Žádost o informace VSZ ze dne 27.5.2016 evidované běžným číslem 3149/2016Dušan Dvořák,MMCA, 12. 1. 1962, 79855 Ospělov 6, korespondenčně Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

 VSZ Olomouc

 Věc: Žádost ze dne 27.5.2016 o informace dle zákona o informacích pro předvoj organizovaného zločinu

1)      Dne 21.12.2015 VSZ Olomouc pod č.j. SIN 304/2015 soudruhem mafiánem Ištvánem uvedlo ve stížnosti na nepravdivost rozhodnutí soudruha mafiána Sladkého KSZ Brno dne 30.11.2015 pod č.j SIN 42/2015 uvádějícího, že v rozhodnutí  soudružky mafiánky Hojdovcové KSZ Brno dne 12.11.2015 č.j. 1 KZN 19222/2015 (KSZ Brno opětovně dne 4.4.2016 1 KZN  19922/2015-56, 13.4.2016 č.j. SIN 16/2016 a 15.4.2016 č.j. 1 KZN  19922/2015-80) je míněno, že projednání trestních podnětů na mafiánské soudce a státní zástupce je zbytečné, protože usnesení NS č.j. 11 Tdo 181/2015 a 8 Tdo 1231/2011 už jednou projednala trestné činy zabitých a zmrzačených občanů v důsledků konfiskací výzkumnického pole konopí v Ospělově doložené i soudním znalcem Matlachem. Sdělte, v které konkrétní pasáži usnesení NS č. j. 11 Tdo 181/2015 a 8 Tdo 1231/2011 je dle vás uvedeno, že mafiánští soudci a státní zástupci nespáchali konfiskacemi majetků výzkumu zločiny na nevinných lidech a věc byla projednána, když jste soudruhem mafiánem Ištvánem uvedli, že rozhodnutí KSZ je pravdivé.
2)      Protože ve výše uvedených usneseních nejvyššího soudu nic takového projednáno není a díky zkorumpované justici a exekutivě jsou všechny ústavní stížnosti (7x) a přezkumy odmítnuty bez odůvodnění, sdělte, zda jste při řešení stížnosti na vědomou nepravdivost rozhodnutí KSZ Brno ze dne 30.11.2015 č.j. SIN 42/2015 v rozhodnutí dne 21.12.2015 VSZ Olomouc pod č.j. SIN 304/2015 A) porušili přestupkový zákon v § 21 vědomě, když jste vědomě  lhali ve správním řízení , nebo B) jste lhali ve správním řízení a vydávali nepravdivá rozhodnutí ve jménu nějaké vyšší pravdy – třeba že prostějovská státní mafiánská soudružka a spolupachatelka závažné trestné činnosti Naděžda Kezniklová má hezké krajkové kalhotky, které by se se jí v base řádně pomačkaly apod. hanácké spirituální motivy a la VSZ, nebo C) jste věc mínili jinak, uveďte, jak konkrétně.
3)      VSZ dne 24.5.2016 pod č.j. 1 VZN 702/2013 soudruhem mafiánem Kadrnáčem opětovně uvedlo, že v žádném případě nebude řešit doloženou trestnou činnost státních zástupců na KSZ Brno a OSZ Prostějov a že soudruzi zločinci na NSZ a VSZ jsou kryti zákony a nic dělat nemusí, i když mají důkazy o páchání trestné činnosti. Soudruh Kandráč uvedl, že VSZ může intervenovat pouze v případě dle §§ 174a), 265d) a 389a) trestního řádu. Zatímco §§ §§ 174a) a 265d) t.ř. jsou určena pouze zločincům na NSZ, § 389a) neexistuje. Sdělte, zda VSZ dne 24.5.2016 pod č.j. 1 VZN 702/2013 těmito prolhanými argumenty A) porušilo přestupkový zákon v § 21 vědomě, B) nebo jste lhali ve jménu nějaké vyšší pravdy – třeba že prostějovská soudružka a spolupachatelka závažné trestné činnosti mafiánské soudkyně Ilona Otrubová má hezké krajkové podprsenky, které by se se jí v base řádně pomačkaly apod. hanácké spirituální motivy a la VSZ, nebo C) jste věc mínili jinak, uveďte, jak konkrétně.

Se soudružským pozdravem státní zastupitelství je předvojem organizovaného zločinu

Olomouc 27.5.2016                       Dušan Dvořák