutí OS Olomouc  soudit JUDr. Písaříkovou na OS Praha 3, neboť - jak je doloženo ve stížnosti ministru spravedlnosti a předsedovi Nejvyššího soudu, řízení by  postrádalo znaky spravedlivého procesu, soudkyně je kryta ve svém nezákonném jednání nejen předsedou OS Praha 3, nehledě na fakt, že je zde zaměstnána a se soudci se zná osobně.

Děkujeme

Dne 12. 6.2016

Zmocněn za Cannabis is The Cure, z.s.                                            Žalobce
Jozef Pospíšil                                                                            Dušan Dvořák

Přílohy: Návrh předsedovi nejvyššího soudu a stížnost ministru spravedlnosti, 7 odmítnutá ústavní stížnost III.ÚS 396/16 bez odůvodnění a sdělení, že konopí je prekurzor jako v prvním řízení v roce 2012, vyjádření Národního koordinátora k odbornosti Dušana Dvořáka, Rozhodnutí policie zločiny nešetřit - opakovaně od roku 2009) 


DUŠAN DVOŘÁK, nar. 12. 1. 1962, 798 55 Ospělov 6
Okresní soud v Olomouci

Věc: Reakce na výzvu soudu ze dne 7. 6. 2016 č. j. 19 NC 702/2016

Níže potvrzuji zaslání reakce na výzvu i s přílohami

V Olomouci dne 13. 6.2016                Dušan Dvořák

Od: <epodatelna@servis.justice.cz>
Datum: 13. června 2016 6:07
Předmět: Potvrzení o výsledku ověření elektronického podpisu podání s běžným číslem 44633/2016
Komu: openroyalacademy@gmail.com


Vaše podání ve věci "Reakce na výzvu soudu ze dne 7. 6. 2016 č. j. 19 NC 702/2016" s evidenčním číslem 3c768330-3459-4747-98ed-158a017804a4 a s běžným číslem 44633/2016 bylo doručeno dne 12.06.2016 16:03:33.
Bylo podáno elektronicky e-mailem.
Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 7

Připojený elektronický podpis nebo jeho certifikát alespoň u jednoho z dokumentů obsahuje chybu, a proto na tento dokument bude nahlíženo jako na nepodepsaný. Integrita dokumentu byla porušena.
Dokumenty s chybou: Policie - nic neprošetříme.pdf.


Okresní soud v Olomouci