KSZ Brno je dne 14.4.2016 opětovně žádáno přikázat prošetřit spáchané zločiny policií

Cannabis is The Cure, z.s. IČ: 26670 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

KSZ Brno

Věc:  zpětvzetí níže uvedené stížnosti na nevydání informace KSZ Brno a žádost o šetření trestních podnětů
Vzhledem k tomu, že jsme na naši žádost o informace dnešního dne od  KSZ Brno obdrželi rozhodnutí ze dne 13.4.2016  č.j. SIN 16/2016, je naše stížnost nedůvodná a bereme ji zpět! Nicméně dodejme, že rozhodnutí KSZ Brno ze dne 13.4.2016  č.j. SIN 16/2016  potvrzuje, že rozhodnutí KSZ Brno č.j. 40/2015 a 42/2015 jsou vědomě a účelově nepravdivá a zde odkazovaná usnesení NS sp. 11 Tdo 181/2015 a sp. zn. 8 Tdo 1231/2011 žádné informace – důkazy o vyrovnání se se spáchanými zločiny prostějovských soudců a státních zástupců neobsahuje, jak bylo ze strany KSZ Brno a KSZ Olomouc opakovaně vědomě lživě tvrzeno a není proto tedy také pravdou letité tvrzení KSZ Brno (naposledy opětovně dne 4.4. 2016 č.j. 1 KZN 1922/2015-56) , že šetření zločinů spáchaných soudci a státními zástupci §§ 401 a 149 odst. 4 TZ je  nedůvodné a že vyšetřování skončilo a my máme na tyto zločiny zapomenout. Na straně ČR je doložen letitý zločin krytý spolupachateli na vyšších SZ, na naší straně celospolečenský prospěch. 

 KSZ Brno je opětovně žádáno přikázat prošetřit spáchané zločiny policií a plně odkazuje na důkazy v rozhodnutí č.j. SIN 16/2016 a důkazy v přílohách níže uvedených 

Krajské státní zastupitelství v Brně
Vaše podání ve věci "Re: Naléhavé" s evidenčním číslem 947047fe-d094-4253-b2ca-94f48dbdda80 a s běžným číslem 4681/2016 bylo doručeno dne 13.04.2016 23:47:42.  Bylo podáno elektronicky e-mailem. Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání:

Vaše podání ve věci "Re: Naléhavé" s evidenčním číslem a7f011e6-c768-427f-975b-c451c0422972 a s běžným číslem 4682/2016 bylo doručeno dne 14.04.2016 00:05:53.  Bylo podáno elektronicky e-mailem.  Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 9

V Olomouci dne 14. 4. 2016 – elektronicky a poštou 

Dušan Dvořák, MMCA

Příloha

Důkaz vědomě nezákonného rozhodnutí Nejvyššího státního zastupitelství ignorujícího důkazy o spáchaných zločinech proti lidskosti páchaných s důsledky dle §§ 401a 149 odst. 4 trestního zákoníku zakazovaných šetřit všemi stupni státních zastupitelství od roku 2005, resp. 2009, aktuálně pak ze dne 29. 2. 2016 č.j. 6NZ 1066/2016-8, 4.3.2016 č.j. 4NZN 809/2016-7 a 10.3.2016 č.j. 4 NZN 807/2016-10 najdete na http://nejvyssi-statni-zastupce.blogspot.com/
 
Důkaz, že Policie ČR, ani ministr vnitra údajně nemohou při (ne) šetření trestních oznámení nic dělat, protože státní zastupitelství věc šetřilo a je policii nadřazené (šetřit zločiny státních zástupců a soudců se nesmí?), kdy takovouto argumentaci rovněž uvedl rovněž (opakovaně) ÚOOZ, kam byli jako  jedinému policejnímu orgánu poškození odkázáni (opakovaně) GIBS, najdete na http://ministr-vnitra.blogspot.com/ (aktuálně pak rozhodnutí ministerstva vnitra ze dne 11.4.2016 č.j. MV-52891-2/KM-2016)

Důkaz nezákonného jednání ministrů spravedlnosti odmítajících od roku 2012 zahájit kárné/trestní řízení a předat nezákonné jednání justice a SZ Nejvyššímu soudu k prošetření najdete na http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/  (aktuálně pak rozhodnutí ministerstva spravedlnosti ze dne 8.2.2016 č.j. MSP-136/2016-OJD-DPH a ze dne 9.3.2016 č.j. MSP-418/2015-OD-SPZ/12)

Příloha 

Cannabis is The Cure, z.s. IČ: 26670 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

KSZ Brno a OSZ Prostějov

Podáváme tímto stížnost na průtahy s vydáním informací zaslaným dne 26. března 2016 - viz níže. Dodatky k vašemu zákonnému rozhodnutí jsou uvedeny v příloze v rozhodnutí MZ ČR, NS a Policie ČR vyvracející vaše letité bludy a dokazující váš organizovaný zločin. Přílohy zaslány toliko emailem

13. 4. 2016           Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady 


Příloha

Od: Open Royal Academy <openroyalacademy@gmail.com>
Datum: 26. března 2016 7:15
Předmět: Naléhavé
Komu: podatelna@osz.pro.justice.cz, podatelna@ksz.brn.justice.cz


Cannabis is The Cure, z.s. IČ: 26670 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

KSZ Brno a OSZ Prostějov
Kontext zákonného požadavku:
Dne 29.2. 2016 pod číslem jednacím 1 ZT 55/2012-207 podezřelá pachatelka zločinů proti lidskosti st. zástupkyně Bártlíková uvedla, že nepovolí obnovu 3 konfiskace konopí v Ospělově v roce 2011, protože šlo o trestný čin, aniž byl doložen ve spisu jediný důkaz o páchání trestního činu dle §§ 28 a 31 Trestního zákoníku vylučujícího trestnost skutku. 

V souladu se zákonem o informacích vás k Bílé sobotě a 8 výročí zveřejnění výzkumu Konopí je lék a zprovoznění www.konopijelek.cz na Velký pátek žádám, doložte důkazy, zda a jak se OSZ Prostějov a KSZ Brno a Ústavní soud ČR vyrovnal s těmito důkazy ve spisu, že 

1. státní zástupkyně Bártlíková se spolupachateli na OS Prostějov a KS Brno rozhodnutím o konfiskaci spáchala zločiny dle §§ 401 a 149 TZ  ve čtvrtém odstavci doložené i soudním znalcem Matlachem a zakázané spolupachatelkou Kezniklovou vyšetřovat.

2. Že policie změřila na obsah THC alespoň 1 rostlinu konopí dle zákonné definice vzorku konopí a naměřila nad limit v celém objemu rostliny konopí u více než 5 rostlin konopí – viz §§ 289 TZ a vládní nařízení 455/2009 Sb. s přílohou dva (5 kytek) a 1. A. 1. definující konopí povolení pěstovat bez oznámení od 20. 4. 2004 do 100 m2 dle § 29 ZoNL, anebo alespoň jednou ze zákonných definic konopí dle § 2 ZoNL, anebo alespoň dle definice unijní normy (60x30 ks vrcholíků atd.)

3. Že tvrzení KS Brno a NS a ÚS z prvního trestního řízení, že konopí je prekurzor, je doloženo důkazem k porušení unijního práva Viz důkazy justičně exekutivní korupce stručně s čísly jednacími policie a MZ ČR k prekurzoru a unijnímu právu http://openroyalacademy.blogspot.com/


26. března 2016           Dušan Dvořák, MMCA