NSZ žádost o informace

Dušan Dvořák, MMCA, narozen 12. 1. 1962, 79855 Ospělov 6, doručovací adresa: Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Naléhavé                                                                   Nejvyšší státní zastupitelství
6NZ 1066/2016, 4NZN 809/2016, 4 NZN 807/2016

Na vědomí

Ústavní soud ČR
 III. ÚS 396/16 a II. ÚS 3196/2015 a II. ÚS 1091/16
Nejvyšší soud
6 Tdo 323/2016

Věc: žádost o informace dle zákona o informacích k spáchaným a doloženým zločinům zakazovaným opakovaně vyšetřovat všemi stupni justice, SZ a Policie ČR i přes označení a identifikaci pachatelů a obětí

Kontext dotazu:
1.    Ve stížnostech nejvyššímu státnímu zástupci JUDr. Pavlu Zemanovi na všechny stupně SZ a pracovníky NSZ s důkazy pro jejich kárné/trestní řízení, aktuálně pak ze dne 29. 2. 2016 č.j. 6NZ 1066/2016-8, 4.3.2016 č.j. 4NZN 809/2016-7, 10.3.2016 č.j. 4 NZN 807/2016-10 a ze dne 21.3.2016, viz http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/, je doloženo, že nejenže jsou podezřelí pachatelé závažných zločinů v rámci organizované zločinecké skupiny a kartelu kryti jak justicí, policií a všemi stupni SZ, které vyšetřování zakazují, ale také, že si NS dosud stále vědomě vymýšlí, že konopí je prekurzor (a 8 Tdo 1231/2011 - 11 Tdo 181/2015, aby nemusel NS položit předběžné otázky SDEU, což je vědomé porušení čl. 267 Smlouvy o fungování EU, judikatury a trestního zákoníku.

2.    Aby KSZ Brno nemuselo doložené zločiny při přezkumu šetřit, když trestní podněty podezřelí pachatelé z OSZ Prostějov opět označili za nedůvodné, Krajské státní zastupitelství v Brně vymyslelo, že věc vyřešil NS. Když bylo KSZ Brno dle zákona č. 106/199 Sb. žádáno, aby uvedlo, ve kterém rozhodnutí o zločinech NS pojednával, KSZ Brno si dne 30.11.2015 č.j. SIN 42/2015 vymyslelo, že věc projednal NS pod č.j. 11 Tdo 181/2015 a 8 Tdo 1231/2011. Když byla tato vědomá lež KSZ Brno napadána odvoláním jako nepravdivá informace, VSZ Olomouc dne 21.12.2015 č.j. SIN 304/2015 rozhodnutí KSZ Brno označilo za pravdivé, viz http://vrchni-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/

3.    KSZ Brno však dne 13.4.2016 č.j. SIN 16/2016 potvrdilo, že doložené porušení trestního zákoníku (zločiny proti lidskosti spáchané prostějovskými soudci a státními zástupci a další nešetřené skutečnosti) nebylo Nejvyšším soudem  projednáváno – resp. se v daných usneseních taková informace nenachází, viz http://krajska-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/

Vlastní žádost

Vzhledem k tomu, že u NS byl NSZ oponentem dovolání, sdělte, zda je pravdivou informace VSZ Olomouc ze dne 21.12.2015 č.j. SIN 304/2015, že zločiny doložené již 11. 5. 2011 soudním znalcem (viz  http://vlada-cr.blogspot.com/) vyřešil a projednal NS  č.j. 11 Tdo 181/2015 a 8 Tdo 1231/2011, nebo je pravdivou informace  KSZ Brno ze dne 13.4.2016 č.j. SIN 16/2016, že takové informace neexistují a tedy, že není pravdou, že by zločiny byly projednány a označeni a potrestáni jejich pachatelé.

S pozdravem In nomine Cannabis
 Dne 18. dubna 2016
 Dušan Dvořák, MMCA