Kancelář prezidenta republiky dne 29.4.2016 č.j. KPR 2857/2016, stížnost odboru Legislativy a práva Kanceláře prezidenta republiky, 119 08 Praha - Hrad
Od: Tichá Emilie <Emilie.Ticha@hrad.cz>
Datum: 29. dubna 2016 15:25
Předmět: odpověď Kanceláře prezidenta republiky na podanou stížnost
Komu: "dusan.dvorak@konopijelek.cz" <dusan.dvorak@konopijelek.cz>


Vážený pane Dvořáku,
z dotazu, kterým jste se obrátil na Kancelář prezidenta republiky vyplývá,  že předmětný dotaz jste zaslal rovněž Ministerstvu zdravotnictví, které je kompetentním orgánem Vám Vaše dotazy zodpovědět.

S pozdravem
JUDr. Václav Pelikán
ředitel
Odbor legislativy a práva
Kancelář prezidenta republiky
Hrad I. nádvoří č. p. 1
Hradčany
119 08 Praha 1

Dušan Dvořák, 12. 1. 1962, Tylova 963/2, 77900 Olomouc

Odboru Legislativy a práva Kanceláře prezidenta republiky, 119 08 Praha – Hrad

Věc: Stížnost na rozhodnutí Kanceláře prezidenta republiky dne 29.4.2016 č.j. KPR 2857/2016

Odůvodnění:  Přestože bylo v žádosti sděleno, že neznám povinného k předmětné žádosti a jde o klíčovou věc, ve které Ústavní soud ČR dává od roku 2012 neodůvodněná a vědomě mylná rozhodnutí proti členům výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) č.j.  II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15 a naposledy dne 14.4. 2016 č. j. II. ÚS 3196/15, kdy  justice a exekutiva vědomě odkazují na vědomě mylné usnesení Nejvyššího soudu č.j. 8 Tdo 1231/2011, že a) konopí je prekurzor, b) nařízení ES o prekurzorech bylo transponováno do zákona o návykových látkách a c) zákon o návykových látkách není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku, a vláda, justice a parlament působí tímto zločineckým přístupem nezměrné lidské  tragédie a škody, viz archiv zločinu a korupce na  http://vlada-cr.blogspot.com/ s důkazy spáchaných zločinů doložených soudním znalcem a zakazovaných policii vyšetřit od roku 2009, viz http://nejvyssi-statni-zastupce.blogspot.com/ nebo http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/

Žádám, aby Hrad označil, kdo je povinným orgánem na otázky k uvedené žádosti, neboť má potřebný aparát a zázemí, aby věděl, kdo je povinný. Tímto servisem stěžovatel nedisponuje.

Děkuji a jsem s pozdravem

Dušan Dvořák,v.r.

Dne 29. 4. 2016