Podpora prekurzorových odborníků při nominaci RSDr. Pavla Rychetského dne 29.5.2016 na společný čestný doktorát českých, moravských a hanáckých univerzit pro 142. zasedání Předsednictva České konference rektorů dne 2. 6. 2016 v Plzni


Vážení oslovení, tzw. experti

Připojíte se k nominaci za „Objev 21.století“ (stačí kliknout) pro Českou konferenci rektorů?


V kopii nejen porotě. 

Hezké nedělní  rozjímání. 

Dušan Dvořák, editor

a velekněz
www.konopnacirkev.cz
Kyselé zelí
Datum: 29. května 2016 1:57
Předmět: Fwd: Nominace. Objev 21. století.
Komu: hosak@lfhk.cuni.cz, Tomas Zabranský <twz@resad.cz>, Michal Miovský <mmiovsky@adiktologie.cz>, jerabek@olu.cz, musilova.silvia@quick.cz, zmekovaj@plkm.cz, Ivan Bartoš <ivan.bartos@pirati.cz>, Zdeněk Strnad <zdenek.strnad@gmail.com>, "Jiri X. Dolézal" <jxd@jxd.cz>, Pavel Kubu <pavelkubu3@gmail.com>, "MUDr. Hana Kučerová" <kucerova@plstbk.cz>, Jaroslav Kabilka <kabilka@ged.cz>, Josef Radimecký <radimecky@adiktologie.cz>, Jan Marie Bém <remedium.naturalis@gmail.com>, icernik@osz.pro.justice.cz, iotrubova@osoud.pro.justice.cz, nkezniklova@osz.pro.justice.cz, "JUDr. Vladimír Váňa" <vvana@osoud.pro.justice.cz>, "JUDr. Petr Vrtěl" <pvrtel@osoud.pro.justice.cz>, "Ing. Jaromír Kafka,MMCA" <jaro.kafka@seznam.cz>, Josef Popelka <popelka@jplit.cz>, Dušan Dvořák <dusandvorak@seznam.cz>, hribnakp@plkm.cz
Kopie: epodatelna.policie@pcr.cz, podatelna@nsz.brn.justice.cz, uooz.sekretariat@pcr.cz, podatelna VSZ Olomouc <podatelna@vsz.olc.justice.cz>, zurnal@upol.cz, ctk@mail.ctk.cz, rozhlas@ol.cro.cz, ČRo Radiožurnál <radiozurnal@rozhlas.cz>, Kancelář veřejného ochránce práv <epodatelna@ochrance.cz>, epodupol <e-podatelna@upol.cz>, crc@muni.cz